Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
91

Ocrotirea lui Dumnezeu în toate primejdiile

911Cel ce

91.1
Ps. 27.5
31.20
32.7
locuiește în locul ascuns al Celui Preaînalt va rămâne sub
91.1
Ps. 17.8
umbra Celui Atotputernic.

2Voi zice

91.2
Ps. 142.5
despre Domnul: El este adăpostul meu și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred.

3Căci el

91.3
Ps. 124.7
te va scăpa din lațul păsărarului și de ciuma de moarte.

4El te va acoperi cu

91.4
Ps. 17.8
57.1
61.4
penele sale și sub aripile sale te vei adăposti. Adevărul său este scutul tău și pavăza ta.

5Nu

91.5
Iov 5.19Ps. 112.7
121.6Prov. 3.23,24Is. 43.2
te vei teme de groază de noapte, nici de săgeata care zboară ziua,

6de ciuma care umblă în întuneric, de pieirea care pustiește la amiază.

7O mie vor cădea alături de tine și zece mii la dreapta ta: dar de tine nu se va apropia.

8Numai vei

91.8
Ps. 37.34Mal. 1.5
privi cu ochii tăi și vei vedea răsplătirea celor răi.

9Pentru că ai zis: Domnul este adăpostul meu și ai făcut pe Cel Preaînalt locuința

91.9
Vers. 2.
Ps. 71.3
90.1
ta,

10niciun

91.10
Prov. 12.21
rău nu ți se va întâmpla și nicio rană nu se va apropia de cortul tău.

11Căci

91.11
Ps. 34.7
71.3Mat. 4.6Lc. 4.10,11Evr. 1.14
el va porunci îngerilor săi pentru tine ca să te păzească în toate căile tale;

12ei te vor purta pe mâini, ca

91.12
Iov 5.23Ps. 37.24
să nu‐ți lovești piciorul de piatră.

13Vei umbla peste leu și năpârcă, vei călca în picioare leul tânăr și balaurul.

14Fiindcă și‐a pus iubirea în mine, de aceea îl voi izbăvi; îl voi pune pe înălțime, pentru că a cunoscut

91.14
Ps. 9.10
numele meu.

15Mă va

91.15
Ps. 50.15
chema și îi voi răspunde; voi fi cu
91.15
Is. 43.2
el în strâmtorare, îl voi
91.15
1 Sam. 2.30
scăpa și‐l voi cinsti.

16Îl voi sătura cu lungime de zile și‐i voi arăta mântuirea mea.