Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
82

Mustrarea judecăților nedrepte

Un psalm al lui Asaf

821Dumnezeu stă

82.1
2 Cron. 19.6Ecl. 5.8
în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor
82.1
Ex. 21.6
22.28
.

2Până când veți judeca strâmb și veți căuta

82.2
Deut. 1.172 Cron. 19.7Prov. 18.5
la fața celor răi? (Sela.)

3Judecați pe sărac și pe orfan, faceți dreptate celui

82.3
Ier. 22.3
apăsat și celui sărman.

4Scăpați

82.4
Iov 29.12Prov. 24.11
pe cel sărac și pe cel nevoiaș; izbăviți‐i din mâna celor răi.

5Ei nu

82.5
Mica 3.1
cunosc, nici nu înțeleg; umblă în întuneric; toate
82.5
Ps. 11.3
75.3
temeliile pământului se clatină.

6Am zis

82.6
Ex. 22.9,28In. 10.31
: Sunteți dumnezei și toți sunteți fii ai Celui Preaînalt.

7Dar veți

82.7
Iov 21.32Ps. 49.12Ezec. 31.14
muri ca omul și veți cădea ca unul din mai mari.

8Scoală‐te

82.8
Mica 7.2,7
, Dumnezeule! Judecă pământul; căci
82.8
Ps. 2.8Ap. 11.15
tu vei moșteni toate neamurile.

83

Rugăciune pentru rușinarea vrăjmașilor

O cântare, un psalm al lui Asaf

831Dumnezeule! Nu

83.1
Ps. 28.1
35.22
109.1
tăcea. Nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule!

2Căci iată, vrăjmașii

83.2
Ps. 2.1Fapte. 4.25
tăi fac zarvă și cei ce te
83.2
Ps. 81.15
urăsc au înălțat capul.

3Urzesc planuri viclene împotriva

83.3
Ps. 27.5
31.20
poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ascunși ai tăi.

4Ei au zis: Venițiși să‐i

83.4
Est. 3.6,9Ier. 11.19
31.36
stârpim, să nu mai fie un neam și să nu se mai pomenească numele lui Israel.

5Căci s‐au sfătuit împreună cu o inimă: fac legăminte împotriva ta.

6Corturile

83.6
2 Cron. 20.1,10,11
Edomului și ismaeliții; Moabul și hagareniții;

7Ghebal și Amon și Amalec, filistia cu locuitorii Tirului.

8Chiar și Asiria s‐a unit cu ei; ei sunt un braț pentru copiii lui Lot. (Sela.)

9Fă‐le ca Madianului

83.9
Num. 31.7Jud. 7.22
, ca lui Sisera
83.9
Jud. 4.15,24
5.21
, ca lui Iabin la pârâul Chison,

10care au pierit în En‐Dor, care i‐au făcut

83.10
2 Reg. 9.37Țef. 1.17
ca gunoiul pământului.

11Fă pe domnii lor ca pe Oreb

83.11
Jud. 7.25
și Zeeb; pe toți urmașii lor, ca pe Zebah
83.11
Jud. 8.12,21
și Țalmuna.

12Căci au zis: Să luăm în stăpânire pentru noi locuințele lui Dumnezeu.

13Dumnezeul

83.13
Is. 17.13,14
meu! Fă‐i ca
83.13
Ps. 35.5
vârtejul, ca miriștea înaintea vântului;

14ca focul care mistuie pădurea și ca flacăra care aprinde

83.14
Deut. 32.22
munții;

15așa urmărește‐i cu

83.15
Iov 9.17
furtuna ta și înspăimântă‐i cu vijelia ta.

16Umple‐le

83.16
Ps. 35.1,26
fețele cu rușine, ca să caute numele tău, Doamne!

17Să se rușineze și să fie tulburați pentru totdeauna; să roșească și să fie pierduți.

18Și

83.18
Ps. 59.13
să cunoască ei că tu, al cărui nume
83.18
Ex. 6.3
este Domnul, numai tu ești Cel
83.18
Ps. 92.8
Preaînalt peste tot pământul.

84

Dor după templu

Mai marelui muzicii. Pe Ghitit. Un psalm al fiilor lui Core

841Cât de plăcute

84.1
Ps. 27.4
sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor!

2Sufletul

84.2
Ps. 42.1,2
63.1
73.26
119.20
meu dorește, chiar lâncezește după curțile Domnului. Inima mea și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu.

3Da, vrabia și‐a aflat o casă și rândunica un cuib unde își pune puii… Altarele tale, Doamne al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu!

4Ferice

84.4
Ps. 65.4
de cei ce locuiesc în casa ta; ei încă te vor lăuda! (Sela).

5Ferice de bărbatul a cărui tărie este în tine, în a cărui inimă sunt drumurile făcute!

6Trecând prin Valea Plângerii

84.6
2 Sam. 5.22,23
, ei o prefac într‐un loc de izvoare; da, ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

7Ei merg din

84.7
Prov. 4.182 Cor. 3.18
putere în putere, se
84.7
Deut. 16.16Zah. 14.16
arată înaintea lui Dumnezeu în Sion.

8Doamne, Dumnezeul oștirilor, auzi rugăciunea mea; pleacă urechea, Dumnezeul lui Iacov! (Sela.)

9Privește, Dumnezeule

84.9
Gen. 15.1
, scutul nostru! Și uită‐te la fața unsului tău.

10Căci mai bună este o zi în curțile tale, decât o mie aiurea. Mai bucuros stau la pragul casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutății.

11Căci Domnul Dumnezeu este un soare

84.11
Is. 60.19
și un scut
84.11
Gen. 15.1Ps. 115.9,10,11
119.114Prov. 2.7
; Domnul va da har și slavă, nu va opri niciun
84.11
Ps. 34.9,10
bine de la cei ce umblă în neprihănire.

12Doamne al oștirilor, ferice

84.12
Ps. 2.12
de bărbatul care se încrede în tine.