Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Descoperirea lui Isus Hristos

11Descoperirea lui Isus Hristos, pe care

1.1
In. 3.32
8.26
12.49
i‐a dat‐o Dumnezeu, ca să arate robilor săi cele ce trebuie să se întâmple
1.1
Vers. 3. Cap. 4.1.

în curând: și a trimis
1.1
Cap. 22.16.

și le‐a însemnat prin îngerul său lui Ioan, robul său, 2care
1.2
1 Cor. 1.612.17
a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos, adică despre tot
1.2
1 In. 1.1
ce a văzut. 3Fericit
1.3
Lc. 11.28
este cine citește și cei ce ascultă cuvântul prorociei și păstrează cele scrise în ea; căci vremea
1.3
Rom. 13.11Iac. 5.81 Pet. 4.7
este aproape!

Urare către cele șapte biserici

4Ioan, celor șapte biserici care sunt în Asia: Har vouă și pace de la cel ce

1.4
Ex. 3.14
este și care era
1.4
In. 1.1
și care vine, și
1.4
Zah. 3.9
4.104.5
5.6
de la cele șapte Duhuri care sunt înaintea scaunului de domnie al său, 5și de la Isus Hristos, martorul
1.5
In. 8.141 Tim. 6.13
credincios, întâiul
1.5
1 Cor. 15.20Col. 1.18
născut din morți și Domnul
1.5
Ef. 1.20
împăraților pământului. Celui ce ne iubește
1.5
In. 13.34
15.9Gal. 2.20
și ne‐a
1.5
Evr. 9.141 In. 1.7
spălat de păcatele noastre în sângele său, 6și ne‐a făcut
1.6
1 Pet. 2.5,9
o împărăție, preoți pentru Dumnezeu și Tatăl său; a lui
1.6
1 Tim. 6.16Evr. 13.211 Pet. 4.11
5.11
fie slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. 7Iată
1.7
Dan. 7.13Mat. 24.30
26.64Fapte. 1.11
, vine cu nori, și orice ochi îl va vedea, și cei ce
1.7
Zah. 12.10In. 19.37
l‐au străpuns; și toate semințiile pământului se vor jeli pentru el. Așa, amin! 8Eu
1.8
Is. 41.4
44.6
48.1221.6
22.13
sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, care
1.8
Vers. 4. Cap. 4.8;
11.17
6.5
este și care era și care vine, Cel Atotputernic.

Vedenia lui Ioan în Patmos

9Eu, Ioan, fratele vostru și împreună părtaș

1.9
Fil. 1.7
4.142 Tim. 1.18
în necaz și în
1.9
Rom. 8.172 Tim. 2.12
Împărăție și în răbdare în Isus, am fost în ostrovul numit Patmos pentru
1.9
Vers. 2.

Cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Isus. 10Am fost în Duh
1.10
Fapte. 10.102 Cor. 12.2
în ziua
1.10
In. 20.26Fapte. 20.71 Cor. 16.2
Domnului și am auzit în urma mea un glas
1.10
Cap. 4.1;
10.8
mare, ca de trâmbiță, 11zicând: Ce vezi scrie într‐o carte și trimite‐o celor șapte biserici: la Efes și la Smirna și la Pergam și la Tiatira și la Sardes și la Filadelfia și la Laodicea. 12Și m‐am întors să văd glasul care vorbea cu mine. Și întorcându‐mă, am
1.12
Ex. 25.37Zah. 4.2
văzut șapte sfeșnice de aur, 13și
1.13
Cap. 2.1.

în mijlocul sfeșnicelor unul asemuit cu Fiul
1.13
Ezec. 1.26Dan. 7.13
10.16
omului, îmbrăcat
1.13
Dan. 10.5
într‐un veșmânt lung până la picioare și încins
1.13
Cap. 15.6.

la piept cu o cingătoare de aur. 14Iar capul lui și perii
1.14
Dan. 7.9
lui erau albi ca lâna albă, ca zăpada; și ochii
1.14
Dan. 10.6
lui erau ca flacăra de foc 15și picioarele
1.15
Ezec. 1.7Dan. 10.6
lui asemenea ca arama lucitoare, ca arsă în cuptor; și glasul
1.15
Ezec. 43.2Dan. 10.6
lui ca un glas de ape multe. 16Și avea șapte stele în
1.16
Vers. 20. Cap. 2.1;
3.1
mâna lui dreaptă; și din
1.16
Is. 49.2Ef. 6.17Evr. 4.12
gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri; și
1.16
Fapte. 26.13
înfățișarea lui era cum lucește soarele în puterea sa. 17Și când l‐am văzut
1.17
Ezec. 1.28
, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și‐a
1.17
Dan. 8.18
10.10
pus mâna dreaptă asupra mea zicând: Nu te teme! Eu
1.17
Is. 41.4
44.6
48.1222.13
sunt cel dintâi și cel din urmă 18și Cel
1.18
Rom. 6.9
viu; și am fost mort și iată, sunt viu
1.18
Cap. 4.9;
5.14
în vecii vecilor, și am
1.18
Ps. 68.20
cheile morții și ale Hadesului. 19Deci scrie cele ce
1.19
Vers. 12, etc.

ai văzut și cele ce
1.19
Cap. 2.1, etc.

sunt și cele ce
1.19
Cap. 4.1, etc.

au să fie după acestea. 20Taina celor
1.20
Vers. 16.

șapte stele pe care le‐ai văzut în dreapta mea și cele
1.20
Vers. 12.

șapte sfeșnice de aur: cele șapte stele sunt îngerii
1.20
Mal. 2.7
celor șapte biserici și cele
1.20
Zah. 4.2Mat. 5.15Fil. 2.15
șapte sfeșnice sunt șapte biserici.