Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
86

Rugăciunea în strâmtorare mare

O rugăciune a lui David

861Pleacă‐ți, Doamne, urechea, răspunde‐mi, căci sunt sărac și nevoiaș.

2Păzește‐mi sufletul, căci sunt cuvios. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău care

86.2
Is. 26.3
se încrede în tine.

3Îndură‐te

86.3
Ps. 56.1
57.1
de mine, Doamne, căci către tine strig toată ziua.

4Veselește sufletul robului tău, căci

86.4
Ps. 25.1
143.8
către tine, Doamne, îmi ridic sufletul.

5Căci

86.5
Vers. 15.
tu, Doamne, ești bun și iertător, bogat în îndurare către toți cei ce te cheamă.

6Pleacă urechea, Doamne, la rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererilor mele.

7În ziua

86.7
Ps. 50.15
strâmtorării mele te voi chema, căci îmi vei răspunde.

8Nimeni nu este ca tine între

86.8
Ex. 15.11Ps. 89.6
dumnezei, Doamne! Și nimic
86.8
Deut. 3.24
ca faptele tale.

9Toate

86.9
Ps. 22.31
102.18Is. 43.7Ap. 15.4
neamurile pe care le‐ai făcut vor veni și se vor închina înaintea ta, Doamne! Și vor slăvi numele tău.

10Căci tu ești mare și faci

86.10
Ex. 15.11Ps. 72.18
77.14
lucruri minunate. Numai
86.10
Deut. 6.4
32.39Is. 37.16
14.6Mc. 12.291 Cor. 8.4Ef. 4.6
tu ești Dumnezeu.

11Învață‐mă

86.11
Ps. 25.4
27.11
119.33
143.8
calea ta, Doamne! Voi umbla în adevărul tău. Unește‐mi inima ca să se teamă de numele tău.

12Te voi lăuda, Doamne Dumnezeul meu, din toată inima mea; și voi slăvi numele tău în veci.

13Căci îndurarea ta față de mine este mare și mi‐ai izbăvit

86.13
Ps. 56.13
116.8
sufletul din Șeolul cel mai de jos.

14Dumnezeule! Cei îngâmfați

86.14
Ps. 54.3
s‐au sculat împotriva mea și adunarea asupritorilor au căutat sufletul meu și nu te‐au pus înaintea lor.

15Dar

86.15
Ex. 31.6Num. 11.18Neem. 9.17Ps. 103.8
111.4
130.4,7
145.8Ioel 2.13
tu, Doamne, ești un Dumnezeu îndurător și milos, încet la mânie și bogat în îndurare și adevăr.

16Întoarce‐te

86.16
Ps. 25.16
69.16
spre mine și îndură‐te de mine. Dă tăria ta robului tău și mântuiește pe fiul
86.16
Ps. 116.16
roabei tale.

17Arată‐mi un semn spre bine, ca să‐l vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, pentru că tu, Doamne, m‐ai ajutat și m‐ai mângâiat.

87

Mărirea Sionului

Un psalm al fiilor lui Core; o cântare

871Temelia lui este în

87.1
Ps. 48.1
munți de sfințenie.

2Domnul

87.2
Ps. 78.67,68
iubește porțile Sionului mai mult decât toate locuințele lui Iacov.

3Lucruri slăvite

87.3
Is. 60
se spun despre tine, cetate a lui Dumnezeu. (Sela.)

4Voi pomeni Egiptul

87.4
Ps. 89.10Is. 51.9
și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată Filistia și Tirul cu Etiopia: acesta acolo s‐a născut.

5Și despre Sion se va zice: Acesta și acela s‐au născut în el. Și însuși Cel Preaînalt îl va întări.

6Domnul

87.6
Ps. 22.30
va număra când va scrie
87.6
Ezec. 13.9
popoarele: Acesta s‐a născut acolo. (Sela.)

7Cântăreții și jucătorii vor zice: Toate izvoarele mele sunt în tine.

88

Rugăciune în ispită și în apropierea morții

O cântare, un psalm al fiilor lui Core. Mai marelui muzicii. Pe Mahalat‐Leanot. O învățătură de la Heman, Ezrahitul

881Doamne Dumnezeul

88.1
Ps. 27.9
51.14
mântuirii mele, zi
88.1
Lc. 18.7
și noapte am strigat înaintea ta.

2Să intre rugăciunea mea înaintea ta. Pleacă‐ți urechea la strigarea mea.

3Căci sufletul meu este sătul de rele și

88.3
Ps. 107.18
viața mea se apropie de Șeol.

4Sunt socotit cu cei

88.4
Ps. 28.1
ce se coboară în groapă, sunt
88.4
Ps. 31.12
ca un om care n‐are putere.

5Întins între morți, ca cei uciși care zac în mormânt, de care nu‐ți mai aduci aminte și care sunt tăiați de

88.5
Is. 53.8
sub mâna ta.

6M‐ai pus în groapa cea mai de jos, în locuri întunecoase, în adâncimi.

7Mânia ta zace greu asupra mea și m‐ai apăsat cu

88.7
Ps. 42.7
toate valurile tale. (Sela.)

8Ai depărtat

88.8
Iov 19.13,19Ps. 31.11
142.4
pe cunoscuții mei de la mine; m‐ai făcut o urâciune lor: sunt închis
88.8
Plâng. 3.7
și nu pot ieși.

9Ochiul

88.9
Ps. 38.10
meu lâncezește de întristare. Te‐am chemat
88.9
Ps. 86.3
, Doamne, în fiecare zi; mi‐am întins
88.9
Iov 14.13Ps. 143.6
mâinile către tine.

10Oare

88.10
Ps. 13.2
morților le vei arăta o minune? Se vor scula oare umbrele și
88.10
Iov 13.24Ps. 13.1
te vor lăuda? (Sela.)

11Vor spune oare în mormânt bunătatea ta? Credincioșia ta în Pierzare?

12Se va cunoaște

88.12
Iov 10.21Ps. 113.3
oare în întuneric minunea ta și
88.12
Ps. 31.12Ecl. 8.10
9.5
dreptatea ta în țara uitării?

13Și eu, Doamne, am strigat către tine, și

88.13
Ps. 5.3
119.147
rugăciunea mea te va întâmpina dimineața.

14Pentru ce

88.14
Ps. 43.2
, Doamne, îmi lepezi sufletul? De ce îți ascunzi
88.14
Iov 13.24Ps. 13.1
fața de mine?

15Din tinerețe sunt necăjit și aproape să‐mi dau duhul; sufăr

88.15
Iov 6.4
spaimele tale și nu știu unde sunt.

16Mâniile tale au trecut peste mine, înfricoșările tale m‐au prăpădit:

17m‐au

88.17
Ps. 22.16
înconjurat ca o apă toată ziua; m‐au cuprins de tot.

18Ai depărtat

88.18
Iov 19.13Ps. 31.11
38.11
de la mine pe prieteni și tovarăși, cunoscuții mei sunt întuneric.