Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
79

Tânguire pentru nimicirea Ierusalimului

Un psalm al lui Asaf

791Dumnezeule, neamurile au intrat în moștenirea

79.1
Ex. 15.17Ps. 74.2
ta, au întinat sfântul
79.1
Ps. 74.7
tău templu, au
79.1
2 Reg. 24.9,102 Cron. 36.19Mica 3.12
prefăcut Ierusalimul în dărâmături.

2Au dat trupurile

79.2
Ier. 7.33
16.1
34.20
moarte ale robilor tăi mâncare păsărilor cerurilor, carnea sfinților tăi fiarelor pământului.

3Le‐au vărsat sângele ca apa în jurul Ierusalimului; și

79.3
Ps. 141.7Ier. 14.16
16.4Ap. 11.9
n‐a fost cine să‐i înmormânteze.

4Am ajuns de

79.4
Ps. 44.13
80.6
ocară vecinilor noștri, de râs și de batjocură celor ce sunt în jurul nostru.

5Până

79.5
Ps. 74.1,9,10
85.5
89.46
când, Doamne? Te vei mânia oare în veac? Oare va
79.5
Țef. 1.18
3.8
arde râvna ta ca focul?

6

79.6
Ier. 10.25Ap. 16.1
Varsă‐ți mânia peste neamuri care nu
79.6
Is. 45.4,52 Tes. 1.8
te‐au cunoscut, și peste împărățiile care nu cheamă
79.6
Ps. 53.4
numele tău.

7Căci au înghițit pe Iacov și i‐au pustiit locuința.

8Nu‐ți

79.8
Is. 64.9
aduce aminte împotriva noastră de nelegiuirile strămoșilor noștri; să ne întâmpine repede îndurările tale, căci suntem foarte
79.8
Deut. 28.43Ps. 142.6
înjosiți.

9Ajută‐ne

79.9
2 Cron. 14.11
, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui
79.9
Ier. 14.7,21
tău: și scapă‐ne și iartă‐ne păcatele, pentru numele tău.

10Pentru ce

79.10
Ps. 42.10
115.2
să zică neamurile: Unde este Dumnezeul lor? Între neamuri, înaintea ochilor noștri, facă‐se cunoscută răzbunarea sângelui vărsat al robilor tăi.

11Să vină

79.11
Ps. 102.20
înaintea ta suspinul celui încătușat; păzește prin puterea ta cea mare pe copiii morții;

12și întoarce vecinilor noștri de

79.12
Gen. 4.15Is. 65.6,7Ier. 32.18Lc. 6.38
șapte ori în sânul lor ocara
79.12
Ps. 74.18,22
cu care te‐au ocărât, Doamne!

13Și

79.13
Ps. 74.1
95.7
100.3
noi, poporul tău și oile pășunii tale, îți vom mulțumi în veac; vom
79.13
Is. 43.21
vesti lauda ta din neam în neam.

80

Rugăciune pentru scăparea lui Israel

Mai marelui muzicii. Pe Șoșanim‐Edut. Un psalm al lui Asaf

801Păstor al lui Israel, pleacă urechea! Tu, cel ce povățuești pe Iosif ca

80.1
Ps. 77.20
pe o turmă; tu cel ce
80.1
Ex. 25.20,221 Sam. 4.42 Sam. 6.2Ps. 99.1
șezi pe heruvimi, fă
80.1
Deut. 33.2Ps. 50.2
94.1
să lucească strălucirea ta.

2Deșteaptă‐ți puterea înaintea

80.2
Num. 2.18‐23
lui Efraim și Beniamin și Manase, și vino să ne mântuiești.

3Dumnezeule! Întoarce‐ne

80.3
Vers. 7, 19.
iarăși și fă
80.3
Num. 6.25Ps. 4.6
67.1
să lucească fața ta și vom fi mântuiți.

4Doamne, Dumnezeul oștirilor! Până când va fumega mânia ta împotriva rugăciunii poporului tău?

5I‐ai hrănit

80.5
Ps. 42.3
102.9Is. 30.20
cu pâine de lacrimi și i‐ai adăpat cu lacrimi cu măsură plină.

6Ne‐ai pus

80.6
Ps. 44.13
79.4
de ceartă vecinilor noștri și vrăjmașii noștri râd între ei.

7Dumnezeul oștirilor! Întoarce‐ne

80.7
Vers. 3, 19.
iarăși; și fă să lucească fața ta și vom fi mântuiți.

8Tu ai scos un

80.8
Is. 5.1,7Ier. 2.21Ezec. 15.6
17.6
19.10
butuc de vie din Egipt: ai izgonit
80.8
Ps. 44.2
78.55
neamurile și l‐ai sădit.

9Ai făcut

80.9
Ex. 23.28Ios. 24.12
loc înaintea lui, și a prins rădăcină adâncă, și a umplut țara.

10Munții s‐au acoperit de umbra lui și ramurile lui erau ca cedrii lui Dumnezeu.

11Și‐a întins vițele până la mare și odraslele sale până

80.11
Ps. 72.8
la Râu.

12Pentru ce i‐ai

80.12
Ps. 89.40,41Is. 5.5Naum 2.2
surpat gardurile, de‐l smulg toți trecătorii de pe drum?

13Mistrețul din pădure îl râmă și fiara câmpului îl paște.

14Dumnezeul oștirilor, rugămu‐te, întoarce‐te, caută

80.14
Is. 63.15
din ceruri și vezi și cercetează via aceasta,

15și sadul pe care l‐a sădit dreapta ta, și mlădița pe care

80.15
Is. 49.5
ți‐ai întărit‐o.

16Este arsă de foc, tăiată; sunt pierduți de

80.16
Ps. 39.11
76.7
mustrarea feței tale.

17Fie

80.17
Ps. 89.21
mâna ta pe bărbatul dreptei tale, pe fiul omului pe care ți l‐ai întărit.

18Și nu ne vom întoarce îndărăt de la tine; însuflețește‐ne și vom chema numele tău.

19Doamne Dumnezeul oștirilor! Întoarce‐ne

80.19
Vers. 3.7.
iarăși. Fă să lucească fața ta și vom fi mântuiți.

81

Bunătatea lui Dumnezeu și necredincioșia lui Israel

Mai marelui muzicii. Pe Ghitit. Un psalm al lui Asaf

811Cântați tare lui Dumnezeu, puterea noastră; strigați de bucurie Dumnezeului lui Iacov.

2Înălțați o cântare, bateți timpana, harfa cea plăcută cu psalteriul împreună.

3Suflați din trâmbiță la lună nouă, la lună plină, în ziua noastră de sărbătoare.

4Căci este un așezământ

81.4
Lev. 23.24Num. 10.10
pentru Israel, o orânduire a Dumnezeului lui Iacov.

5El a pus‐o drept mărturie în Iosif când a ieșit peste țara Egiptului, unde am auzit o limbă

81.5
Ps. 114.1
pe care n‐am cunoscut‐o.

6Am depărtat

81.6
Is. 9.4
10.27
umărul său de sub sarcină, mâinile sale au fost scutite de coșniță
81.6
Ex. 1.14
.

7Ai strigat

81.7
Ex. 2.23
14.10Ps. 50.15
în strâmtorare și te‐am izbăvit; ți‐am răspuns
81.7
Ex. 19.19
în locul ascuns al tunetului; te‐am cercat
81.7
Ex. 17.6,7Num. 20.13
la apele Meriba. (Sela.)

8Ascultă

81.8
Ps. 50.7
, poporul meu, și îți voi mărturisi: De m‐ai asculta, Israele!

9Nu

81.9
Deut. 32.12Is. 43.12
va fi în tine niciun dumnezeu
81.9
Ex. 20.3,5
străin; și nu te vei închina vreunui dumnezeu străin.

10Eu

81.10
Ex. 20.2
sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te‐am scos din țara Egiptului. Deschide‐ți
81.10
Ps. 37.3,4In. 15.7Ef. 3.20
gura larg și o voi umple.

11Dar poporul meu n‐a ascultat de glasul meu și Israel nu

81.11
Ex. 32.1Deut. 32.15,18
m‐a voit.

12De aceea

81.12
Fapte. 7.42
14.16Rom. 1.24,26
i‐am dat în învârtoșarea inimii lor; au umblat după sfaturile lor.

13O

81.13
Deut. 5.29
10.12,13
32.29Is. 48.18
, de m‐ar asculta poporul meu! De ar umbla Israel în căile mele!

14Îndată aș supune pe vrăjmașii lor și mi‐aș întoarce mâna împotriva apăsătorilor lor.

15Cei

81.15
Ps. 18.45Rom. 1.30
ce urăsc pe Domnul l‐ar linguși, dar zilele lor ar ține în veac.

16El i‐ar

81.16
Deut. 32.13,14Ps. 147.14
hrăni din grăsimea grâului și te‐aș fi săturat cu miere din
81.16
Iov 29.6
stâncă.