Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Bătrânii și făpturile vii

41După acestea am văzut și iată o ușă deschisă în cer, și glasul

4.1
Cap. 1.10.

întâi pe care l‐am auzit, un glas ca de trâmbiță, vorbind cu mine, zicând: Suie‐te
4.1
Cap. 11.12.

aici și‐ți
4.1
Cap. 1.19;
22.6
voi arăta cele ce trebuie să se întâmple după acestea. 2Îndată am
4.2
Cap. 1.10;
17.3
21.10
fost în Duh; și iată un scaun de domnie era pus în cer și pe scaunul
4.2
Is. 6.1Ier. 17.12Ezec. 1.26
10.1Dan. 7.9
de domnie unul șezând. 3Și Cel ce ședea era la vedere asemenea unei pietre de iaspis și de sardiu; și de jur împrejurul scaunului de domnie era un curcubeu
4.3
Ezec. 1.28
, la vedere asemenea smaraldului. 4Și de jur împrejurul
4.4
Cap. 11.16.

scaunului de domnie erau douăzeci și patru de scaune de domnie: și pe scaunele de domnie am văzut douăzeci și patru de prezbiteri șezând, îmbrăcați
4.4
Cap. 3.4, 5;
6.11
7.9,13,14
19.14
în veșminte albe și
4.4
Vers. 10.

pe capetele lor cununi de aur. 5Și din scaunul de domnie ieșeau fulgere
4.5
Cap. 8.5;
16.18
și glasuri și tunete; și erau șapte făclii de foc arzând
4.5
Ex. 37.232 Cron. 4.20Ezec. 1.13Zah. 4.2
înaintea scaunului de domnie, care sunt cele
4.5
Cap. 1.4;
3.1
5.6
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6Și înaintea scaunului de domnie era ca o mare
4.6
Ex. 38.8
sticloasă asemenea cristalului și în
4.6
Ezec. 1.5
mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie patru viețuitoare pline de ochi pe dinainte și
4.6
Vers. 8.

pe dinapoi. 7Și
4.7
Num. 2.2Ezec. 1.10
10.14
întâia viețuitoare era asemenea leului și a doua viețuitoare asemenea vițelului și a treia viețuitoare avea fața ca de om și a patra viețuitoare era asemenea vulturului zburător. 8Și cele patru viețuitoare, având fiecare din ele câte șase
4.8
Is. 6.2
aripi, sunt pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru
4.8
Vers. 6.

: și n‐au odihnă zi și noapte, zicând: Sfânt
4.8
Is. 6.3
, sfânt, sfânt este Domnul
4.8
Cap. 1.8.

Dumnezeu, Cel
4.8
Cap. 1.4.

Atotputernic, care era și care este și care vine. 9Și când viețuitoarele vor da slavă și cinste și mulțumită celui ce șade pe scaunul de domnie, celui ce trăiește
4.9
Cap. 1.18;
5.14
15.7
în vecii vecilor, 10cei
4.10
Cap. 5.8, 14.

douăzeci și patru de prezbiteri vor cădea înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie, și
4.10
Vers. 9.

se vor închina celui ce trăiește în vecii vecilor, și
4.10
Vers. 4.

vor arunca cununile lor înaintea scaunului de domnie zicând: 11Vrednic
4.11
Cap. 5.12.

ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava și cinstea și puterea, pentru că
4.11
Gen. 1.1Fapte. 17.24Ef. 3.9Col. 1.11
tu ai făcut toate și pentru voia ta erau și au fost făcute.