Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Către Biserica din Efes

21Scrie îngerului bisericii din Efes: Acestea zice cel

2.1
Cap. 1.16, 20.
ce ține cele șapte stele în dreapta lui, cel ce umblă
2.1
Cap. 1.13.
în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur: 2Știu
2.2
Ps. 1.6
faptele tale și osteneala și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi și ai
2.2
1 In. 4.1
cercat pe cei ce
2.2
2 Cor. 11.132 Pet. 2.1
se zic pe sine apostoli și nu sunt și i‐ai aflat mincinoși; 3și ai răbdare și ai suferit pentru numele meu și n‐ai
2.3
Gal. 6.9Evr. 12.3,5
obosit. 4Dar am aceasta împotriva ta, că ai părăsit iubirea ta cea dintâi. 5Deci adu‐ți aminte de unde ai căzut și pocăiește‐te și fă faptele dintâi: iar dacă nu
2.5
Mat. 21.41,43
, eu vin la tine și‐ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te vei pocăi. 6Dar ai aceasta, că urăști faptele nicolaiților
2.6
Vers. 15.
, pe care și eu le urăsc. 7Cine
2.7
Mat. 11.15
13.9,4313.9
are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: Biruitorului îi voi da să
2.7
Cap. 22.2, 14.
mănânce din
2.7
Gen. 2.9
lemnul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu.

Către Biserica din Smirna

8Și îngerului bisericii din Smirna scrie: Acestea zice cel

2.8
Cap. 1.8, 17, 18.
dintâi și cel din urmă, care a fost mort și a trăit. 9Știu
2.9
Vers. 2.
necazul tău și sărăcia ta, (dar ești bogat)
2.9
Lc. 12.211 Tim. 6.18Iac. 2.5
și hula de la cei ce
2.9
Rom. 2.17,28,29
9.6
se zic pe sine că sunt iudei și nu sunt, ci
2.9
Cap. 3.9.
sunt sinagoga Satanei. 10Nu te teme nicidecum
2.10
Mat. 10.22
de cele ce ai să pătimești. Iată diavolul are să arunce dintre voi în închisoare ca să fiți încercați și veți avea un necaz zece zile. Fii
2.10
Mat. 24.13
credincios până la moarte și‐ți voi da cununa
2.10
Iac. 1.12
vieții. 11Cine
2.11
Vers. 7. Cap. 13.9.
are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: Biruitorul nu va fi vătămat nicidecum de moartea a
2.11
Cap. 20.14;
doua.

Către Biserica din Pergam.

12Și îngerului bisericii din Pergam scrie: Aceasta zice cel ce

2.12
Cap. 1.16.
are sabia ascuțită cu două tăișuri. 13Știu
2.13
Vers. 2.
unde
2.13
Vers. 9.
locuiești: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei: și ții numele meu și n‐ai tăgăduit credința mea, chiar în zilele lui Antipa, martorul meu credincios, care a fost omorât la voi, unde locuiește Satana. 14Dar am câteva împotriva ta, fiindcă ai acolo pe unii care țin învățătura lui Balaam
2.14
Num. 24.14
25.1
31.162 Pet. 2.15Iuda 11
, care a învățat pe Balac să arunce o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca ei să
2.14
Fapte. 15.291 Cor. 8.9,10
10.19,20
mănânce cele înjunghiate idolilor și
2.14
1 Cor. 6.13
să curvească. 15Astfel și tu ai pe unii care țin învățătura nicolaiților
2.15
Vers. 6.
la fel. 16Pocăiește‐te deci; iar dacă nu, vin curând la tine și
2.16
Is. 11.42 Tes. 2.8
mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. 17Cine
2.17
Vers. 7, 11.
are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă, și‐i voi da o pietricică albă și pe pietricică un nume
2.17
Cap. 3.12;
nou scris pe care nimeni nu‐l știe, decât cel care‐l primește.

Către Biserica din Tiatira

18Și îngerului bisericii din Tiatira scrie: Acestea zice Fiul lui Dumnezeu, care

2.18
Cap. 1.14, 15.
are ochii săi ca flacăra de foc și picioarele sale sunt asemenea aramei lucitoare. 19Știu
2.19
Vers. 2.
faptele tale și iubirea ta și credința și slujba și răbdarea, și că faptele tale din urmă sunt mai multe decât cele dintâi. 20Dar am împotriva ta că îngădui pe femeia Iezabela
2.20
1 Reg. 16.31
21.252 Reg. 9.7
, care se zice pe sine prorociță; și că învață și rătăcește pe robii mei ca să
2.20
Ex. 34.15Fapte. 15.20,291 Cor. 10.19,20
curvească și să mănânce cele înjunghiate idolilor. 21Și i‐am dat vreme
2.21
Rom. 2.4
să se pocăiască și nu voiește să se pocăiască de curvia ei. 22Iată, o arunc în pat și pe cei ce preacurvesc cu ea, în necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele ei. 23Și voi omorî negreșit pe copiii ei cu moarte; și toate bisericile vor cunoaște că eu
2.23
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9
29.172 Cron. 6.30Ps. 7.917.10In. 2.24,25Fapte. 1.24Rom. 8.27
sunt cel ce cercetez rărunchi și inimi; și vă voi
2.23
Ps. 62.12Mat. 16.27Rom. 2.6
14.122 Cor. 5.10Gal. 6.5
da fiecăruia potrivit cu faptele voastre. 24Dar vouă vă zic, celor rămași în Tiatira câți n‐aveți învățătura aceasta, care n‐ați cunoscut adâncurile Satanei, după cum zic ei: nu
2.24
Fapte. 15.28
pun peste voi altă greutate. 25Numai țineți ceea ce
2.25
Cap. 3.11.
aveți până voi veni. 26Și cine biruiește și cine păstrează până la sfârșit faptele
2.26
In. 6.291 In. 3.23
mele — lui îi voi da
2.26
Mat. 19.28Lc. 22.29,301 Cor. 6.3
stăpânire peste Neamuri. 27Și le
2.27
Ps. 2.8,9
49.14Dan. 7.22
va păstori cu un toiag de fier, cum sunt sfărâmate vasele de pământ, după cum și eu am primit de la Tatăl meu: 28Și‐i voi da steaua
2.28
2 Pet. 1.19
de dimineață. 29Cine
2.29
Vers. 7.
are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.

3

Către Biserica din Sardes

31Și îngerului bisericii din Sardes scrie: Acestea zice cel ce

3.1
Cap. 1.4, 16;
are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: Știu
3.1
Cap. 2.2.
faptele tale, că ai nume că trăiești și
3.1
Ef. 2.1,51 Tim. 5.6
ești mort. 2Fii veghetor și întărește pe cele ce rămân, care au să moară; căci n‐am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. 3Adu‐ți
3.3
1 Tim. 6.202 Tim. 1.13
aminte deci cum ai primit și ai auzit și păstrează și pocăiește‐te
3.3
Vers. 19.
. Deci dacă
3.3
Mat. 24.42,43
25.13Mc. 13.33Lc. 12.39,401 Tes. 5.2,62 Pet. 3.10
nu vei veghea, voi veni ca un hoț și nu vei cunoaște nicidecum în ce ceas voi veni la tine. 4Dar ai în Sardes puține
3.4
Fapte. 1.15
nume care nu și‐au întinat veșmintele
3.4
Iuda 23
; și vor umbla cu mine în
3.4
Cap. 4.4;
veșminte albe, fiindcă sunt vrednici. 5Biruitorul va fi
3.5
Cap. 19.8.
îmbrăcat în veșminte albe; și nu‐i voi șterge
3.5
Ex. 32.32Ps. 69.28
nicidecum numele din cartea
3.5
Fil. 4.3
vieții și voi
3.5
Mat. 10.32Lc. 12.8
mărturisi numelui lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi. 6Cine
3.6
Cap. 2.7.
are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.

Către biserica din Filadelfia

7Și îngerului bisericii din Filadelfia scrie: Acestea zice Cel

3.7
Fapte. 3.14
Sfânt, Cel
3.7
1 In. 5.201.10
Adevărat, Cel care are cheia
3.7
Is. 22.22Lc. 1.32
lui David, Cel care
3.7
Mat. 16.19
deschide și nimeni nu va închide, și care închide
3.7
Iov 12.14
și nimeni nu va deschide: 8Știu
3.8
Vers. 1.
faptele tale: iată am pus înaintea ta o ușă
3.8
1 Cor. 16.92 Cor. 2.13
deschisă, pe care nimeni nu poate s‐o închidă, fiindcă ai o putere mică și ai păstrat cuvântul meu și n‐ai tăgăduit numele meu. 9Iată voi da
3.9
Cap. 2.9.
din sinagoga Satanei, dintre cei ce se zic pe sine că sunt iudei și nu sunt, ci mint; iată, îi
3.9
Is. 49.23
60.14
voi face ca să vină și să se închine înaintea picioarelor tale și să cunoască ei că eu te‐am iubit. 10Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, și eu te
3.10
2 Pet. 2.9
voi păzi de ceasul încercării ce are să vină peste tot
3.10
Lc. 2.1
pământul locuit, ca să încerce pe locuitorii de pe pământ
3.10
Is. 24.17
. 11Eu vin
3.11
Fil. 4.5
curând. Ține
3.11
Vers. 3. Cap. 2.25.
ce ai, ca nimeni să nu‐ți ia cununa
3.11
Cap. 2.10.
. 12Biruitorul îl voi face un stâlp
3.12
1 Reg. 7.21Gal. 2.9
în Templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară nicidecum: și voi
3.12
Cap. 2.17;
scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, al noului Ierusalim
3.12
Gal. 4.26Evr. 12.22
, care se pogoară din cer de la Dumnezeul meu, și
3.12
Cap. 22.4.
numele meu cel nou. 13Cine
3.13
Cap. 2.7.
are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.

Către Biserica din Laodicea

14Și îngerului bisericii din Laodicea scrie: Acestea

3.14
Is. 65.16
zice Aminul, Martorul
3.14
Cap. 1.5;
credincios și adevărat, Începutul
3.14
Col. 1.15
zidirii lui Dumnezeu; 15Știu
3.15
Vers. 1.
faptele tale, că nu ești nici rece, nici fierbinte. O, dacă ai fi rece sau fierbinte! 16Astfel, fiindcă ești încropit: și nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. 17Pentru că zici: Sunt bogat
3.17
Osea 12.81 Cor. 4.8
și m‐am îmbogățit și n‐am trebuință de nimic! și nu știi că ești cel ticălos și vrednic de plâns și sărac și orb și gol, 18te sfătuiesc să
3.18
Is. 55.1Mat. 13.44
25.9
cumperi de la mine aur lămurit de foc, ca să fii bogat, și veșminte
3.18
2 Cor. 5.3
albe ca să fii îmbrăcat și să nu se arate rușinea goliciunii tale, și alifie de ochi să‐ți ungi ochii ca să vezi. 19Eu mustru
3.19
Iov 5.17Prov. 3.11,12Evr. 12.5,6Iac. 1.12
și înțelepțesc pe toți cei ce îi iubesc: deci fii cu râvnă și pocăiește‐te. 20Iată, eu stau
3.20
Cânt. 5.2
la ușă și bat; dacă
3.20
Lc. 12.37
va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi
3.20
In. 14.23
intra la el și voi cina cu el și el cu mine. 21Biruitorul — lui îi
3.21
Mat. 19.28Lc. 22.301 Cor. 6.22 Tim. 2.12
voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul său de domnie. 22Cine
3.22
Cap. 2.7.
are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.

4

Bătrânii și făpturile vii

41După acestea am văzut și iată o ușă deschisă în cer, și glasul

4.1
Cap. 1.10.
întâi pe care l‐am auzit, un glas ca de trâmbiță, vorbind cu mine, zicând: Suie‐te
4.1
Cap. 11.12.
aici și‐ți
4.1
Cap. 1.19;
voi arăta cele ce trebuie să se întâmple după acestea. 2Îndată am
4.2
Cap. 1.10;
fost în Duh; și iată un scaun de domnie era pus în cer și pe scaunul
4.2
Is. 6.1Ier. 17.12Ezec. 1.26
10.1Dan. 7.9
de domnie unul șezând. 3Și Cel ce ședea era la vedere asemenea unei pietre de iaspis și de sardiu; și de jur împrejurul scaunului de domnie era un curcubeu
4.3
Ezec. 1.28
, la vedere asemenea smaraldului. 4Și de jur împrejurul
4.4
Cap. 11.16.
scaunului de domnie erau douăzeci și patru de scaune de domnie: și pe scaunele de domnie am văzut douăzeci și patru de prezbiteri șezând, îmbrăcați
4.4
Cap. 3.4, 5;
în veșminte albe și
4.4
Vers. 10.
pe capetele lor cununi de aur. 5Și din scaunul de domnie ieșeau fulgere
4.5
Cap. 8.5;
și glasuri și tunete; și erau șapte făclii de foc arzând
4.5
Ex. 37.232 Cron. 4.20Ezec. 1.13Zah. 4.2
înaintea scaunului de domnie, care sunt cele
4.5
Cap. 1.4;
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6Și înaintea scaunului de domnie era ca o mare
4.6
Ex. 38.8
sticloasă asemenea cristalului și în
4.6
Ezec. 1.5
mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie patru viețuitoare pline de ochi pe dinainte și
4.6
Vers. 8.
pe dinapoi. 7Și
4.7
Num. 2.2Ezec. 1.10
10.14
întâia viețuitoare era asemenea leului și a doua viețuitoare asemenea vițelului și a treia viețuitoare avea fața ca de om și a patra viețuitoare era asemenea vulturului zburător. 8Și cele patru viețuitoare, având fiecare din ele câte șase
4.8
Is. 6.2
aripi, sunt pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru
4.8
Vers. 6.
: și n‐au odihnă zi și noapte, zicând: Sfânt
4.8
Is. 6.3
, sfânt, sfânt este Domnul
4.8
Cap. 1.8.
Dumnezeu, Cel
4.8
Cap. 1.4.
Atotputernic, care era și care este și care vine. 9Și când viețuitoarele vor da slavă și cinste și mulțumită celui ce șade pe scaunul de domnie, celui ce trăiește
4.9
Cap. 1.18;
în vecii vecilor, 10cei
4.10
Cap. 5.8, 14.
douăzeci și patru de prezbiteri vor cădea înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie, și
4.10
Vers. 9.
se vor închina celui ce trăiește în vecii vecilor, și
4.10
Vers. 4.
vor arunca cununile lor înaintea scaunului de domnie zicând: 11Vrednic
4.11
Cap. 5.12.
ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava și cinstea și puterea, pentru că
4.11
Gen. 1.1Fapte. 17.24Ef. 3.9Col. 1.11
tu ai făcut toate și pentru voia ta erau și au fost făcute.