Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
79

Tânguire pentru nimicirea Ierusalimului

Un psalm al lui Asaf

791Dumnezeule, neamurile au intrat în moștenirea

79.1
Ex. 15.17Ps. 74.2
ta, au întinat sfântul
79.1
Ps. 74.7
tău templu, au
79.1
2 Reg. 24.9,102 Cron. 36.19Mica 3.12
prefăcut Ierusalimul în dărâmături.

2Au dat trupurile

79.2
Ier. 7.33
16.1
34.20
moarte ale robilor tăi mâncare păsărilor cerurilor, carnea sfinților tăi fiarelor pământului.

3Le‐au vărsat sângele ca apa în jurul Ierusalimului; și

79.3
Ps. 141.7Ier. 14.16
16.4Ap. 11.9
n‐a fost cine să‐i înmormânteze.

4Am ajuns de

79.4
Ps. 44.13
80.6
ocară vecinilor noștri, de râs și de batjocură celor ce sunt în jurul nostru.

5Până

79.5
Ps. 74.1,9,10
85.5
89.46
când, Doamne? Te vei mânia oare în veac? Oare va
79.5
Țef. 1.18
3.8
arde râvna ta ca focul?

6

79.6
Ier. 10.25Ap. 16.1
Varsă‐ți mânia peste neamuri care nu
79.6
Is. 45.4,52 Tes. 1.8
te‐au cunoscut, și peste împărățiile care nu cheamă
79.6
Ps. 53.4
numele tău.

7Căci au înghițit pe Iacov și i‐au pustiit locuința.

8Nu‐ți

79.8
Is. 64.9
aduce aminte împotriva noastră de nelegiuirile strămoșilor noștri; să ne întâmpine repede îndurările tale, căci suntem foarte
79.8
Deut. 28.43Ps. 142.6
înjosiți.

9Ajută‐ne

79.9
2 Cron. 14.11
, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui
79.9
Ier. 14.7,21
tău: și scapă‐ne și iartă‐ne păcatele, pentru numele tău.

10Pentru ce

79.10
Ps. 42.10
115.2
să zică neamurile: Unde este Dumnezeul lor? Între neamuri, înaintea ochilor noștri, facă‐se cunoscută răzbunarea sângelui vărsat al robilor tăi.

11Să vină

79.11
Ps. 102.20
înaintea ta suspinul celui încătușat; păzește prin puterea ta cea mare pe copiii morții;

12și întoarce vecinilor noștri de

79.12
Gen. 4.15Is. 65.6,7Ier. 32.18Lc. 6.38
șapte ori în sânul lor ocara
79.12
Ps. 74.18,22
cu care te‐au ocărât, Doamne!

13Și

79.13
Ps. 74.1
95.7
100.3
noi, poporul tău și oile pășunii tale, îți vom mulțumi în veac; vom
79.13
Is. 43.21
vesti lauda ta din neam în neam.