Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
96

Puterea și stăpânirea Domnului

961Cântați

96.1
1 Cron. 16.23‐33Ps. 33.8
Domnului o cântare nouă, cântați Domnului, tot pământul!

2Cântați Domnului, binecuvântați numele lui; vestiți mântuirea lui zi cu zi!

3Spuneți între neamuri slava lui, între toate popoarele lucrările sale minunate!

4Căci Domnul este mare

96.4
Ps. 145.3
și vrednic
96.4
Ps. 18.3
de lăudat; el este de temut
96.4
Ps. 95.3
mai presus de toți dumnezeii.

5Căci toți

96.5
Ier. 10.11,12
dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar
96.5
Ps. 115.15Is. 42.5
Domnul a făcut cerurile.

6Slava și strălucirea sunt înaintea lui, tăria

96.6
Ps. 29.2
și frumusețea în locașul său sfințit.

7Dați Domnului, voi, familiile popoarelor, dați

96.7
Ps. 29.1,2
Domnului slavă și putere!

8Dați Domnului slava cuvenită numelui său, aduceți un dar de mâncare și intrați în curțile sale!

9Închinați‐vă Domnului în

96.9
Ps. 29.2
110.3
podoabă sfântă, tremurați înaintea lui, tot pământul!

10Spuneți între neamuri, Domnul

96.10
Ps. 93.1
97.1
împărățește, de aceea lumea este întărită, nu se va clătina. El va judeca popoarele
96.10
Ap. 11.15
19.6
cu dreptate.

11Să se bucure

96.11
Ps. 69.34
cerurile și să se veselească pământul, să mugească
96.11
Ps. 98.7
marea și tot ce o umple!

12Să se bucure câmpia și tot ce este pe ea; atunci toți copacii pădurii vor cânta de bucurie

13înaintea Domnului, căci vine; căci vine să jude ce pământul. El va judeca

96.13
Ps. 67.4Ap. 19.11
lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia sa.

97

Puterea și stăpânirea Domnului

971Domnul

97.1
Ps. 96.10
împărățește! Să se veselească
97.1
Is. 60.2
pământul! Să se bucure ostroavele cele multe!

2Nori

97.2
1 Reg. 8.12Ps. 18.11
și negură sunt în jurul lui; dreptatea
97.2
Ps. 89.14
și judecata sunt temelia scaunului său de domnie.

3Foc

97.3
Ps. 18.8
50.3Dan. 7.10Hab. 3.5
merge înaintea lui și mistuie pe potrivnicii săi de jur împrejur.

4Fulgerele

97.4
Ex. 19.18Ps. 77.18
104.32
sale au luminat lumea, pământul a văzut și s‐a cutremurat.

5Munții

97.5
Jud. 5.5Mica 1.4Naum 1.5
s‐au topit ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

6Cerurile

97.6
Ps. 19.1
50.6
spun dreptatea lui și toate popoarele au văzut slava lui.

7Să se rușineze

97.7
Ex. 20.4Lev. 26.1Deut. 5.8
27.15
toți cei ce slujesc la chipuri cioplite, care se fălesc cu idoli. Închinați‐vă
97.7
Evr. 1.6
lui, toți dumnezeii!

8Sionul a auzit și s‐a bucurat și fiicele lui Iuda s‐au veselit de judecățile tale, Doamne!

9Căci tu, Doamne, tu ești Cel Preaînalt

97.9
Ps. 83.18
peste tot pământul, tu ești preaînălțat
97.9
Ex. 18.11Ps. 95.3
96.4
peste toți dumnezeii.

10Voi, cei ce

97.10
Ps. 34.14
37.27
101.3Amos 5.15Rom. 12.9
iubiți pe Domnul, urâți răul! El
97.10
Ps. 31.23
37.28
145.20Prov. 2.8
păzește sufletele sfinților săi; îi scapă din
97.10
Ps. 37.39,40Dan. 3.28
6.22,27
mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru

97.11
Iov 22.28Ps. 112.4Prov. 4.18
cel drept și bucuria pentru cei neprihăniți la inimă.

12Bucurați‐vă, drepților

97.12
Ps. 33.1
, în Domnul și
97.12
Ps. 30.4
lăudați pomenirea sfințeniei sale.

98

Laudă Domnului pentru dreptatea lui

Un psalm

981Cântați

98.1
Ps. 33.3
96.1Is. 42.10
Domnului o cântare nouă, căci a făcut lucruri minunate
98.1
Ex. 15.11Ps. 77.14
86.10
105.5
136.4
139.14
. Dreapta
98.1
Ex. 15.6Is. 59.16
63.5
sa și brațul sfințeniei sale au lucrat mântuire pentru el.

2Domnul

98.2
Is. 52.10Lc. 2.30,31
și‐a arătat mântuirea, și‐a
98.2
Is. 62.2Rom. 3.25,26
descoperit dreptatea înaintea ochilor popoarelor.

3Și‐a adus

98.3
Lc. 1.54,55,72
aminte de îndurarea sa și de credincioșia sa către casa lui Israel. Toate
98.3
Is. 49.6
52.10Lc. 2.30,31
3.6Fapte. 13.47
28.28
marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4Strigați

98.4
Ps. 95.1
100.1
de bucurie către Domnul, tot pământul! Chiuiți și strigați de biruință și cântați laude.

5Cântați laude Domnului cu harfa, cu harfa și cu cântec din gură!

6Cu

98.6
Num. 10.101 Cron. 15.282 Cron. 29.27
trâmbițe și sunete din corn cântați de bucurie înaintea Împăratului, Domnul.

7Să mugească

98.7
Ps. 96.11
marea și tot ce o umple; lumea și cei ce locuiesc în ea.

8Să bată

98.8
Is. 55.12
din palme râurile, munții să cânte de bucurie împreună

9înaintea Domnului! Căci el

98.9
Ps. 96.10,13
vine să jude ce pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire.