Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Mielul și cei răscumpărați

141Și am văzut și iată Mielul

14.1
Cap. 5.6.

stând pe muntele Sion și cu el o
14.1
Cap. 7.4.

sută patruzeci și patru de mii
14.1
Cap. 7.3;
13.16
având scris pe frunțile lor numele său și numele Tatălui său. 2Și am auzit un glas din cer ca
14.2
Cap. 1.15;
19.6
un glas de ape multe și ca un glas de tunet mare; și glasul pe care l‐am auzit era ca al harfiștilor care cântă
14.2
Cap. 5.8.

cu harfele
14.2
Cap. 5.9;
15.3
lor. 3Și ei cântă o cântare
14.3
Vers. 1.

nouă înaintea scaunului de domnie și înaintea celor patru viețuitoare și a prezbiterilor; și nimeni nu putea să învețe cântarea decât cei o sută patruzeci și patru de mii, adică cei răscumpărați de pe pământ. 4Aceștia sunt cei ce nu s‐au întinat cu femei; căci
14.4
2 Cor. 11.2
sunt verguri. Aceștia sunt cei ce
14.4
Cap. 3.4;
7.15,17
17.14
urmează pe Mielul oriunde ar merge. Aceștia au fost
14.4
Cap. 5.9.

răscumpărați dintre oameni, ca să fie pârga
14.4
Iac. 1.18
lui Dumnezeu și a Mielului. 5Și în
14.5
Ps. 32.2Țef. 3.13
gura lor n‐a fost găsită minciună: sunt
14.5
Ef. 5.26Iuda 24
fără vină.

Judecățile lui Dumnezeu

6Și am văzut un alt înger zburând

14.6
Cap. 8.13.

în mijlocul cerului, având o
14.6
Ef. 3.3‐11Tit 1.2
evanghelie veșnică, pentru ca să binevestească celor ce șed pe pământ și la orice
14.6
Cap. 13.7.

neam și seminție și limbă și popor. 7Și zice cu glas mare: Temeți‐vă
14.7
Cap. 1.18;
15.4
de Dumnezeu și dați‐i slavă, fiindcă a venit ceasul judecății lui și închinați‐vă
14.7
Neem. 9.6Ps. 33.6
124.8
146.5,6Fapte. 14.15
17.24
Celui ce a făcut cerul și pământul și marea și izvoarele de ape. 8Și un alt înger, al doilea, a urmat zicând: A
14.8
Is. 21.9Ier. 51.8
căzut, a căzut Babilonul
14.8
Ier. 51.716.19
17.2,5
18.3,10,18,21
19.2
cel mare, care a adăpat toate Neamurile din vinul aprinderii curviei sale. 9Și un alt înger, al treilea, le‐a urmat zicând cu glas mare: Dacă se închină cineva
14.9
Cap. 13.14‐16.

fiarei și icoanei ei și primește un semn pe fruntea sa sau pe mâna sa, 10va bea
14.10
Ps. 75.8Is. 51.17Ier. 25.15
și el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, care este turnat
14.10
Cap. 18.6.

neamestecat în
14.10
Cap. 16.19.

paharul mâniei lui și va fi muncit
14.10
Cap. 20.10.

în foc
14.10
Cap. 19.20.

și pucioasă înaintea îngerilor sfinți și înaintea Mielului. 11Și fumul
14.11
Is. 34.10
muncii lor se suie în sus în veci de veci; și n‐au odihnă nici zi, nici noapte cei ce se închină fiarei și icoanei ei și dacă primește cineva semnul numelui ei. 12Aici
14.12
Cap. 13.10.

este răbdarea sfinților
14.12
Cap. 12.17.

care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. 13Și am auzit un glas din cer zicând: Scrie: Fericiți
14.13
Ecl. 4.1,2
sunt morții care
14.13
1 Cor. 15.181 Tes. 4.16
mor în Domnul de acum încolo; da, zice Duhul, ca să
14.13
2 Tes. 1.7Evr. 4.9,10
se odihnească de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează.

Secerișul și culesul viei

14Și am văzut și iată un nor alb și pe nor șezând Unul asemuit

14.14
Ezec. 1.26Dan. 7.13
cu Fiul omului, având
14.14
Cap. 6.2.

pe capul lui o cunună de aur și în mâna lui o seceră ascuțită. 15Și un alt înger a
14.15
Cap. 16.17.

ieșit din Templu, strigând cu glas mare celui ce șade pe nor: Trimite secera
14.15
Ioel 3.13Mat. 13.39
ta și seceră; pentru că a venit ceasul să seceri; fiindcă s‐a uscat secerișul pământului
14.15
Ier. 51.33
. 16Și cel ce șade pe nor și‐a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. 17Și un alt înger a ieșit din Templul care este în cer, având și el o seceră ascuțită. 18Și un alt înger având putere asupra focului a ieșit
14.18
Cap. 16.8.

din altar și a strigat cu glas mare celui ce avea secera ascuțită, zicând: Trimete
14.18
Ioel 3.13
secera ta cea ascuțită și culege strugurii viței pământului, fiindcă borboanele lor sunt deplin coapte. 19Și îngerul și‐a aruncat secera pe pământ și a cules via pământului și a aruncat‐o în teasc
14.19
Cap. 19.15.

, în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20Și teascul
14.20
Is. 63.3Plâng. 1.15
a fost călcat afară
14.20
Evr. 13.12
din cetate și din teasc a ieșit sânge până
14.20
Cap. 19.11.

la zăbalele cailor pe o depărtare de o mie șase sute de stadii.