Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
95

Laudă pentru Domnul. Să ne ferim de neascultare

951Veniți să cântăm Domnului, să

95.1
Ps. 100.1
strigăm cu bucurie stâncii
95.1
Deut. 32.152 Sam. 22.47
mântuirii noastre!

2Să venim cu laudă înaintea lui, să‐i strigăm cu cântări de bucurie în psalmi.

3Căci

95.3
Ps. 96.4
97.9
135.5
Domnul este un Dumnezeu mare și un Împărat mare mai presus de toți dumnezeii.

4În mâna lui sunt locurile adânci ale pământului și ale lui sunt înălțimile munților.

5A lui este marea

95.5
Gen. 1.9,10
și el a făcut‐o; și mâinile lui au făcut uscatul.

6Veniți să ne închinăm și să ne plecăm, să îngenunchem

95.6
1 Cor. 6.20
înaintea Domnului, Făcătorul nostru.

7Căci el este Dumnezeul nostru și noi

95.7
Ps. 79.13
80.1
100.3
suntem poporul pășunii sale și turma mâinii sale. Astăzi
95.7
Evr. 3.7,15
4.7
, dacă auziți glasul lui,

8nu vă învârtoșați inima, ca la Meriba

95.8
Ex. 17.2,7Num. 14.2220.13Deut. 6.16
, ca în ziua de la Masa în pustie,

9unde părinții

95.9
Ps. 78.18,40,561 Cor. 10.9
voștri m‐au ispitit, m‐au încercat și au văzut
95.9
Num. 14.22
lucrarea mea.

10Patruzeci

95.10
Evr. 3.10,17
de ani m‐am scârbit de neamul acesta și am zis: Sunt un popor cu inima rătăcită și n‐au cunoscut căile mele.

11De aceea am jurat

95.11
Num. 14.23,28,30Evr. 3.11,18
4.3,5
în mânia mea: De vor intra ei în odihna mea!

96

Puterea și stăpânirea Domnului

961Cântați

96.1
1 Cron. 16.23‐33Ps. 33.8
Domnului o cântare nouă, cântați Domnului, tot pământul!

2Cântați Domnului, binecuvântați numele lui; vestiți mântuirea lui zi cu zi!

3Spuneți între neamuri slava lui, între toate popoarele lucrările sale minunate!

4Căci Domnul este mare

96.4
Ps. 145.3
și vrednic
96.4
Ps. 18.3
de lăudat; el este de temut
96.4
Ps. 95.3
mai presus de toți dumnezeii.

5Căci toți

96.5
Ier. 10.11,12
dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar
96.5
Ps. 115.15Is. 42.5
Domnul a făcut cerurile.

6Slava și strălucirea sunt înaintea lui, tăria

96.6
Ps. 29.2
și frumusețea în locașul său sfințit.

7Dați Domnului, voi, familiile popoarelor, dați

96.7
Ps. 29.1,2
Domnului slavă și putere!

8Dați Domnului slava cuvenită numelui său, aduceți un dar de mâncare și intrați în curțile sale!

9Închinați‐vă Domnului în

96.9
Ps. 29.2
110.3
podoabă sfântă, tremurați înaintea lui, tot pământul!

10Spuneți între neamuri, Domnul

96.10
Ps. 93.1
97.1
împărățește, de aceea lumea este întărită, nu se va clătina. El va judeca popoarele
96.10
Ap. 11.15
19.6
cu dreptate.

11Să se bucure

96.11
Ps. 69.34
cerurile și să se veselească pământul, să mugească
96.11
Ps. 98.7
marea și tot ce o umple!

12Să se bucure câmpia și tot ce este pe ea; atunci toți copacii pădurii vor cânta de bucurie

13înaintea Domnului, căci vine; căci vine să jude ce pământul. El va judeca

96.13
Ps. 67.4Ap. 19.11
lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia sa.

97

Puterea și stăpânirea Domnului

971Domnul

97.1
Ps. 96.10
împărățește! Să se veselească
97.1
Is. 60.2
pământul! Să se bucure ostroavele cele multe!

2Nori

97.2
1 Reg. 8.12Ps. 18.11
și negură sunt în jurul lui; dreptatea
97.2
Ps. 89.14
și judecata sunt temelia scaunului său de domnie.

3Foc

97.3
Ps. 18.8
50.3Dan. 7.10Hab. 3.5
merge înaintea lui și mistuie pe potrivnicii săi de jur împrejur.

4Fulgerele

97.4
Ex. 19.18Ps. 77.18
104.32
sale au luminat lumea, pământul a văzut și s‐a cutremurat.

5Munții

97.5
Jud. 5.5Mica 1.4Naum 1.5
s‐au topit ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

6Cerurile

97.6
Ps. 19.1
50.6
spun dreptatea lui și toate popoarele au văzut slava lui.

7Să se rușineze

97.7
Ex. 20.4Lev. 26.1Deut. 5.8
27.15
toți cei ce slujesc la chipuri cioplite, care se fălesc cu idoli. Închinați‐vă
97.7
Evr. 1.6
lui, toți dumnezeii!

8Sionul a auzit și s‐a bucurat și fiicele lui Iuda s‐au veselit de judecățile tale, Doamne!

9Căci tu, Doamne, tu ești Cel Preaînalt

97.9
Ps. 83.18
peste tot pământul, tu ești preaînălțat
97.9
Ex. 18.11Ps. 95.3
96.4
peste toți dumnezeii.

10Voi, cei ce

97.10
Ps. 34.14
37.27
101.3Amos 5.15Rom. 12.9
iubiți pe Domnul, urâți răul! El
97.10
Ps. 31.23
37.28
145.20Prov. 2.8
păzește sufletele sfinților săi; îi scapă din
97.10
Ps. 37.39,40Dan. 3.28
6.22,27
mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru

97.11
Iov 22.28Ps. 112.4Prov. 4.18
cel drept și bucuria pentru cei neprihăniți la inimă.

12Bucurați‐vă, drepților

97.12
Ps. 33.1
, în Domnul și
97.12
Ps. 30.4
lăudați pomenirea sfințeniei sale.