Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Rugăciune de apărare împotriva celor răi

Șigaion a lui David pe care a cântat‐o Domnului cu privire la cuvintele lui Cuș, beniaminitul

71Doamne Dumnezeul meu, în tine mi‐am pus încrederea; mântuiește‐mă

7.1
Ps. 31.15
de toți cei ce mă urmăresc și izbăvește‐mă;

2Ca

7.2
Is. 38.13
să nu‐mi sfâșie ca un leu sufletul, făcându‐l bucăți
7.2
Ps. 50.22
, fără să fie cine să izbăvească.

3Doamne Dumnezeul meu, dacă

7.3
2 Sam. 16.7,8
am făcut aceasta; dacă este
7.3
1 Sam. 24.11
nelegiuire în mâinile mele;

4dacă am răsplătit cu rău celui ce era în pace cu mine (da, am scăpat

7.4
1 Sam. 24.7
26.9
pe cel ce îmi era potrivnic, fără cuvânt)

5să‐mi urmărească vrăjmașul sufletul și să‐l ajungă; da, să calce la pământ viața mea și să‐mi pună slava în pulbere. (Sela).

6Scoală‐te, Doamne, în mânia ta înalță‐te

7.6
Ps. 94.2
împotriva furiei potrivnicilor mei, trezește‐te
7.6
Ps. 44.23
pentru mine: tu ai poruncit judecată.

7Și adunarea popoarelor te va înconjura; și deasupra lor întoarce‐te pe înălțime.

8Domnul judecă popoarele; judecă‐mă, Doamne, după dreptatea mea și după

7.8
Ps. 18.20
35.24
neprihănirea mea care este în mine.

9Oh, pune capăt răutății celor răi și întărește pe cel drept: Tu care cerci

7.9
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 139.1Ier. 11.20
17.10
20.12Ap. 2.23
inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte.

10Scutul meu este la Dumnezeu care mântuiește pe cei drepți la inimă

7.10
Ps. 125.4
.

11Dumnezeu este un judecător drept și un Dumnezeu care se mânie în fiecare zi.

12Dacă cel rău nu se întoarce, Dumnezeu își va ascuți sabia

7.12
Deut. 32.41
, își încordează arcul și l‐a pregătit.

13Și i‐a pregătit armele

7.13
Deut. 32.23,42Ps. 64.7
morții, își face săgețile arzătoare.

14Iată, el

7.14
Iov 15.35Is. 33.11
59.4Iac. 1.15
se muncește cu nelegiuire, da, a zămislit răutate și a născut neadevăr.

15A săpat o groapă și a adâncit‐o și a căzut în groapa

7.15
Est. 7.10Iov 4.8Ps. 9.15
10.2
35.8
94.23
141.10Prov. 5.22
26.27Ecl. 10.8
pe care a făcut‐o.

16Răutatea

7.16
1 Reg. 2.32Est. 9.25
lui se va întoarce peste capul său însuși și asuprirea lui se va pogorî pe chiar creștetul lui.

17Eu voi lăuda pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta laudă numelui Domnului Cel Preaînalt.

8

Slava Domnului și vrednicia omului

Către mai marele muzicii: Pe Ghitit. Un psalm al lui David

81Doamne, Domnul nostru, cât de minunat

8.1
Ps. 148.13
este numele tău în tot pământul; Tu, care ai pus
8.1
Ps. 113.4
slava ta deasupra cerurilor!

2Din gura

8.2
Mat. 11.25
21.161 Cor. 1.27
pruncilor și a sugaririlor ai întemeiat laudă, din pricina potrivnicilor
8.2
Ps. 44.14
tăi, ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător.

3Când privesc

8.3
Ps. 111.2
cerurile tale, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le‐ai așezat:

4Ce este omul

8.4
Iov 7.17Ps. 144.3Evr. 2.6
, ca să‐ți amintești de el și fiul omului, ca să‐l cercetezi pe el?

5L‐ai făcut cu puțin mai mic decât îngerii și l‐ai încununat cu slavă și cinste.

6L‐ai făcut să domnească

8.6
Gen. 1.26,28
peste lucrul mâinilor tale; toate
8.6
1 Cor. 15.27Evr. 2.8
le‐ai pus sub picioarele lui:

7toate oile și boii, toate, ba și fiarele câmpului;

8păsările cerurilor și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor.

9Doamne, Domnul

8.9
Vers. 1.
nostru, cât de minunat este numele tău în tot pământul!

9

Cântare de mulțumire pentru dreptatea lui Dumnezeu

Către mai marele muzicii. Pe Mutlaben. Un psalm al lui David

91Voi lăuda pe Domnul cu toată inima mea; voi spune toate lucrările tale minunate.

2Mă voi bucura

9.2
Ps. 5.11
și mă voi veseli în tine; voi cânta laudă numelui tău
9.2
Ps. 56.2
83.18
, Preaînalte,

3Când se vor da înapoi vrăjmașii mei, se vor poticni și vor fi pierduți înaintea feței tale.

4Căci tu mi‐ai apărat dreptul și pricina mea. Tu șezi pe scaunul de domnie ca judecător drept.

5Ai mustrat popoarele, ai pierdut pe cei răi, le‐ai șters

9.5
Deut. 9.14Prov. 10.7
numele în veci de veci.

6O, vrăjmașule, pustiirile s‐au sfârșit în veac. Tu ai dărâmat cetățile lor, până și pomenirea li s‐a pierdut.

7Dar Domnul

9.7
Ps. 102.12,26Evr. 1.11
șade pe scaunul de domnie în veac. El și‐a pus scaunul său de domnie pentru judecată

8și va judeca lumea

9.8
Ps. 96.13
98.9
cu dreptate, va face judecată popoarelor cu neprihănire.

9Și Domnul

9.9
Ps. 32.7
37.39
46.1
91.2
va fi un turn înalt pentru cel apăsat, un turn înalt la vreme de strâmtorare.

10Și cei ce cunosc

9.10
Ps. 91.14
numele tău se vor încrede în tine; căci nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne!

11Cântați laude Domnului care locuiește în Sion; spuneți

9.11
Ps. 107.22
între popoare faptele sale!

12Căci el, care face cercetare

9.12
Gen. 9.5
pentru sânge, își aduce aminte de ei; nu uită strigarea celor săraci.

13Îndură‐te de mine, Doamne! Privește întristarea mea pe care o rabd din partea celor ce mă urăsc, ridicându‐mă din porțile morții:

14ca să spun toată lauda ta în porțile fiicei Sionului. Mă voi bucura

9.14
Ps. 13.5
20.5
35.9
în mântuirea ta.

15Neamurile

9.15
Ps. 7.15,16
35.8
57.6
94.23Prov. 5.22
22.8
26.27
s‐au cufundat în groapa pe care au făcut‐o; piciorul lor s‐a prins în cursa pe care au ascuns‐o.

16Domnul s‐a făcut

9.16
Ex. 7.5
14.4,10
31
cunoscut, a făcut judecată; cel rău este prins în laț în chiar lucrul mâinilor sale. (Higaion)
9.16
Ps. 19.14
92.3
, (Sela.)

17Cei răi se vor întoarce în Șeol; toate neamurile

9.17
Iov 8.13Ps. 50.22
care uită pe Dumnezeu.

18Căci cel nevoiaș nu va fi uitat pentru totdeauna

9.18
Vers. 12.
: nădejdea
9.18
Prov. 23.18
24.14
celor săraci nu va fi pierdută în veac.

19Scoală‐te, Doamne! să nu biruie omul; neamurile să fie judecate înaintea feței tale.

20Pune frică în ei, Doamne! ca să știe neamurile că sunt oameni! (Sela.)