Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Nunta Mielului

191După acestea am auzit

19.1
Cap. 11.15.

ca un glas mare de gloată multă în cer, zicând: Aliluia! Mântuirea
19.1
Cap. 4.11;
7.10,12
12.10
și slava și cinstea și puterea sunt ale Dumnezeului nostru! 2Pentru că judecățile lui sunt adevărate
19.2
Cap. 15.3;
16.7
și drepte; pentru că a judecat pe curva cea mare, care a stricat pământul în curvia ei, și a răzbunat
19.2
Deut. 32.4318.20
sângele robilor lui din mâna ei. 3Și au zis a doua oară: Aliluia! Și fumul
19.3
Is. 34.108.9,18
ei se suie în vecii vecilor. 4Și cei
19.4
Cap. 4.4, 6, 10;
5.14
douăzeci și patru de prezbiteri și cele patru viețuitoare au căzut și s‐au închinat lui Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie, zicând: Amin!
19.4
1 Cron. 16.36Neem. 5.13
8.6
Aliluia! 5Și un glas a ieșit din scaunul de domnie zicând: Lăudați
19.5
Ps. 134.1
135.1
pe Dumnezeul nostru, voi toți robii lui și voi care vă temeți de el, cei mici și
19.5
Cap. 11.18;
20.12
cei mari. 6Și
19.6
Ezec. 1.24
43.2
am auzit ca un glas de gloată multă și ca un glas de ape multe și ca un glas de tunete tari zicând: Aliluia! pentru că Domnul
19.6
Cap. 11.15, 17;
12.10
21.22
Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic și‐a luat Împărăția. 7Să ne bucurăm și să ne veselim și să‐i dăm slavă, fiindcă a
19.7
Mat. 22.2
25.102 Cor. 11.2Ef. 5.32
venit nunta Mielului și nevasta lui s‐a pregătit. 8Și i s‐a dat
19.8
Ps. 45.13,14Ezec. 16.10
să se îmbrace în veșmânt de in subțire strălucit curat; căci veșmântul de in
19.8
Ps. 132.9
subțire sunt faptele drepte ale sfinților. 9Și‐mi zice: Scrie: Fericiți
19.9
Mat. 22.2,3Lc. 14.15,16
sunt cei chemați la ospățul nunții Mielului. Și îmi zice: Acestea
19.9
Cap. 21.5;
22.6
sunt cuvinte adevărate ale lui Dumnezeu. 10Și am
19.10
Cap. 22.8.

căzut înaintea picioarelor lui ca să mă închin lui. Și‐mi zice: Vezi să n‐o faci
19.10
Fapte. 10.26
14.14,15
; eu sunt împreună rob cu tine și cu frații tăi, care
19.10
1 In. 5.10
au mărturia lui Isus; închină‐te lui Dumnezeu: căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.

Biruința asupra fiarei și prorocul mincinos

11Și

19.11
Cap. 15.5.

am văzut cerul deschis și iată un
19.11
Cap. 6.2.

cal alb și cel ce șade pe el numit Credincios
19.11
Cap. 3.14.

și Adevărat. Și el
19.11
Is. 11.4
judecă și se războiește în dreptate. 12Și ochii
19.12
Cap. 1.14;
2.18
lui sunt o flacără de foc și pe capul
19.12
Cap. 6.2.

lui sunt multe cununi împărătești
19.12
Cap. 2.17. Vers. 16.

având un nume scris pe care nimeni nu‐l știe decât numai el. 13Și este
19.13
Is. 63.2,3
îmbrăcat într‐o haină stropită cu sânge și numele lui se cheamă Cuvântul
19.13
In. 1.11 In. 5.7
lui Dumnezeu. 14Și oștile
19.14
Cap. 14.20.

care sunt în cer îl urmau pe cai albi, îmbrăcate
19.14
Mat. 28.37.9
în haine de in subțire alb curat. 15Și din
19.15
Is. 11.42 Tes. 2.8
gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească Neamurile cu ea; și el îi
19.15
Ps. 2.912.5
va păstori cu un toiag de fier; și
19.15
Is. 63.3
el va călca teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu Cel Atotputernic. 16Și el are
19.16
Vers. 12.

pe haina și pe coapsa lui un nume scris: Împărat
19.16
Dan. 2.471 Tim. 6.15
al împăraților și Domn al domnilor. 17Și am văzut un înger stând în soare; și el a strigat cu glas mare, zicând tuturor
19.17
Vers. 21.

păsărilor care zboară în mijlocul cerului: Veniți
19.17
Ezec. 39.17
și adunați‐vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, 18ca
19.18
Ezec. 39.18,20
să mâncați cărnuri de împărați și cărnuri de căpitani și cărnuri de puternici și cărnuri de cai și ale celor ce șed pe ei și cărnurile tuturor, slobozi și robi, mici și mari. 19Și
19.19
Cap. 16.16;
17.13,14
am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate să facă război cu cel ce șade pe cal și cu oastea lui. 20Și
19.20
Cap. 16.13, 14.

fiara a fost prinsă, și cu ea prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele prin care rătăcise pe cei ce au luat semnul fiarei și pe cei ce
19.20
Cap. 13.12, 15.

s‐au închinat icoanei ei; cei
19.20
Dan. 7.11
doi au fost aruncați vii în iazul de foc care
19.20
Cap. 14.10;
21.8
arde cu pucioasă. 21Și cei rămași au fost omorâți
19.21
Vers. 15.

de sabia celui ce șade pe cal, adică sabia care ieșea din gura lui; și toate
19.21
Vers. 17, 18.

păsările s‐au
19.21
Cap. 17.16.

săturat de cărnurile lor.