Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Împărăția lui Hristos

201Și am văzut un înger pogorându‐se din cer

20.1
Cap. 1.18;
9.1
, având cheia Adâncului și un lanț mare în mâna lui. 2Și a apucat pe balaur
20.2
2 Pet. 2.2,4Iuda 6
, șarpele cel din început, care este Diavolul și Satana, și l‐a legat pentru o mie de ani. 3Și l‐a aruncat în Adânc și l‐a închis; și a pecetluit
20.3
Dan. 6.17
deasupra lui, ca
20.3
Cap. 16.14, 16. Vers. 8.

să nu mai rătăcească Neamurile, până se vor sfârși cei o mie de ani; după aceea trebuie ca el să fie dezlegat pentru puțină vreme. 4Și am văzut scaune
20.4
Dan. 7.9,22,27Mat. 19.28Lc. 22.30
de domnie și au șezut pe ele și li s‐a dat judecata
20.4
1 Cor. 6.2,3
, și am văzut sufletele
20.4
Cap. 6.9.

celor ce li se tăiase capul pentru mărturia lui Isus și pentru Cuvântul lui Dumnezeu și cei ce
20.4
Cap. 13.12.

nu se închinaseră fiarei, nici icoanei ei
20.4
Cap. 13.15, 16.

și nu primiseră semnul pe fruntea și pe mâna lor; și au trăit și au
20.4
Rom. 8.172 Tim. 2.12
împărățit cu Hristos o mie de ani. 5Cei rămași dintre morți n‐au trăit până vor fi sfârșiți cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. 6Fericit și sfânt este cine are parte de întâia înviere; asupra lor a doua moarte
20.6
Cap. 2.11;
21.8
n‐are stăpânire, ci vor fi preoți
20.6
Is. 61.61 Pet. 2.95.10
ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și
20.6
Vers. 4.

vor împărăți cu el o mie de ani.

Satana dezlegat și biruit

7Și când se vor împlini cei o mie de ani, Satana

20.7
Vers. 2.

va fi dezlegat din închisoarea sa. 8Și va ieși ca să
20.8
Vers. 3, 10.

rătăcească Neamurile, care sunt în cele patru unghiri ale pământului, pe Gog
20.8
Ezec. 38.2
39.1
și Magog, ca să‐i
20.8
Cap. 16.14.

adune la război, pe ei al căror număr este ca nisipul mării. 9Și
20.9
Is. 8.8Ezec. 38.9,16
s‐au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea cea iubită: și s‐a pogorât foc din cer și i‐a mistuit. 10Și
20.10
Vers. 8.

Diavolul care‐i rătăcise a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde
20.10
Cap. 19.20.

este atât fiara cât și prorocul mincinos; și vor fi munciți
20.10
Cap. 14.10, 11.

zi și noapte în vecii vecilor.

Judecata de apoi

11Și am văzut un mare scaun de domnie alb și pe Cel ce ședea deasupra, de la a cărui față au

20.11
2 Pet. 3.7,10,11
fugit pământul și cerul și
20.11
Dan. 2.35
n‐a fost aflat loc pentru ele. 12Și am văzut pe morți, pe cei mari
20.12
Cap. 19.5.

și pe cei mici, stând înaintea scaunului de domnie și au fost deschise
20.12
Dan. 7.10
cărți; și o altă
20.12
Ps. 69.28Dan. 12.1Fil. 4.3
carte a fost deschisă, care este cartea vieții; și morții au fost judecați din cele scrise în cărți, după
20.12
Ier. 17.10
32.19Mat. 16.27Rom. 2.6
faptele lor. 13Și marea a dat pe morții care sunt în ea și Moartea
20.13
Cap. 6.9.

și Hadesul au dat pe morții care sunt în ele; și au fost judecați fiecare după
20.13
Vers. 12.

faptele lor. 14Și Moartea
20.14
1 Cor. 15.26,54,55
și Hadesul au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta este moartea a doua, iazul
20.14
Vers. 6. Cap. 21.8.

de foc. 15Și dacă cineva n‐a fost aflat scris în cartea vieții, a fost aruncat
20.15
Cap. 19.20.

în iazul de foc.