Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

O carte adusă din cer

101Și am văzut pe un alt înger tare pogorându‐se din cer, înconjurat de un nor; și curcubeul

10.1
Ezec. 1.28
era peste capul lui și fața
10.1
Mat. 17.2
lui era ca soarele și picioarele
10.1
Cap. 1.15.

lui ca niște stâlpi de foc. 2Și avea în mâna lui o cărticică deschisă. Și și‐a pus piciorul
10.2
Mat. 28.18
drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ. 3Și a strigat cu glas mare, cum răcnește un leu: și când a strigat, cele șapte
10.3
Cap. 8.5.

tunete și‐au spus glasurile lor. 4Și când au vorbit cele șapte tunete, eram să scriu; și am auzit un glas din cer zicând: Pecetluiește
10.4
Dan. 8.26
12.4,9
cele ce au spus cele șapte tunete și nu le scrie. 5Și îngerul pe care l‐am văzut stând pe mare și pe pământ și‐a
10.5
Ex. 6.8Dan. 12.7
ridicat mâna dreaptă spre cer 6și a jurat pe Cel ce trăiește în vecii vecilor, care
10.6
Neem. 9.6
a făcut cerul și cele ce sunt în el, și pământul și cele ce sunt pe el, și marea și cele ce sunt în ea, că nu va mai fi vreme
10.6
Dan. 12.7
; 7ci în
10.7
Cap. 11.15.

zilele glasului îngerului al șaptelea, când are să trâmbițeze, atunci taina lui Dumnezeu este isprăvită, cum a binevestit robilor săi prorocii. 8Și glasul
10.8
Vers. 4.

pe care‐l auzisem din cer, l‐am auzit iarăși vorbind cu mine și zicând: Du‐te, ia cărticica cea deschisă în mâna îngerului care stă pe mare și pe pământ. 9Și m‐am dus la înger, zicându‐i să‐mi dea cărticica. Și‐mi zice: Ia‐o
10.9
Ier. 15.16Ezec. 2.8
3.1,3
și mănâncă‐o de tot și‐ți va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. 10Și am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat‐o de tot; și a fost în gura
10.10
Ezec. 3.3
mea dulce ca mierea: și când am înghițit‐o, mi s‐a amărât
10.10
Ezec. 2.10
pântecele. 11Și ei îmi zic: Trebuie iarăși să prorocești despre popoare și despre Neamuri și despre limbi și despre mulți împărați.