Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
97

Puterea și stăpânirea Domnului

971Domnul

97.1
Ps. 96.10
împărățește! Să se veselească
97.1
Is. 60.2
pământul! Să se bucure ostroavele cele multe!

2Nori

97.2
1 Reg. 8.12Ps. 18.11
și negură sunt în jurul lui; dreptatea
97.2
Ps. 89.14
și judecata sunt temelia scaunului său de domnie.

3Foc

97.3
Ps. 18.8
50.3Dan. 7.10Hab. 3.5
merge înaintea lui și mistuie pe potrivnicii săi de jur împrejur.

4Fulgerele

97.4
Ex. 19.18Ps. 77.18
104.32
sale au luminat lumea, pământul a văzut și s‐a cutremurat.

5Munții

97.5
Jud. 5.5Mica 1.4Naum 1.5
s‐au topit ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

6Cerurile

97.6
Ps. 19.1
50.6
spun dreptatea lui și toate popoarele au văzut slava lui.

7Să se rușineze

97.7
Ex. 20.4Lev. 26.1Deut. 5.8
27.15
toți cei ce slujesc la chipuri cioplite, care se fălesc cu idoli. Închinați‐vă
97.7
Evr. 1.6
lui, toți dumnezeii!

8Sionul a auzit și s‐a bucurat și fiicele lui Iuda s‐au veselit de judecățile tale, Doamne!

9Căci tu, Doamne, tu ești Cel Preaînalt

97.9
Ps. 83.18
peste tot pământul, tu ești preaînălțat
97.9
Ex. 18.11Ps. 95.3
96.4
peste toți dumnezeii.

10Voi, cei ce

97.10
Ps. 34.14
37.27
101.3Amos 5.15Rom. 12.9
iubiți pe Domnul, urâți răul! El
97.10
Ps. 31.23
37.28
145.20Prov. 2.8
păzește sufletele sfinților săi; îi scapă din
97.10
Ps. 37.39,40Dan. 3.28
6.22,27
mâna celor răi.

11Lumina este semănată pentru

97.11
Iov 22.28Ps. 112.4Prov. 4.18
cel drept și bucuria pentru cei neprihăniți la inimă.

12Bucurați‐vă, drepților

97.12
Ps. 33.1
, în Domnul și
97.12
Ps. 30.4
lăudați pomenirea sfințeniei sale.

98

Laudă Domnului pentru dreptatea lui

Un psalm

981Cântați

98.1
Ps. 33.3
96.1Is. 42.10
Domnului o cântare nouă, căci a făcut lucruri minunate
98.1
Ex. 15.11Ps. 77.14
86.10
105.5
136.4
139.14
. Dreapta
98.1
Ex. 15.6Is. 59.16
63.5
sa și brațul sfințeniei sale au lucrat mântuire pentru el.

2Domnul

98.2
Is. 52.10Lc. 2.30,31
și‐a arătat mântuirea, și‐a
98.2
Is. 62.2Rom. 3.25,26
descoperit dreptatea înaintea ochilor popoarelor.

3Și‐a adus

98.3
Lc. 1.54,55,72
aminte de îndurarea sa și de credincioșia sa către casa lui Israel. Toate
98.3
Is. 49.6
52.10Lc. 2.30,31
3.6Fapte. 13.47
28.28
marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4Strigați

98.4
Ps. 95.1
100.1
de bucurie către Domnul, tot pământul! Chiuiți și strigați de biruință și cântați laude.

5Cântați laude Domnului cu harfa, cu harfa și cu cântec din gură!

6Cu

98.6
Num. 10.101 Cron. 15.282 Cron. 29.27
trâmbițe și sunete din corn cântați de bucurie înaintea Împăratului, Domnul.

7Să mugească

98.7
Ps. 96.11
marea și tot ce o umple; lumea și cei ce locuiesc în ea.

8Să bată

98.8
Is. 55.12
din palme râurile, munții să cânte de bucurie împreună

9înaintea Domnului! Căci el

98.9
Ps. 96.10,13
vine să jude ce pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire.

99

Laudă Domnului pentru credincioșia lui

991Domnul

99.1
Ps. 93.1
împărățește: Să tremure popoarele! El
99.1
Ex. 25.22Ps. 18.10
80.1
șade între heruvimi; să se clatine pământul!

2Domnul este mare în Sion și înălțat

99.2
Ps. 97.9
peste toate popoarele.

3Să laude numele tău cel

99.3
Deut. 28.58Ap. 15.4
mare și înfricoșat: — este sfânt —

4Și puterea

99.4
Iov 36.5,6,7
împăratului iubește dreptatea; tu întemeiezi dreptatea, tu faci judecată și dreptate în Iacov.

5Înălțați

99.5
Vers. 9.
pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați‐vă înaintea așternutului
99.5
1 Cron. 28.2Ps. 132.7
picioarelor sale; — el este sfânt
99.5
Lev. 19.2
!

6Moise și Aaron

99.6
Ier. 15.1
dintre preoții săi și Samuel dintre cei ce cheamă numele său, au
99.6
Ex. 14.15
15.251 Sam. 7.9
12.18
strigat către Domnul și el le‐a răspuns.

7Le‐a vorbit în

99.7
Ex. 33.9
stâlpul de nor; ei au păzit mărturiile sale și așezământul pe care li‐l dăduse.

8Doamne Dumnezeul nostru! Tu le‐ai răspuns, tu ai fost pentru ei un Dumnezeu

99.8
Num. 14.20Ier. 46.28Țef. 3.7
iertător, deși răzbunător
99.8
Ex. 32.2Num. 20.12,24Deut. 9.12
al faptelor lor.

9Înălțați

99.9
Vers. 5.
pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați‐vă în muntele sfințeniei lui! Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt.