Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Cele șapte potire

151Și am

15.1
Cap. 12.1, 3.

văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15.1
Cap. 16.1;
21.9
îngeri având șapte răni, care sunt cele din urmă fiindcă
15.1
Cap. 14.10.

în ele mânia lui Dumnezeu este sfârșită. 2Și am văzut ca o
15.2
Cap. 4.6;
21.18
mare sticloasă amestecată
15.2
Mat. 3.11
cu foc și
15.2
Cap. 13.15‐17.

pe biruitorii fiarei și icoanei ei și numărului numelui ei, stând pe marea cea sticloasă
15.2
Cap. 5.8;
14.2
, având harfe ale lui Dumnezeu. 3Și ei cântă cântarea
15.3
Ex. 15.1Deut. 31.30
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului, zicând: Mari
15.3
Deut. 32.4Ps. 111.2
139.14
și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice! Drepte
15.3
Ps. 145.17Osea 14.9
și adevărate sunt căile tale, Împărate al veșniciilor! 4Cine
15.4
Ex. 15.14‐16Ier. 10.7
nu se va teme, Doamne, și nu va slăvi numele tău? Pentru că tu singur ești sfânt; pentru că toate
15.4
Is. 66.23
Neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că faptele tale drepte au fost arătate. 5Și după acestea am văzut și s‐a deschis Templul
15.5
Num. 1.50
cortului mărturiei în cer. 6Și
15.6
Vers. 1.

cei șapte îngeri care au cele șapte răni au ieșit din Templu, îmbrăcați
15.6
Ex. 28.6,8Ezec. 44.17,18
în in curat strălucitor și încinși împrejurul piepturilor cu cingători de aur. 7Și
15.7
Cap. 4.6.

una din cele patru viețuitoare a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care
15.7
1 Tes. 1.9
este viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15.8
Ex. 40.341 Reg. 8.102 Cron. 5.14Is. 6.1
s‐a umplut de fum din
15.8
2 Tes. 1.9
slava lui Dumnezeu și din puterea lui; și nimeni nu putea să intre în Templu până s‐au sfârșit cele șapte răni ale celor șapte îngeri.