Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
92

Laudă pentru bunătatea lui Dumnezeu

Un psalm, o cântare pentru ziua sabatului

921Bine

92.1
Ps. 147.1
este a mulțumi Domnului și a cânta laude numelui tău, Preaînalte,

2a vesti

92.2
Ps. 89.1
dimineața bunătatea ta și noaptea credincioșia ta,

3pe

92.3
1 Cron. 23.5Ps. 33.2
instrument cu zece strune și pe psalteriu, pe higaion cu harfă.

4Căci tu, Doamne, m‐ai desfătat prin lucrul tău; mă voi bucura de lucrările mâinilor tale.

5Cât

92.5
Ps. 40.5
139.17
de mari sunt lucrările tale, Doamne! Gândurile tale sunt foarte adânci
92.5
Is. 28.29Rom. 11.33,34
.

6Omul

92.6
Ps. 73.22
91.8
prost nu cunoaște și nebunul nu înțelege aceasta.

7Când cei

92.7
Iov 12.6
21.7Ps. 37.1,2,35,38Ier. 12.1,2Mal. 3.15
răi răsar ca iarba și înfloresc toți lucrătorii nelegiuirii, este ca să fie stârpiți pentru totdeauna.

8Dar

92.8
Ps. 56.2
83.18
tu, Doamne, ești înălțat în veci!

9Căci iată, vrăjmașii tăi, Doamne, căci iată, vrăjmașii tăi vor fi pierduți; toți lucrătorii nelegiuirii vor fi risipiți

92.9
Ps. 68.1
89.10
.

10Dar tu vei înălța cornul

92.10
Ps. 89.17,24
meu ca pe al bivolului; eu sunt uns cu
92.10
Ps. 23.5
untdelemn proaspăt.

11Și ochiul

92.11
Ps. 54.7
59.10
112.8
meu își va vedea dorința asupra vrăjmașilor mei și urechea mea o va auzi despre făcătorii de rele care se scoală împotriva mea.

12Dreptul va înflori ca

92.12
Ps. 52.8Is. 65.22Osea 14.5,6
finicul, va crește ca cedrul pe Liban:

13cei sădiți în casa Domnului vor înflori în

92.13
Ps. 100.4
135.2
curțile Dumnezeului nostru.

14La bătrânețe vor rodi încă, vor fi plini de suc și verdeață,

15ca să arate că Domnul este drept; el este stânca

92.15
Deut. 32.4
mea și nu
92.15
Rom. 9.14
este nicio nedreptate în el.

93

Mărirea lui Dumnezeu

931Domnul

93.1
Ps. 96.10
97.1
99.1Is. 52.7Ap. 19.6
împărățește; este îmbrăcat cu
93.1
Ps. 104.1
măreție; Domnul s‐a îmbrăcat cu tărie, s‐a încins
93.1
Ps. 65.6
cu ea: da, lumea este întărită
93.1
Ps. 96.10
și nu se va clătina.

2Scaunul tău de domnie este întărit din

93.2
Ps. 45.6Prov. 8.22
veșnicie: Tu ești din veșnicie.

3Râurile au înălțat, Doamne, râurile și‐au înălțat glasul; râurile și‐au înălțat valurile ce urlă.

4Domnul

93.4
Ps. 65.7
89.9
în locurile înalte este mai măreț decât glasul apelor mari, decât valurile mărețe ale mării.

5Mărturiile tale sunt foarte trainice; casei tale, Doamne, se cuvine sfințenie în lungime de zile.

94

Rugăciune împotriva asupritorilor

941Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, tu

94.1
Deut. 32.35Naum 1.2
, Dumnezeul răzbunărilor, fă să lucească strălucirea ta!

2Înalță‐te

94.2
Ps. 7.6
judecător
94.2
Gen. 18.25
al pământului, răsplătește celor mândri fapta lor.

3Până

94.3
Iov 20.5
când cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi?

4Rostesc

94.4
Ps. 31.18Iuda 15
, vorbesc cu îngâmfare; toți lucrătorii nelegiuirii se laudă,

5calcă pe poporul tău, Doamne, și apasă moștenirea ta,

6surgrumă pe văduvă și pe străin de loc și ucid pe orfan.

7Și

94.7
Ps. 10.11,13
59.7
zic: Nu vede Domnul și nu va lua aminte Dumnezeul lui Iacov.

8Înțelegeți

94.8
Ps. 73.22
92.6
, voi cei proști din popor! Și, nebunilor, când vă veți înțelepți?

9Cel ce

94.9
Ex. 4.11Prov. 20.12
a sădit urechea oare nu va auzi? Cel ce a făcut ochiul oare nu va vedea?

10Cel ce

94.10
Iov 35.11Is. 28.26
învață neamurile oare nu va pedepsi, el, care învață pe oameni cunoștința?

11Domnul

94.11
1 Cor. 3.20
cunoaște gândurile omului că sunt deșertăciune.

12Ferice

94.12
Iov 5.17Prov. 3.111 Cor. 11.32Evr. 12.5
de bărbatul pe care‐l pedepsești tu, Doamne, și‐l înveți din Legea ta,

13ca să‐i dai odihnă de zilele rele, până se va săpa groapa celui rău.

14Căci

94.14
1 Sam. 12.22Rom. 11.1,2
Domnul nu va lăsa pe poporul său și nu va părăsi moștenirea sa.

15Căci judecata se va întoarce la dreptate și toți cei drepți la inimă o vor urma.

16Cine se va scula pentru mine împotriva făcătorilor de rele? Cine se va înfățișa pentru mine împotriva lucrătorilor nelegiuirii?

17Dacă

94.17
Ps. 124.1,2
n‐ar fi fost Domnul ajutorul meu, puțin și sufletul meu ar fi locuit în tăcere.

18Când am zis: Mi‐alunecă

94.18
Ps. 38.16
piciorul! Îndurarea ta, Doamne, m‐a sprijinit.

19În mulțimea gândurilor înăuntrul meu, mângâierile tale mi‐au desfătat sufletul.

20Oare va fi unit cu tine scaunul

94.20
Amos 6.3
de domnie al nelegiuirii, care
94.20
Ps. 58.2Is. 10.1
face din apăsare o lege?

21Ei

94.21
Mat. 27.1
se adună ceată împotriva sufletului celui drept și osândesc
94.21
Ex. 23.7Prov. 17.15
sângele nevinovat.

22Dar Domnul a fost turnul

94.22
Ps. 59.9
62.2,6
meu înalt și Dumnezeul meu, stânca mea de adăpost.

23El

94.23
Ps. 7.16Prov. 2.22
5.22
va întoarce nelegiuirea lor asupra lor și îi va stârpi în nelegiuirea lor: Domnul Dumnezeul nostru îi va stârpi.