Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Către Biserica din Efes

21Scrie îngerului bisericii din Efes: Acestea zice cel

2.1
Cap. 1.16, 20.

ce ține cele șapte stele în dreapta lui, cel ce umblă
2.1
Cap. 1.13.

în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur: 2Știu
2.2
Ps. 1.6
faptele tale și osteneala și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi și ai
2.2
1 In. 4.1
cercat pe cei ce
2.2
2 Cor. 11.132 Pet. 2.1
se zic pe sine apostoli și nu sunt și i‐ai aflat mincinoși; 3și ai răbdare și ai suferit pentru numele meu și n‐ai
2.3
Gal. 6.9Evr. 12.3,5
obosit. 4Dar am aceasta împotriva ta, că ai părăsit iubirea ta cea dintâi. 5Deci adu‐ți aminte de unde ai căzut și pocăiește‐te și fă faptele dintâi: iar dacă nu
2.5
Mat. 21.41,43
, eu vin la tine și‐ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te vei pocăi. 6Dar ai aceasta, că urăști faptele nicolaiților
2.6
Vers. 15.

, pe care și eu le urăsc. 7Cine
2.7
Mat. 11.15
13.9,4313.9
are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: Biruitorului îi voi da să
2.7
Cap. 22.2, 14.

mănânce din
2.7
Gen. 2.9
lemnul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu.

Către Biserica din Smirna

8Și îngerului bisericii din Smirna scrie: Acestea zice cel

2.8
Cap. 1.8, 17, 18.

dintâi și cel din urmă, care a fost mort și a trăit. 9Știu
2.9
Vers. 2.

necazul tău și sărăcia ta, (dar ești bogat)
2.9
Lc. 12.211 Tim. 6.18Iac. 2.5
și hula de la cei ce
2.9
Rom. 2.17,28,29
9.6
se zic pe sine că sunt iudei și nu sunt, ci
2.9
Cap. 3.9.

sunt sinagoga Satanei. 10Nu te teme nicidecum
2.10
Mat. 10.22
de cele ce ai să pătimești. Iată diavolul are să arunce dintre voi în închisoare ca să fiți încercați și veți avea un necaz zece zile. Fii
2.10
Mat. 24.13
credincios până la moarte și‐ți voi da cununa
2.10
Iac. 1.12
vieții. 11Cine
2.11
Vers. 7. Cap. 13.9.

are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: Biruitorul nu va fi vătămat nicidecum de moartea a
2.11
Cap. 20.14;
21.8
doua.

Către Biserica din Pergam.

12Și îngerului bisericii din Pergam scrie: Aceasta zice cel ce

2.12
Cap. 1.16.

are sabia ascuțită cu două tăișuri. 13Știu
2.13
Vers. 2.

unde
2.13
Vers. 9.

locuiești: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei: și ții numele meu și n‐ai tăgăduit credința mea, chiar în zilele lui Antipa, martorul meu credincios, care a fost omorât la voi, unde locuiește Satana. 14Dar am câteva împotriva ta, fiindcă ai acolo pe unii care țin învățătura lui Balaam
2.14
Num. 24.14
25.1
31.162 Pet. 2.15Iuda 11
, care a învățat pe Balac să arunce o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca ei să
2.14
Fapte. 15.291 Cor. 8.9,10
10.19,20
mănânce cele înjunghiate idolilor și
2.14
1 Cor. 6.13
să curvească. 15Astfel și tu ai pe unii care țin învățătura nicolaiților
2.15
Vers. 6.

la fel. 16Pocăiește‐te deci; iar dacă nu, vin curând la tine și
2.16
Is. 11.42 Tes. 2.8
mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. 17Cine
2.17
Vers. 7, 11.

are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă, și‐i voi da o pietricică albă și pe pietricică un nume
2.17
Cap. 3.12;
19.12
nou scris pe care nimeni nu‐l știe, decât cel care‐l primește.

Către Biserica din Tiatira

18Și îngerului bisericii din Tiatira scrie: Acestea zice Fiul lui Dumnezeu, care

2.18
Cap. 1.14, 15.

are ochii săi ca flacăra de foc și picioarele sale sunt asemenea aramei lucitoare. 19Știu
2.19
Vers. 2.

faptele tale și iubirea ta și credința și slujba și răbdarea, și că faptele tale din urmă sunt mai multe decât cele dintâi. 20Dar am împotriva ta că îngădui pe femeia Iezabela
2.20
1 Reg. 16.31
21.252 Reg. 9.7
, care se zice pe sine prorociță; și că învață și rătăcește pe robii mei ca să
2.20
Ex. 34.15Fapte. 15.20,291 Cor. 10.19,20
curvească și să mănânce cele înjunghiate idolilor. 21Și i‐am dat vreme
2.21
Rom. 2.4
să se pocăiască și nu voiește să se pocăiască de curvia ei. 22Iată, o arunc în pat și pe cei ce preacurvesc cu ea, în necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele ei. 23Și voi omorî negreșit pe copiii ei cu moarte; și toate bisericile vor cunoaște că eu
2.23
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9
29.172 Cron. 6.30Ps. 7.917.10In. 2.24,25Fapte. 1.24Rom. 8.27
sunt cel ce cercetez rărunchi și inimi; și vă voi
2.23
Ps. 62.12Mat. 16.27Rom. 2.6
14.122 Cor. 5.10Gal. 6.5
da fiecăruia potrivit cu faptele voastre. 24Dar vouă vă zic, celor rămași în Tiatira câți n‐aveți învățătura aceasta, care n‐ați cunoscut adâncurile Satanei, după cum zic ei: nu
2.24
Fapte. 15.28
pun peste voi altă greutate. 25Numai țineți ceea ce
2.25
Cap. 3.11.

aveți până voi veni. 26Și cine biruiește și cine păstrează până la sfârșit faptele
2.26
In. 6.291 In. 3.23
mele — lui îi voi da
2.26
Mat. 19.28Lc. 22.29,301 Cor. 6.3
stăpânire peste Neamuri. 27Și le
2.27
Ps. 2.8,9
49.14Dan. 7.22
va păstori cu un toiag de fier, cum sunt sfărâmate vasele de pământ, după cum și eu am primit de la Tatăl meu: 28Și‐i voi da steaua
2.28
2 Pet. 1.19
de dimineață. 29Cine
2.29
Vers. 7.

are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.