Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Căderea Babilonului

181După

18.1
Cap. 17.1.

acestea am văzut pogorându‐se din cer un alt înger, având o mare stăpânire și
18.1
Ezec. 43.2
pământul a fost luminat de slava lui. 2Și a strigat cu glas tare zicând: A
18.2
Is. 13.19
21.9Ier. 51.8
căzut, a căzut Babilonul cel mare, și s‐a
18.2
Is. 13.21
21.8
34.14Ier. 50.39
51.37
făcut un loc de locuit al dracilor și o temniță a oricărui duh necurat și o temniță
18.2
Is. 14.23
34.11Mc. 5.2,3
a oricărei păsări necurate și urâte. 3Pentru că toate Neamurile au
18.3
Cap. 14.8;
17.2
băut din vinul aprinderii curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea, și negustorii
18.3
Vers. 11.15.
Is. 47.15
pământului s‐au îmbogățit din puterea desfătării ei. 4Și am auzit un alt glas din cer zicând: Ieșiți
18.4
Is. 48.20
52.11Ier. 50.8
51.6,452 Cor. 6.17
din ea, poporul meu, ca să nu fiți părtași cu păcatele ei și să nu luați din rănile ei: 5pentru că
18.5
Gen. 18.20,21Ier. 51.9In. 1.2
păcatele ei au ajuns până la cer și Dumnezeu
18.5
Cap. 16.19.

și‐a adus aminte de nedreptățile ei. 6Dați‐i
18.6
Ps. 137.8Ier. 50.15,19
51.24,492 Tim. 1.14
înapoi cum a dat și ea și îndoiți‐i îndoit, după faptele ei; în paharul în care a amestecat
18.6
Cap. 14.10.

ea, amestecați‐i
18.6
Cap. 16.19.

îndoit. 7Pe cât
18.7
Ezec. 28.2
s‐a slăvit și s‐a desfătat, atât dați‐i muncire și întristare. Fiindcă zice în inima ei: Șed ca împărăteasă
18.7
Is. 47.7,8Țef. 2.15
și nu sunt văduvă, și nu voi vedea întristare nicidecum: 8pentru aceea într‐o
18.8
Is. 47.9
singură zi îi vor veni rănile ei, moarte și întristare și foamete; și va fi arsă de tot în
18.8
Cap. 17.16.

foc; pentru că
18.8
Ier. 50.34
Domnul Dumnezeu care o judecă este tare.

Bocirea asupra Babilonului

9Și împărații

18.9
Ezec. 26.16,17
pământului care au curvit și s‐au desfătat cu ea
18.9
Ier. 50.46
vor plânge și se vor jeli de ea când
18.9
Vers. 18. Cap. 19.3.

vor vedea fumul arderii ei. 10Stând de departe de teama muncirii ei și zicând: Vai
18.10
Is. 21.9
, vai, cetatea cea mare, Babilonul, cetatea cea tare! pentru că într‐un
18.10
Vers. 17.19.

singur ceas ți‐a venit judecata. 11Și negustorii
18.11
Ezec. 27.27‐36
pământului plâng și se întristează de ea, pentru că nimeni nu mai cumpără marfa lor: 12marfă
18.12
Cap. 17.4.

de aur și argint și pietre scumpe și mărgăritare și de in subțire și purpură și mătăsărie și stacojiu și orice lemn bine mirositor și orice vas de fildeș și orice vas din lemn scump și de aramă și fier și marmură 13și scorțișoară și mirodenii și mirosuri și mir și tămâie și vin și untdelemn și făină de grâu curat și grâu și vite și oi; și marfă de cai și căruțe și robi și suflete
18.13
Ezec. 27.13
de oameni. 14Și roadele poftei sufletului tău s‐au depărtat de la tine și toate cele alese și strălucite au pierit de la tine și oamenii nu le vor mai afla nicidecum. 15Negustorii
18.15
Vers. 3.11.

de acestea, care s‐au îmbogățit de la ea, vor sta departe de teama muncirii ei, plângând și întristându‐se, 16zicând: Vai, vai, cetatea cea mare, cea
18.16
Cap. 17.4.

îmbrăcată în veșmânt de in subțire și purpură și stacojiu și împodobită cu aur și pietre scumpe și mărgăritare! 17Pentru că într‐un
18.17
Vers. 10.

singur ceas a fost pustiită o bogăție așa de mare! Și
18.17
Is. 23.14Ezec. 27.29
oricare cârmaci și oricine merge pe apă spre vreun loc și marinarii și cei ce lucrează pe mare, stăteau de departe 18și
18.18
Ezec. 27.30,31
, privind fumul arderii ei, strigau zicând: Care
18.18
Cap. 13.4.

cetate este asemenea cu cetatea cea mare? 19Și și‐au aruncat
18.19
Ios. 7.61 Sam. 4.12Iov 2.12Ezec. 27.30
țărână pe capetele lor și strigau, plângând și întristându‐se, zicând: Vai, vai, cetatea cea mare, în care s‐au îmbogățit din cele de preț ale ei toți cei ce au corăbii pe mare! Fiindcă într‐un singur ceas
18.19
Vers. 8.

a fost pustiită!

Bucuria cerului

20Veselește‐te de ea, cerule

18.20
Is. 44.23
49.13Ier. 51.48
, și sfinților și apostolilor și prorocilor, pentru că
18.20
Lc. 11.49,50
Dumnezeu v‐a judecat judecata voastră față de ea. 21Și un înger tare a ridicat o piatră ca o piatră mare de moară și a aruncat‐o în mare zicând: Cu
18.21
Ier. 51.64
astfel de repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nicidecum nu
18.21
Cap. 12.8;
16.20
va mai fi aflată. 22Și
18.22
Is. 24.8Ier. 7.34
16.9
25.10Ezec. 26.13
glas de harfiști și de cântăreți și de cântători din fluier și de trâmbițași nu va mai fi auzit nicidecum în tine; și uruit de piatră de moară nu va mai fi auzit nicidecum în tine. 23Și lumină
18.23
Ier. 25.10
de candelă nu va mai străluci nicidecum în tine și glas de mire
18.23
Ier. 7.34
16.9
25.10
33.11
și de mireasă nu va mai fi auzit nicidecum în tine, fiindcă negustorii
18.23
Is. 23.8
tăi erau mai marii pământului, fiindcă
18.23
2 Reg. 9.22Naum 3.4
prin fermecătoria ta au fost rătăcite toate Neamurile. 24Și
18.24
Cap. 17.6.

în ea a fost aflat sângele prorocilor și sfinților și al tuturor celor înjunghiați
18.24
Ier. 51.49
pe pământ.