Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
90

CARTEA A PATRA

Veșnicia lui Dumnezeu, vremelnicia oamenilor

O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu

901Doamne, tu ai fost

90.1
Deut. 33.27Ezec. 11.16
locul nostru de locuit din neam în neam.

2Mai înainte

90.2
Prov. 8.25,26
de a se fi născut munții și să fi dat naștere pământului și lumii, din veci până în veci, tu ești Dumnezeu!

3Tu prefaci în țărână pe om și zici: Întoarceți‐vă

90.3
Gen. 3.19Ecl. 12.7
, copii ai oamenilor.

4Căci

90.4
2 Pet. 3.8
o mie de ani în ochii tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca o strajă de noapte.

5Îi iei ca un

90.5
Ps. 73.20
șuvoi; sunt
90.5
Ps. 103.15Is. 40.6
ca un somn, — dimineața sunt ca iarba care crește.

6Dimineața

90.6
Iov 14.2Ps. 92.7
înflorește și crește; seara se taie și se veștejește!

7Căci suntem mistuiți prin mânia ta, tulburați de urgia ta.

8Ai pus

90.8
Ps. 50.21Ier. 16.17
nelegiuirile noastre înaintea ta, păcatele noastre
90.8
Ps. 19.12
ascunse în lumina feței tale.

9Căci toate zilele noastre trec în mânia ta; ne sfârșim anii cu un oftat.

10Zilele anilor noștri sunt șaptezeci de ani, sau la cei în putere optzeci de ani; totuși mândria lor este muncă și durere; căci se duc iute și noi zburăm.

11Cine cunoaște puterea mâniei tale și mânia ta după temerea de tine?

12Învață‐ne

90.12
Ps. 39.4
să ne numărăm zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă.

13Întoarce‐te, Doamne! Până când? Și căiește‐te

90.13
Deut. 32.36Ps. 135.14
cu privire la robii tăi.

14Satură‐ne dimineața de îndurarea ta, ca să ne bucurăm și

90.14
Ps. 85.6
149.4
să ne veselim în toate zilele noastre.

15Bucură‐ne după zilele în care ne‐ai apăsat și după anii în care am văzut răul.

16Să se arate robilor tăi lucrarea

90.16
Hab. 3.2
ta și slava ta peste copiii lor.

17Și bunăvoința

90.17
Ps. 27.4
Domnului, Dumnezeului nostru, să fie peste noi; și întărește
90.17
Is. 26.12
lucrul mâinilor noastre peste noi; da, lucrul mâinilor noastre întărește‐l.

91

Ocrotirea lui Dumnezeu în toate primejdiile

911Cel ce

91.1
Ps. 27.5
31.20
32.7
locuiește în locul ascuns al Celui Preaînalt va rămâne sub
91.1
Ps. 17.8
umbra Celui Atotputernic.

2Voi zice

91.2
Ps. 142.5
despre Domnul: El este adăpostul meu și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred.

3Căci el

91.3
Ps. 124.7
te va scăpa din lațul păsărarului și de ciuma de moarte.

4El te va acoperi cu

91.4
Ps. 17.8
57.1
61.4
penele sale și sub aripile sale te vei adăposti. Adevărul său este scutul tău și pavăza ta.

5Nu

91.5
Iov 5.19Ps. 112.7
121.6Prov. 3.23,24Is. 43.2
te vei teme de groază de noapte, nici de săgeata care zboară ziua,

6de ciuma care umblă în întuneric, de pieirea care pustiește la amiază.

7O mie vor cădea alături de tine și zece mii la dreapta ta: dar de tine nu se va apropia.

8Numai vei

91.8
Ps. 37.34Mal. 1.5
privi cu ochii tăi și vei vedea răsplătirea celor răi.

9Pentru că ai zis: Domnul este adăpostul meu și ai făcut pe Cel Preaînalt locuința

91.9
Vers. 2.
ta,

10niciun

91.10
Prov. 12.21
rău nu ți se va întâmpla și nicio rană nu se va apropia de cortul tău.

11Căci

91.11
Ps. 34.7
71.3Mat. 4.6Lc. 4.10,11Evr. 1.14
el va porunci îngerilor săi pentru tine ca să te păzească în toate căile tale;

12ei te vor purta pe mâini, ca

91.12
Iov 5.23Ps. 37.24
să nu‐ți lovești piciorul de piatră.

13Vei umbla peste leu și năpârcă, vei călca în picioare leul tânăr și balaurul.

14Fiindcă și‐a pus iubirea în mine, de aceea îl voi izbăvi; îl voi pune pe înălțime, pentru că a cunoscut

91.14
Ps. 9.10
numele meu.

15Mă va

91.15
Ps. 50.15
chema și îi voi răspunde; voi fi cu
91.15
Is. 43.2
el în strâmtorare, îl voi
91.15
1 Sam. 2.30
scăpa și‐l voi cinsti.

16Îl voi sătura cu lungime de zile și‐i voi arăta mântuirea mea.

92

Laudă pentru bunătatea lui Dumnezeu

Un psalm, o cântare pentru ziua sabatului

921Bine

92.1
Ps. 147.1
este a mulțumi Domnului și a cânta laude numelui tău, Preaînalte,

2a vesti

92.2
Ps. 89.1
dimineața bunătatea ta și noaptea credincioșia ta,

3pe

92.3
1 Cron. 23.5Ps. 33.2
instrument cu zece strune și pe psalteriu, pe higaion cu harfă.

4Căci tu, Doamne, m‐ai desfătat prin lucrul tău; mă voi bucura de lucrările mâinilor tale.

5Cât

92.5
Ps. 40.5
139.17
de mari sunt lucrările tale, Doamne! Gândurile tale sunt foarte adânci
92.5
Is. 28.29Rom. 11.33,34
.

6Omul

92.6
Ps. 73.22
91.8
prost nu cunoaște și nebunul nu înțelege aceasta.

7Când cei

92.7
Iov 12.6
21.7Ps. 37.1,2,35,38Ier. 12.1,2Mal. 3.15
răi răsar ca iarba și înfloresc toți lucrătorii nelegiuirii, este ca să fie stârpiți pentru totdeauna.

8Dar

92.8
Ps. 56.2
83.18
tu, Doamne, ești înălțat în veci!

9Căci iată, vrăjmașii tăi, Doamne, căci iată, vrăjmașii tăi vor fi pierduți; toți lucrătorii nelegiuirii vor fi risipiți

92.9
Ps. 68.1
89.10
.

10Dar tu vei înălța cornul

92.10
Ps. 89.17,24
meu ca pe al bivolului; eu sunt uns cu
92.10
Ps. 23.5
untdelemn proaspăt.

11Și ochiul

92.11
Ps. 54.7
59.10
112.8
meu își va vedea dorința asupra vrăjmașilor mei și urechea mea o va auzi despre făcătorii de rele care se scoală împotriva mea.

12Dreptul va înflori ca

92.12
Ps. 52.8Is. 65.22Osea 14.5,6
finicul, va crește ca cedrul pe Liban:

13cei sădiți în casa Domnului vor înflori în

92.13
Ps. 100.4
135.2
curțile Dumnezeului nostru.

14La bătrânețe vor rodi încă, vor fi plini de suc și verdeață,

15ca să arate că Domnul este drept; el este stânca

92.15
Deut. 32.4
mea și nu
92.15
Rom. 9.14
este nicio nedreptate în el.