Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Babilonul

171Și unul

17.1
Cap. 21.9.

din cei șapte îngeri care au cele șapte potire a venit și a vorbit cu mine zicând: Vino, îți
17.1
Cap. 16.19;
18.16,17,19
voi arăta judecata curvei
17.1
Naum 3.4
celei mari care
17.1
Ier. 51.13
șade pe ape multe, 2cu
17.2
Cap. 18.3.

care au curvit împărații pământului; și cei ce locuiesc pământul au
17.2
Ier. 51.718.3
fost îmbătați de vinul curviei ei. 3Și m‐a dus în duh într‐o
17.3
Cap. 12.6, 14.

pustie. Și am văzut o femeie șezând pe
17.3
Cap. 12.3.

o fiară de culoare stacojie, plină de nume
17.3
Cap. 13.1.

de hulă
17.3
Vers. 9.

, având șapte capete și zece
17.3
Vers. 12.

coarne. 4Și femeia era
17.4
Cap. 18.12, 16.

învelită în purpură și stacojiu și împodobită
17.4
Dan. 11.38
cu aur și pietre scumpe și mărgăritare, având
17.4
Ier. 51.7
un potir de aur în mâna ei, plin
17.4
Cap. 14.8.

de urâciuni și necurățeniile curviei ei. 5Și pe fruntea ei un nume scris: Taină
17.5
2 Tes. 2.7
, Babilonul cel
17.5
Cap. 11.8;
14.8
16.10
18.2,10,21
mare, mama
17.5
Cap. 18.9;
19.2
curvelor și a urâciunilor pământului. 6Și am văzut
17.6
Cap. 18.24.

femeia îmbătată de
17.6
Cap. 13.15;
16.6
sângele sfinților și de sângele martorilor
17.6
Cap. 6.9, 10;
12.11
lui Isus. Și când am văzut‐o m‐am minunat minune mare. 7Și îngerul mi‐a zis: Pentru ce te‐ai minunat? Eu îți voi spune taina femeii și a fiarei care o poartă, care are cele șapte capete și cele zece coarne. 8Fiara pe care ai văzut‐o era și nu este și are
17.8
Cap. 11.7;
13.1
să se suie din Adânc și să
17.8
Cap. 13.10. Vers. 11.

meargă la pieire; și cei ce locuiesc pe pământ, al
17.8
Cap. 13.3.

căror nume nu este scris în cartea vieții de la întemeierea lumii, se
17.8
Cap. 13.8.

vor minuna când vor vedea fiara: că era și nu este și va fi de față. 9(Aici
17.9
Cap. 13.18.

este mintea care are înțelepciune.) Cele
17.9
Cap. 13.1.

șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. 10Și sunt și șapte împărați: cei cinci au căzut, unul este, celălalt încă n‐a venit, și când va veni, trebuie să rămână puțină vreme. 11Și fiara care era și nu este, este și ea însăși al optulea și este dintre cei șapte și
17.11
Vers. 8.

merge la pieire. 12Și cele
17.12
Dan. 7.20Zah. 1.18,19,21
zece coarne pe care le‐ai văzut sunt zece împărați care n‐au luat încă împărăție, ci primesc stăpânire ca împărați un ceas cu fiara. 13Aceștia au un singur gând și ei dau fiarei atât puterea, cât și stăpânirea lor. 14Aceștia
17.14
Cap. 16.14;
19.19
se vor război cu Mielul și Mielul îi va birui, pentru că
17.14
Deut. 10.171 Tim. 6.15
este Domn al domnilor și Împărat al împăraților: și
17.14
Ier. 50.44,45
vor birui și cei ce sunt cu el, chemați și aleși și credincioși. 15Și mi‐a zis: Apele
17.15
Is. 8.7
pe care le‐ai văzut unde șade curva sunt
17.15
Cap. 13.7.

popoare și gloate și neamuri și limbi. 16Și cele zece coarne pe care le‐ai văzut și fiara, aceștia vor
17.16
Ier. 50.41,42
urî pe curvă și o vor face pustie și goală
17.16
Ezec. 16.37‐44
și cărnurile ei le vor mânca și o
17.16
Cap. 18.8.

vor arde de tot cu foc. 17Căci
17.17
2 Tes. 2.11
Dumnezeu a pus în inimile lor ca să facă gândul lui și să împlinească un singur gând și să dea fiarei împărăția lor până
17.17
Cap. 10.7.

vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu. 18Și femeia pe care ai văzut‐o este
17.18
Cap. 16.19.

cetatea cea mare, care
17.18
Cap. 12.4.

are împărăția peste împărații pământului.