Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
94

Rugăciune împotriva asupritorilor

941Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, tu

94.1
Deut. 32.35Naum 1.2
, Dumnezeul răzbunărilor, fă să lucească strălucirea ta!

2Înalță‐te

94.2
Ps. 7.6
judecător
94.2
Gen. 18.25
al pământului, răsplătește celor mândri fapta lor.

3Până

94.3
Iov 20.5
când cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi?

4Rostesc

94.4
Ps. 31.18Iuda 15
, vorbesc cu îngâmfare; toți lucrătorii nelegiuirii se laudă,

5calcă pe poporul tău, Doamne, și apasă moștenirea ta,

6surgrumă pe văduvă și pe străin de loc și ucid pe orfan.

7Și

94.7
Ps. 10.11,13
59.7
zic: Nu vede Domnul și nu va lua aminte Dumnezeul lui Iacov.

8Înțelegeți

94.8
Ps. 73.22
92.6
, voi cei proști din popor! Și, nebunilor, când vă veți înțelepți?

9Cel ce

94.9
Ex. 4.11Prov. 20.12
a sădit urechea oare nu va auzi? Cel ce a făcut ochiul oare nu va vedea?

10Cel ce

94.10
Iov 35.11Is. 28.26
învață neamurile oare nu va pedepsi, el, care învață pe oameni cunoștința?

11Domnul

94.11
1 Cor. 3.20
cunoaște gândurile omului că sunt deșertăciune.

12Ferice

94.12
Iov 5.17Prov. 3.111 Cor. 11.32Evr. 12.5
de bărbatul pe care‐l pedepsești tu, Doamne, și‐l înveți din Legea ta,

13ca să‐i dai odihnă de zilele rele, până se va săpa groapa celui rău.

14Căci

94.14
1 Sam. 12.22Rom. 11.1,2
Domnul nu va lăsa pe poporul său și nu va părăsi moștenirea sa.

15Căci judecata se va întoarce la dreptate și toți cei drepți la inimă o vor urma.

16Cine se va scula pentru mine împotriva făcătorilor de rele? Cine se va înfățișa pentru mine împotriva lucrătorilor nelegiuirii?

17Dacă

94.17
Ps. 124.1,2
n‐ar fi fost Domnul ajutorul meu, puțin și sufletul meu ar fi locuit în tăcere.

18Când am zis: Mi‐alunecă

94.18
Ps. 38.16
piciorul! Îndurarea ta, Doamne, m‐a sprijinit.

19În mulțimea gândurilor înăuntrul meu, mângâierile tale mi‐au desfătat sufletul.

20Oare va fi unit cu tine scaunul

94.20
Amos 6.3
de domnie al nelegiuirii, care
94.20
Ps. 58.2Is. 10.1
face din apăsare o lege?

21Ei

94.21
Mat. 27.1
se adună ceată împotriva sufletului celui drept și osândesc
94.21
Ex. 23.7Prov. 17.15
sângele nevinovat.

22Dar Domnul a fost turnul

94.22
Ps. 59.9
62.2,6
meu înalt și Dumnezeul meu, stânca mea de adăpost.

23El

94.23
Ps. 7.16Prov. 2.22
5.22
va întoarce nelegiuirea lor asupra lor și îi va stârpi în nelegiuirea lor: Domnul Dumnezeul nostru îi va stârpi.

95

Laudă pentru Domnul. Să ne ferim de neascultare

951Veniți să cântăm Domnului, să

95.1
Ps. 100.1
strigăm cu bucurie stâncii
95.1
Deut. 32.152 Sam. 22.47
mântuirii noastre!

2Să venim cu laudă înaintea lui, să‐i strigăm cu cântări de bucurie în psalmi.

3Căci

95.3
Ps. 96.4
97.9
135.5
Domnul este un Dumnezeu mare și un Împărat mare mai presus de toți dumnezeii.

4În mâna lui sunt locurile adânci ale pământului și ale lui sunt înălțimile munților.

5A lui este marea

95.5
Gen. 1.9,10
și el a făcut‐o; și mâinile lui au făcut uscatul.

6Veniți să ne închinăm și să ne plecăm, să îngenunchem

95.6
1 Cor. 6.20
înaintea Domnului, Făcătorul nostru.

7Căci el este Dumnezeul nostru și noi

95.7
Ps. 79.13
80.1
100.3
suntem poporul pășunii sale și turma mâinii sale. Astăzi
95.7
Evr. 3.7,15
4.7
, dacă auziți glasul lui,

8nu vă învârtoșați inima, ca la Meriba

95.8
Ex. 17.2,7Num. 14.2220.13Deut. 6.16
, ca în ziua de la Masa în pustie,

9unde părinții

95.9
Ps. 78.18,40,561 Cor. 10.9
voștri m‐au ispitit, m‐au încercat și au văzut
95.9
Num. 14.22
lucrarea mea.

10Patruzeci

95.10
Evr. 3.10,17
de ani m‐am scârbit de neamul acesta și am zis: Sunt un popor cu inima rătăcită și n‐au cunoscut căile mele.

11De aceea am jurat

95.11
Num. 14.23,28,30Evr. 3.11,18
4.3,5
în mânia mea: De vor intra ei în odihna mea!

96

Puterea și stăpânirea Domnului

961Cântați

96.1
1 Cron. 16.23‐33Ps. 33.8
Domnului o cântare nouă, cântați Domnului, tot pământul!

2Cântați Domnului, binecuvântați numele lui; vestiți mântuirea lui zi cu zi!

3Spuneți între neamuri slava lui, între toate popoarele lucrările sale minunate!

4Căci Domnul este mare

96.4
Ps. 145.3
și vrednic
96.4
Ps. 18.3
de lăudat; el este de temut
96.4
Ps. 95.3
mai presus de toți dumnezeii.

5Căci toți

96.5
Ier. 10.11,12
dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar
96.5
Ps. 115.15Is. 42.5
Domnul a făcut cerurile.

6Slava și strălucirea sunt înaintea lui, tăria

96.6
Ps. 29.2
și frumusețea în locașul său sfințit.

7Dați Domnului, voi, familiile popoarelor, dați

96.7
Ps. 29.1,2
Domnului slavă și putere!

8Dați Domnului slava cuvenită numelui său, aduceți un dar de mâncare și intrați în curțile sale!

9Închinați‐vă Domnului în

96.9
Ps. 29.2
110.3
podoabă sfântă, tremurați înaintea lui, tot pământul!

10Spuneți între neamuri, Domnul

96.10
Ps. 93.1
97.1
împărățește, de aceea lumea este întărită, nu se va clătina. El va judeca popoarele
96.10
Ap. 11.15
19.6
cu dreptate.

11Să se bucure

96.11
Ps. 69.34
cerurile și să se veselească pământul, să mugească
96.11
Ps. 98.7
marea și tot ce o umple!

12Să se bucure câmpia și tot ce este pe ea; atunci toți copacii pădurii vor cânta de bucurie

13înaintea Domnului, căci vine; căci vine să jude ce pământul. El va judeca

96.13
Ps. 67.4Ap. 19.11
lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia sa.