Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Râul vieții

221Și mi‐a arătat un râu

22.1
Ezec. 47.1Zah. 14.8
de apă de viață, curat ca cristalul, ieșind din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. 2În
22.2
Ezec. 47.12
mijlocul uliței ei și al râului, de o parte și de alta, era pomul
22.2
Gen. 2.9
vieții, făcând douăsprezece feluri de roduri, dându‐și rodul pe fiecare lună: și frunzele pomului sunt pentru
22.2
Cap. 21.24.

tămăduirea Neamurilor. 3Și nimic vrednic de blestem nu
22.3
Zah. 14.11
va mai fi. Și scaunul
22.3
Ezec. 48.35
de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea; și robii lui îi vor sluji. 4Și ei
22.4
Mat. 5.81 Cor. 13.121 In. 3.2
vor vedea fața lui, și
22.4
Cap. 3.12;
14.1
numele lui va fi pe frunțile lor. 5Și nu va mai fi noapte
22.5
Cap. 21.23, 25.

; și n‐au trebuință de lumină de sfeșnic și de lumină de soare, pentru că Domnul
22.5
Ps. 36.9
84.11
Dumnezeu va lumina peste ei și
22.5
Dan. 7.27Rom. 5.172 Tim. 2.12
vor împărăți în vecii vecilor.

Încheierea

6Și mi‐a zis: Aceste

22.6
Cap. 19.9;
21.5
cuvinte sunt credincioase și adevărate și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a
22.6
Cap. 1.1.

trimis pe îngerul său să arate robilor săi cele ce trebuie să se întâmple în curând. 7Și iată
22.7
Cap. 3.11. Vers. 10, 12, 20.

, eu vin curând. Fericit
22.7
Cap. 1.3.

este cine păstrează cuvintele prorociei cărții acesteia. 8Și eu, Ioan, sunt cel ce am auzit și am privit acestea. Și când am auzit și am privit, am
22.8
Cap. 19.10.

căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care‐mi arăta acestea. 9Și el îmi zice: Vezi
22.9
Dan. 8.26
să n‐o faci: eu sunt rob împreună cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păstrează cuvintele cărții acesteia; închină‐te lui Dumnezeu. 10Și‐mi
22.10
Dan. 12.4,9
zice: Nu pecetlui
22.10
Cap. 1.3.

cuvintele prorociei cărții acesteia; căci vremea este aproape. 11Cine
22.11
Ezec. 3.27Dan. 12.102 Tim. 3.13
face nedreptate, să mai facă nedreptate; și cel ce este mânjit, să mai fie mânjit; și dreptul să mai facă dreptate; și cel sfânt să mai fie sfințit! 12Iată
22.12
Vers. 7.

eu vin curând și răsplata
22.12
Is. 40.10
62.11
mea este cu mine ca să
22.12
Rom. 2.6
14.12
dau fiecăruia după cum este fapta lui. 13Eu
22.13
Is. 41.4
44.6
48.1221.6
sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel din urmă, începutul și sfârșitul. 14Fericiți
22.14
Dan. 12.121 In. 3.24
sunt cei ce își spală îmbrăcămintea ca să aibă drept la
22.14
Cap. 2.7. Vers. 2.

pomul vieții și
22.14
Cap. 21.27.

să intre prin porți în cetate! 15Afară
22.15
1 Cor. 6.9,10Gal. 5.19‐21Col. 3.6
sunt câinii
22.15
Fil. 3.2
și fermecătorii și curvarii și omorâtorii și închinătorii la idoli și oricine face și iubește minciuna 16Eu
22.16
Cap. 1.1.

, Isus, am trimis pe îngerul meu să vă mărturisească acestea în biserici. Eu
22.16
Cap. 5.5.

sunt rădăcina și sămânța lui David, steaua
22.16
Num. 24.17Zah. 6.122 Pet. 1.19
luminoasă, cea de dimineață.

Chemare

17Și Duhul și mireasa

22.17
Cap. 21.2, 9.

zic: Vino! Și cine aude să zică: Vino! Și
22.17
Is. 55.1In. 7.37
cine însetează să vină: cine dorește, să ia apa vieții în dar. 18Eu mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei cărții acesteia, că dacă
22.18
Deut. 4.2
12.32Prov. 30.6
va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va
22.18
Ex. 32.33Ps. 69.28
adăuga rănile scrise în cartea
22.18
Cap. 21.2.

aceasta. 19Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții prorociei acesteia, Dumnezeu va scoate partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă care sunt scrise în cartea aceasta. 20Cel ce mărturisește acestea zice: Da
22.20
Vers. 12.

: Eu vin curând. Amin
22.20
In. 21.25
! Vino
22.20
2 Tim. 4.8
, Doamne Isuse! 21Harul
22.21
Rom. 16.20,242 Tes. 3.18
Domnului Isus Hristos fie cu toți sfinții! Amin.