Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
97

Puterea și stăpânirea Domnului

971Domnul

97.1
Ps. 96.10
împărățește! Să se veselească
97.1
Is. 60.2
pământul! Să se bucure ostroavele cele multe!

2Nori

97.2
1 Reg. 8.12Ps. 18.11
și negură sunt în jurul lui; dreptatea
97.2
Ps. 89.14
și judecata sunt temelia scaunului său de domnie.

3Foc

97.3
Ps. 18.8
50.3Dan. 7.10Hab. 3.5
merge înaintea lui și mistuie pe potrivnicii săi de jur împrejur.

4Fulgerele

97.4
Ex. 19.18Ps. 77.18
104.32
sale au luminat lumea, pământul a văzut și s‐a cutremurat.

5Munții

97.5
Jud. 5.5Mica 1.4Naum 1.5
s‐au topit ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

6Cerurile

97.6
Ps. 19.1
50.6
spun dreptatea lui și toate popoarele au văzut slava lui.

7Să se rușineze

97.7
Ex. 20.4Lev. 26.1Deut. 5.8
27.15
toți cei ce slujesc la chipuri cioplite, care se fălesc cu idoli. Închinați‐vă
97.7
Evr. 1.6
lui, toți dumnezeii!

8Sionul a auzit și s‐a bucurat și fiicele lui Iuda s‐au veselit de judecățile tale, Doamne!

9Căci tu, Doamne, tu ești Cel Preaînalt

97.9
Ps. 83.18
peste tot pământul, tu ești preaînălțat
97.9
Ex. 18.11Ps. 95.3
96.4
peste toți dumnezeii.

10Voi, cei ce

97.10
Ps. 34.14
37.27
101.3Amos 5.15Rom. 12.9
iubiți pe Domnul, urâți răul! El
97.10
Ps. 31.23
37.28
145.20Prov. 2.8
păzește sufletele sfinților săi; îi scapă din
97.10
Ps. 37.39,40Dan. 3.28
6.22,27
mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru

97.11
Iov 22.28Ps. 112.4Prov. 4.18
cel drept și bucuria pentru cei neprihăniți la inimă.

12Bucurați‐vă, drepților

97.12
Ps. 33.1
, în Domnul și
97.12
Ps. 30.4
lăudați pomenirea sfințeniei sale.