Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
84

Dor după templu

Mai marelui muzicii. Pe Ghitit. Un psalm al fiilor lui Core

841Cât de plăcute

84.1
Ps. 27.4
sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor!

2Sufletul

84.2
Ps. 42.1,2
63.1
73.26
119.20
meu dorește, chiar lâncezește după curțile Domnului. Inima mea și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu.

3Da, vrabia și‐a aflat o casă și rândunica un cuib unde își pune puii… Altarele tale, Doamne al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu!

4Ferice

84.4
Ps. 65.4
de cei ce locuiesc în casa ta; ei încă te vor lăuda! (Sela).

5Ferice de bărbatul a cărui tărie este în tine, în a cărui inimă sunt drumurile făcute!

6Trecând prin Valea Plângerii

84.6
2 Sam. 5.22,23
, ei o prefac într‐un loc de izvoare; da, ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

7Ei merg din

84.7
Prov. 4.182 Cor. 3.18
putere în putere, se
84.7
Deut. 16.16Zah. 14.16
arată înaintea lui Dumnezeu în Sion.

8Doamne, Dumnezeul oștirilor, auzi rugăciunea mea; pleacă urechea, Dumnezeul lui Iacov! (Sela.)

9Privește, Dumnezeule

84.9
Gen. 15.1
, scutul nostru! Și uită‐te la fața unsului tău.

10Căci mai bună este o zi în curțile tale, decât o mie aiurea. Mai bucuros stau la pragul casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutății.

11Căci Domnul Dumnezeu este un soare

84.11
Is. 60.19
și un scut
84.11
Gen. 15.1Ps. 115.9,10,11
119.114Prov. 2.7
; Domnul va da har și slavă, nu va opri niciun
84.11
Ps. 34.9,10
bine de la cei ce umblă în neprihănire.

12Doamne al oștirilor, ferice

84.12
Ps. 2.12
de bărbatul care se încrede în tine.

85

Rugăciune pentru îndurare asupra poporului

Mai marelui muzicii. Un psalm al fiilor lui Core

851Doamne! Tu ai fost binevoitor țării tale. Ai adus

85.1
Ezra 1.11
2.1Ps. 14.7Ier. 30.18
31.23Ezec. 39.25Ioel 3.1
îndărăt robia lui Iacov.

2Ai iertat

85.2
Ps. 32.1
nelegiuirea poporului tău,

3ai acoperit toate păcatele lor. (Sela.) Ți‐ai tras îndărăt toată urgia, te‐ai întors de la aprinderea mâniei tale.

4Întoarce‐ne

85.4
Ps. 80.7
iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre, și fă să înceteze mânia ta față de noi.

5Oare în veac te vei mânia

85.5
Ps. 74.4
79.5
80.4
pe noi? Îți vei lungi oare mânia din neam în neam?

6Oare nu ne vei însufleți

85.6
Hab. 3.2
iarăși, ca poporul tău să se bucure în tine?

7Arată‐ne, Doamne, îndurarea ta și dă‐ne mântuirea ta.

8Voi

85.8
Hab. 2.1
auzi ce va vorbi Dumnezeu, Domnul, căci
85.8
Zah. 9.10
va vorbi pace poporului său și sfinților săi, dar ei să
85.8
2 Pet. 2.20,21
nu se mai întoarcă la nebunie.

9Da, mântuirea sa este aproape

85.9
Is. 16.13
de cei ce se tem de el, pentru ca
85.9
Zah. 2.5In. 1.14
slava să locuiască în țara noastră.

10Îndurarea și adevărul s‐au întâmpinat; dreptatea

85.10
Ps. 72.3Is. 32.17Lc. 2.14
și pacea s‐au sărutat.

11Adevărul

85.11
Is. 45.8
răsare din pământ; și dreptatea a privit din ceruri;

12și Domnul

85.12
Ps. 81.11Iac. 1.17
va da ce este bine, și țara
85.12
Ps. 67.6
noastră își va da rodul.

13Dreptatea

85.13
Ps. 89.14
va merge înaintea lui și va face numele pașilor săi o cale de umblat.

86

Rugăciunea în strâmtorare mare

O rugăciune a lui David

861Pleacă‐ți, Doamne, urechea, răspunde‐mi, căci sunt sărac și nevoiaș.

2Păzește‐mi sufletul, căci sunt cuvios. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău care

86.2
Is. 26.3
se încrede în tine.

3Îndură‐te

86.3
Ps. 56.1
57.1
de mine, Doamne, căci către tine strig toată ziua.

4Veselește sufletul robului tău, căci

86.4
Ps. 25.1
143.8
către tine, Doamne, îmi ridic sufletul.

5Căci

86.5
Vers. 15.
tu, Doamne, ești bun și iertător, bogat în îndurare către toți cei ce te cheamă.

6Pleacă urechea, Doamne, la rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererilor mele.

7În ziua

86.7
Ps. 50.15
strâmtorării mele te voi chema, căci îmi vei răspunde.

8Nimeni nu este ca tine între

86.8
Ex. 15.11Ps. 89.6
dumnezei, Doamne! Și nimic
86.8
Deut. 3.24
ca faptele tale.

9Toate

86.9
Ps. 22.31
102.18Is. 43.7Ap. 15.4
neamurile pe care le‐ai făcut vor veni și se vor închina înaintea ta, Doamne! Și vor slăvi numele tău.

10Căci tu ești mare și faci

86.10
Ex. 15.11Ps. 72.18
77.14
lucruri minunate. Numai
86.10
Deut. 6.4
32.39Is. 37.16
14.6Mc. 12.291 Cor. 8.4Ef. 4.6
tu ești Dumnezeu.

11Învață‐mă

86.11
Ps. 25.4
27.11
119.33
143.8
calea ta, Doamne! Voi umbla în adevărul tău. Unește‐mi inima ca să se teamă de numele tău.

12Te voi lăuda, Doamne Dumnezeul meu, din toată inima mea; și voi slăvi numele tău în veci.

13Căci îndurarea ta față de mine este mare și mi‐ai izbăvit

86.13
Ps. 56.13
116.8
sufletul din Șeolul cel mai de jos.

14Dumnezeule! Cei îngâmfați

86.14
Ps. 54.3
s‐au sculat împotriva mea și adunarea asupritorilor au căutat sufletul meu și nu te‐au pus înaintea lor.

15Dar

86.15
Ex. 31.6Num. 11.18Neem. 9.17Ps. 103.8
111.4
130.4,7
145.8Ioel 2.13
tu, Doamne, ești un Dumnezeu îndurător și milos, încet la mânie și bogat în îndurare și adevăr.

16Întoarce‐te

86.16
Ps. 25.16
69.16
spre mine și îndură‐te de mine. Dă tăria ta robului tău și mântuiește pe fiul
86.16
Ps. 116.16
roabei tale.

17Arată‐mi un semn spre bine, ca să‐l vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, pentru că tu, Doamne, m‐ai ajutat și m‐ai mângâiat.