Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
81

Bunătatea lui Dumnezeu și necredincioșia lui Israel

Mai marelui muzicii. Pe Ghitit. Un psalm al lui Asaf

811Cântați tare lui Dumnezeu, puterea noastră; strigați de bucurie Dumnezeului lui Iacov.

2Înălțați o cântare, bateți timpana, harfa cea plăcută cu psalteriul împreună.

3Suflați din trâmbiță la lună nouă, la lună plină, în ziua noastră de sărbătoare.

4Căci este un așezământ

81.4
Lev. 23.24Num. 10.10
pentru Israel, o orânduire a Dumnezeului lui Iacov.

5El a pus‐o drept mărturie în Iosif când a ieșit peste țara Egiptului, unde am auzit o limbă

81.5
Ps. 114.1
pe care n‐am cunoscut‐o.

6Am depărtat

81.6
Is. 9.4
10.27
umărul său de sub sarcină, mâinile sale au fost scutite de coșniță
81.6
Ex. 1.14
.

7Ai strigat

81.7
Ex. 2.23
14.10Ps. 50.15
în strâmtorare și te‐am izbăvit; ți‐am răspuns
81.7
Ex. 19.19
în locul ascuns al tunetului; te‐am cercat
81.7
Ex. 17.6,7Num. 20.13
la apele Meriba. (Sela.)

8Ascultă

81.8
Ps. 50.7
, poporul meu, și îți voi mărturisi: De m‐ai asculta, Israele!

9Nu

81.9
Deut. 32.12Is. 43.12
va fi în tine niciun dumnezeu
81.9
Ex. 20.3,5
străin; și nu te vei închina vreunui dumnezeu străin.

10Eu

81.10
Ex. 20.2
sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te‐am scos din țara Egiptului. Deschide‐ți
81.10
Ps. 37.3,4In. 15.7Ef. 3.20
gura larg și o voi umple.

11Dar poporul meu n‐a ascultat de glasul meu și Israel nu

81.11
Ex. 32.1Deut. 32.15,18
m‐a voit.

12De aceea

81.12
Fapte. 7.42
14.16Rom. 1.24,26
i‐am dat în învârtoșarea inimii lor; au umblat după sfaturile lor.

13O

81.13
Deut. 5.29
10.12,13
32.29Is. 48.18
, de m‐ar asculta poporul meu! De ar umbla Israel în căile mele!

14Îndată aș supune pe vrăjmașii lor și mi‐aș întoarce mâna împotriva apăsătorilor lor.

15Cei

81.15
Ps. 18.45Rom. 1.30
ce urăsc pe Domnul l‐ar linguși, dar zilele lor ar ține în veac.

16El i‐ar

81.16
Deut. 32.13,14Ps. 147.14
hrăni din grăsimea grâului și te‐aș fi săturat cu miere din
81.16
Iov 29.6
stâncă.

82

Mustrarea judecăților nedrepte

Un psalm al lui Asaf

821Dumnezeu stă

82.1
2 Cron. 19.6Ecl. 5.8
în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor
82.1
Ex. 21.6
22.28
.

2Până când veți judeca strâmb și veți căuta

82.2
Deut. 1.172 Cron. 19.7Prov. 18.5
la fața celor răi? (Sela.)

3Judecați pe sărac și pe orfan, faceți dreptate celui

82.3
Ier. 22.3
apăsat și celui sărman.

4Scăpați

82.4
Iov 29.12Prov. 24.11
pe cel sărac și pe cel nevoiaș; izbăviți‐i din mâna celor răi.

5Ei nu

82.5
Mica 3.1
cunosc, nici nu înțeleg; umblă în întuneric; toate
82.5
Ps. 11.3
75.3
temeliile pământului se clatină.

6Am zis

82.6
Ex. 22.9,28In. 10.31
: Sunteți dumnezei și toți sunteți fii ai Celui Preaînalt.

7Dar veți

82.7
Iov 21.32Ps. 49.12Ezec. 31.14
muri ca omul și veți cădea ca unul din mai mari.

8Scoală‐te

82.8
Mica 7.2,7
, Dumnezeule! Judecă pământul; căci
82.8
Ps. 2.8Ap. 11.15
tu vei moșteni toate neamurile.

83

Rugăciune pentru rușinarea vrăjmașilor

O cântare, un psalm al lui Asaf

831Dumnezeule! Nu

83.1
Ps. 28.1
35.22
109.1
tăcea. Nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule!

2Căci iată, vrăjmașii

83.2
Ps. 2.1Fapte. 4.25
tăi fac zarvă și cei ce te
83.2
Ps. 81.15
urăsc au înălțat capul.

3Urzesc planuri viclene împotriva

83.3
Ps. 27.5
31.20
poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ascunși ai tăi.

4Ei au zis: Venițiși să‐i

83.4
Est. 3.6,9Ier. 11.19
31.36
stârpim, să nu mai fie un neam și să nu se mai pomenească numele lui Israel.

5Căci s‐au sfătuit împreună cu o inimă: fac legăminte împotriva ta.

6Corturile

83.6
2 Cron. 20.1,10,11
Edomului și ismaeliții; Moabul și hagareniții;

7Ghebal și Amon și Amalec, filistia cu locuitorii Tirului.

8Chiar și Asiria s‐a unit cu ei; ei sunt un braț pentru copiii lui Lot. (Sela.)

9Fă‐le ca Madianului

83.9
Num. 31.7Jud. 7.22
, ca lui Sisera
83.9
Jud. 4.15,24
5.21
, ca lui Iabin la pârâul Chison,

10care au pierit în En‐Dor, care i‐au făcut

83.10
2 Reg. 9.37Țef. 1.17
ca gunoiul pământului.

11Fă pe domnii lor ca pe Oreb

83.11
Jud. 7.25
și Zeeb; pe toți urmașii lor, ca pe Zebah
83.11
Jud. 8.12,21
și Țalmuna.

12Căci au zis: Să luăm în stăpânire pentru noi locuințele lui Dumnezeu.

13Dumnezeul

83.13
Is. 17.13,14
meu! Fă‐i ca
83.13
Ps. 35.5
vârtejul, ca miriștea înaintea vântului;

14ca focul care mistuie pădurea și ca flacăra care aprinde

83.14
Deut. 32.22
munții;

15așa urmărește‐i cu

83.15
Iov 9.17
furtuna ta și înspăimântă‐i cu vijelia ta.

16Umple‐le

83.16
Ps. 35.1,26
fețele cu rușine, ca să caute numele tău, Doamne!

17Să se rușineze și să fie tulburați pentru totdeauna; să roșească și să fie pierduți.

18Și

83.18
Ps. 59.13
să cunoască ei că tu, al cărui nume
83.18
Ex. 6.3
este Domnul, numai tu ești Cel
83.18
Ps. 92.8
Preaînalt peste tot pământul.