Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
83

Rugăciune pentru rușinarea vrăjmașilor

O cântare, un psalm al lui Asaf

831Dumnezeule! Nu

83.1
Ps. 28.1
35.22
109.1
tăcea. Nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule!

2Căci iată, vrăjmașii

83.2
Ps. 2.1Fapte. 4.25
tăi fac zarvă și cei ce te
83.2
Ps. 81.15
urăsc au înălțat capul.

3Urzesc planuri viclene împotriva

83.3
Ps. 27.5
31.20
poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ascunși ai tăi.

4Ei au zis: Venițiși să‐i

83.4
Est. 3.6,9Ier. 11.19
31.36
stârpim, să nu mai fie un neam și să nu se mai pomenească numele lui Israel.

5Căci s‐au sfătuit împreună cu o inimă: fac legăminte împotriva ta.

6Corturile

83.6
2 Cron. 20.1,10,11
Edomului și ismaeliții; Moabul și hagareniții;

7Ghebal și Amon și Amalec, filistia cu locuitorii Tirului.

8Chiar și Asiria s‐a unit cu ei; ei sunt un braț pentru copiii lui Lot. (Sela.)

9Fă‐le ca Madianului

83.9
Num. 31.7Jud. 7.22
, ca lui Sisera
83.9
Jud. 4.15,24
5.21
, ca lui Iabin la pârâul Chison,

10care au pierit în En‐Dor, care i‐au făcut

83.10
2 Reg. 9.37Țef. 1.17
ca gunoiul pământului.

11Fă pe domnii lor ca pe Oreb

83.11
Jud. 7.25
și Zeeb; pe toți urmașii lor, ca pe Zebah
83.11
Jud. 8.12,21
și Țalmuna.

12Căci au zis: Să luăm în stăpânire pentru noi locuințele lui Dumnezeu.

13Dumnezeul

83.13
Is. 17.13,14
meu! Fă‐i ca
83.13
Ps. 35.5
vârtejul, ca miriștea înaintea vântului;

14ca focul care mistuie pădurea și ca flacăra care aprinde

83.14
Deut. 32.22
munții;

15așa urmărește‐i cu

83.15
Iov 9.17
furtuna ta și înspăimântă‐i cu vijelia ta.

16Umple‐le

83.16
Ps. 35.1,26
fețele cu rușine, ca să caute numele tău, Doamne!

17Să se rușineze și să fie tulburați pentru totdeauna; să roșească și să fie pierduți.

18Și

83.18
Ps. 59.13
să cunoască ei că tu, al cărui nume
83.18
Ex. 6.3
este Domnul, numai tu ești Cel
83.18
Ps. 92.8
Preaînalt peste tot pământul.