Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
81

Bunătatea lui Dumnezeu și necredincioșia lui Israel

Mai marelui muzicii. Pe Ghitit. Un psalm al lui Asaf

811Cântați tare lui Dumnezeu, puterea noastră; strigați de bucurie Dumnezeului lui Iacov.

2Înălțați o cântare, bateți timpana, harfa cea plăcută cu psalteriul împreună.

3Suflați din trâmbiță la lună nouă, la lună plină, în ziua noastră de sărbătoare.

4Căci este un așezământ

81.4
Lev. 23.24Num. 10.10
pentru Israel, o orânduire a Dumnezeului lui Iacov.

5El a pus‐o drept mărturie în Iosif când a ieșit peste țara Egiptului, unde am auzit o limbă

81.5
Ps. 114.1
pe care n‐am cunoscut‐o.

6Am depărtat

81.6
Is. 9.4
10.27
umărul său de sub sarcină, mâinile sale au fost scutite de coșniță
81.6
Ex. 1.14
.

7Ai strigat

81.7
Ex. 2.23
14.10Ps. 50.15
în strâmtorare și te‐am izbăvit; ți‐am răspuns
81.7
Ex. 19.19
în locul ascuns al tunetului; te‐am cercat
81.7
Ex. 17.6,7Num. 20.13
la apele Meriba. (Sela.)

8Ascultă

81.8
Ps. 50.7
, poporul meu, și îți voi mărturisi: De m‐ai asculta, Israele!

9Nu

81.9
Deut. 32.12Is. 43.12
va fi în tine niciun dumnezeu
81.9
Ex. 20.3,5
străin; și nu te vei închina vreunui dumnezeu străin.

10Eu

81.10
Ex. 20.2
sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te‐am scos din țara Egiptului. Deschide‐ți
81.10
Ps. 37.3,4In. 15.7Ef. 3.20
gura larg și o voi umple.

11Dar poporul meu n‐a ascultat de glasul meu și Israel nu

81.11
Ex. 32.1Deut. 32.15,18
m‐a voit.

12De aceea

81.12
Fapte. 7.42
14.16Rom. 1.24,26
i‐am dat în învârtoșarea inimii lor; au umblat după sfaturile lor.

13O

81.13
Deut. 5.29
10.12,13
32.29Is. 48.18
, de m‐ar asculta poporul meu! De ar umbla Israel în căile mele!

14Îndată aș supune pe vrăjmașii lor și mi‐aș întoarce mâna împotriva apăsătorilor lor.

15Cei

81.15
Ps. 18.45Rom. 1.30
ce urăsc pe Domnul l‐ar linguși, dar zilele lor ar ține în veac.

16El i‐ar

81.16
Deut. 32.13,14Ps. 147.14
hrăni din grăsimea grâului și te‐aș fi săturat cu miere din
81.16
Iov 29.6
stâncă.