Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Către Biserica din Sardes

31Și îngerului bisericii din Sardes scrie: Acestea zice cel ce

3.1
Cap. 1.4, 16;
4.5
5.6
are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: Știu
3.1
Cap. 2.2.

faptele tale, că ai nume că trăiești și
3.1
Ef. 2.1,51 Tim. 5.6
ești mort. 2Fii veghetor și întărește pe cele ce rămân, care au să moară; căci n‐am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. 3Adu‐ți
3.3
1 Tim. 6.202 Tim. 1.13
aminte deci cum ai primit și ai auzit și păstrează și pocăiește‐te
3.3
Vers. 19.

. Deci dacă
3.3
Mat. 24.42,43
25.13Mc. 13.33Lc. 12.39,401 Tes. 5.2,62 Pet. 3.10
nu vei veghea, voi veni ca un hoț și nu vei cunoaște nicidecum în ce ceas voi veni la tine. 4Dar ai în Sardes puține
3.4
Fapte. 1.15
nume care nu și‐au întinat veșmintele
3.4
Iuda 23
; și vor umbla cu mine în
3.4
Cap. 4.4;
6.1
7.9,13
veșminte albe, fiindcă sunt vrednici. 5Biruitorul va fi
3.5
Cap. 19.8.

îmbrăcat în veșminte albe; și nu‐i voi șterge
3.5
Ex. 32.32Ps. 69.28
nicidecum numele din cartea
3.5
Fil. 4.3
vieții și voi
3.5
Mat. 10.32Lc. 12.8
mărturisi numelui lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi. 6Cine
3.6
Cap. 2.7.

are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.

Către biserica din Filadelfia

7Și îngerului bisericii din Filadelfia scrie: Acestea zice Cel

3.7
Fapte. 3.14
Sfânt, Cel
3.7
1 In. 5.201.10
Adevărat, Cel care are cheia
3.7
Is. 22.22Lc. 1.32
lui David, Cel care
3.7
Mat. 16.19
deschide și nimeni nu va închide, și care închide
3.7
Iov 12.14
și nimeni nu va deschide: 8Știu
3.8
Vers. 1.

faptele tale: iată am pus înaintea ta o ușă
3.8
1 Cor. 16.92 Cor. 2.13
deschisă, pe care nimeni nu poate s‐o închidă, fiindcă ai o putere mică și ai păstrat cuvântul meu și n‐ai tăgăduit numele meu. 9Iată voi da
3.9
Cap. 2.9.

din sinagoga Satanei, dintre cei ce se zic pe sine că sunt iudei și nu sunt, ci mint; iată, îi
3.9
Is. 49.23
60.14
voi face ca să vină și să se închine înaintea picioarelor tale și să cunoască ei că eu te‐am iubit. 10Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, și eu te
3.10
2 Pet. 2.9
voi păzi de ceasul încercării ce are să vină peste tot
3.10
Lc. 2.1
pământul locuit, ca să încerce pe locuitorii de pe pământ
3.10
Is. 24.17
. 11Eu vin
3.11
Fil. 4.5
curând. Ține
3.11
Vers. 3. Cap. 2.25.

ce ai, ca nimeni să nu‐ți ia cununa
3.11
Cap. 2.10.

. 12Biruitorul îl voi face un stâlp
3.12
1 Reg. 7.21Gal. 2.9
în Templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară nicidecum: și voi
3.12
Cap. 2.17;
14.1
22.4
scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, al noului Ierusalim
3.12
Gal. 4.26Evr. 12.22
, care se pogoară din cer de la Dumnezeul meu, și
3.12
Cap. 22.4.

numele meu cel nou. 13Cine
3.13
Cap. 2.7.

are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.

Către Biserica din Laodicea

14Și îngerului bisericii din Laodicea scrie: Acestea

3.14
Is. 65.16
zice Aminul, Martorul
3.14
Cap. 1.5;
19.11
22.6
credincios și adevărat, Începutul
3.14
Col. 1.15
zidirii lui Dumnezeu; 15Știu
3.15
Vers. 1.

faptele tale, că nu ești nici rece, nici fierbinte. O, dacă ai fi rece sau fierbinte! 16Astfel, fiindcă ești încropit: și nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. 17Pentru că zici: Sunt bogat
3.17
Osea 12.81 Cor. 4.8
și m‐am îmbogățit și n‐am trebuință de nimic! și nu știi că ești cel ticălos și vrednic de plâns și sărac și orb și gol, 18te sfătuiesc să
3.18
Is. 55.1Mat. 13.44
25.9
cumperi de la mine aur lămurit de foc, ca să fii bogat, și veșminte
3.18
2 Cor. 5.3
albe ca să fii îmbrăcat și să nu se arate rușinea goliciunii tale, și alifie de ochi să‐ți ungi ochii ca să vezi. 19Eu mustru
3.19
Iov 5.17Prov. 3.11,12Evr. 12.5,6Iac. 1.12
și înțelepțesc pe toți cei ce îi iubesc: deci fii cu râvnă și pocăiește‐te. 20Iată, eu stau
3.20
Cânt. 5.2
la ușă și bat; dacă
3.20
Lc. 12.37
va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi
3.20
In. 14.23
intra la el și voi cina cu el și el cu mine. 21Biruitorul — lui îi
3.21
Mat. 19.28Lc. 22.301 Cor. 6.22 Tim. 2.12
voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul său de domnie. 22Cine
3.22
Cap. 2.7.

are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.