Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Fiara care se suie din mare

131Și am stat pe nisipul mării. Și am văzut suindu‐se din mare o

13.1
Dan. 7.2,7
fiară care
13.1
Cap. 12.3;
7.3,9,12
avea zece coarne și șapte capete și pe coarnele ei zece cununi împărătești și pe capetele ei nume de hulă. 2Și fiara
13.2
Dan. 7.6
pe care am văzut‐o era asemenea unui leopard și picioarele ei
13.2
Dan. 7.5
ca de urs și gura
13.2
Dan. 7.4
ei ca o gură de leu. Și balaurul i‐a
13.2
Cap. 12.9.

dat puterea lui și scaunul
13.2
Cap. 16.10.

lui de domnie
13.2
Cap. 12.14.

și o stăpânire mare. 3Și am văzut unul din capetele ei ca înjunghiat
13.3
Vers. 12, 14.

de moarte și rana morții ei fusese vindecată. Și tot
13.3
Cap. 17.8.

pământul se minuna în urma fiarei. 4Și s‐au închinat balaurului fiindcă a dat fiarei stăpânirea și s‐au închinat fiarei zicând: Cine
13.4
Cap. 18.18.

este asemenea fiarei și cine poate să se războiască cu ea? 5Și i s‐a dat o gură
13.5
Dan. 7.8
11.25
11.36
să vorbească lucruri mari și hule și i s‐a dat putere să lucreze patruzeci
13.5
Cap. 11.2;
12.6
și două de luni. 6Și și‐a deschis gura în hule împotriva lui Dumnezeu, ca să hulească numele lui și locuința
13.6
In. 1.14Col. 2.9
lui și pe cei ce locuiesc în cer. 7Și i s‐a dat să facă
13.7
Dan. 7.21
război cu sfinții și
13.7
Cap. 11.18;
17.15
să‐i biruiască. Și i s‐a dat stăpânire peste orice seminție și popor și limbă și neam. 8Și toți locuitorii de pe pământ al căror nume nu este scris, de la
13.8
Ex. 32.32Dan. 12.1Fil. 4.2
întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului celui înjunghiat, se vor închina ei
13.8
Cap. 17.8.

. 9Dacă are cineva
13.9
Cap. 2.7.

urechi, să audă! 10Dacă cineva
13.10
Is. 33.1
duce în robie, se duce în robie; dacă va omorî cineva
13.10
Gen. 9.6Mat. 26.52
cu sabia, trebuie ca el să fie omorât cu sabia. Aici
13.10
Cap. 14.12.

este răbdarea și credința sfinților.

Fiara care se suie din pământ

11Și am văzut o altă fiară suindu‐se

13.11
Cap. 11.7.

din pământ. Și avea două coarne asemenea unui miel și vorbea ca un balaur. 12Și ea face toată stăpânirea celei dintâi fiare înaintea ei. Și face ca pământul și locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a
13.12
Vers. 3.

cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Și face
13.13
Deut. 13.1,3Mat. 24.242 Tes. 2.9
semne mari, încât
13.13
1 Reg. 18.382 Reg. 1.10,12
face să se pogoare și foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. 14Și rătăcește
13.14
Cap. 12.9;
19.20
pe locuitorii de pe pământ
13.14
2 Tes. 2.9,10
din pricina semnelor care i‐au fost date să le facă înaintea fiarei, zicând locuitorilor de pe pământ să facă o icoană fiarei care are rana de sabie și
13.14
2 Reg. 20.7
a trăit. 15Și i s‐a dat să dea duh icoanei fiarei, ca icoana fiarei să și vorbească și
13.15
Cap. 16.2;
19.20
20.4
să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16Și face ca la toți, mici și mari și bogați și săraci și slobozi și robi, să
13.16
Cap. 14.9;
19.20
20.4
li se dea un semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe fruntea lor, 17ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde afară de cine are semnul, adică numele
13.17
Cap. 14.12.

fiarei sau
13.17
Cap. 15.2.

numărul numelui ei. 18Aici
13.18
Cap. 17.9.

este înțelepciunea. Cine are priceperea, să socotească numărul
13.18
Cap. 15.2.

fiarei; căci
13.18
Cap. 21.17.

este un număr de om. Și numărul ei este: Șase sute șaizeci și șase.