Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Cartea cu șapte peceți

51Și am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie o

5.1
Ezec. 2.9,10
carte scrisă pe dinăuntru și pe dinapoi, pecetluită
5.1
Is. 29.11Dan. 12.4
cu șapte peceți. 2Și am văzut un înger puternic vestind cu glas mare: Cine este vrednic să deschidă cartea și să‐i desfacă pecețile? 3Și nimeni în cer
5.3
Vers. 13.

, nici pe pământ, nici sub pământ nu putea să deschidă cartea, nici să se uite în ea. 4Și plângeam mult, pentru că nimeni n‐a fost găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se uite în ea. 5Și unul dintre prezbiteri mi‐a zis: Nu plânge. Iată Leul
5.5
Gen. 49.9,10Evr. 7.14
care este din seminția lui Iuda, Rădăcina
5.5
Is. 11.1,10Rom. 15.12
lui David, a biruit ca să deschidă cartea și
5.5
Vers. 1. Cap. 6.1.

cele șapte peceți ale ei. 6Și am văzut între scaunul de domnie și cele patru viețuitoare și între prezbiteri un
5.6
Is. 53.7In. 1.29,361 Pet. 1.19
Miel stând, ca înjunghiat, având șapte coarne și șapte
5.6
Zah. 3.9
4.10
ochi, care sunt cele
5.6
Cap. 4.5.

șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. 7Și a venit și a luat‐o din mâna dreaptă a Celui ce
5.7
Cap. 4.2.

ședea pe scaunul de domnie. 8Și când a luat cartea, cele patru viețuitoare și cei
5.8
Cap. 4.8, 10.

douăzeci și patru de prezbiteri au căzut înaintea Mielului, având fiecare o harfă
5.8
Cap. 14.2;
15.2
și potire de aur pline de tămâie, care
5.8
Ps. 141.2
sunt rugăciunile sfinților. 9Și ei cântă
5.9
Ps. 40.3
o cântare nouă zicând: Vrednic
5.9
Cap. 4.11.

ești tu să iei cartea și să deschizi pecețile ei: fiindcă
5.9
Vers. 6.

ai fost înjunghiat și ai
5.9
Fapte. 20.28Rom. 3.241 Cor. 6.20
7.23Ef. 1.7Col. 1.14Evr. 9.121 Pet. 1.18,192 Pet. 2.11 In. 1.7
răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău oameni din
5.9
Dan. 4.1
6.2511.9
orice seminție și limbă și popor și neam, 10și i‐ai
5.10
Ex. 19.61 Pet. 2.5,9
făcut Dumnezeului nostru o Împărăție și preoți și vor împărăți pe pământ. 11Și am văzut și am auzit ca un glas de îngeri mulți, împrejurul
5.11
Cap. 4.4, 6.

scaunului de domnie și al viețuitoarelor și al prezbiterilor; și numărul lor era zecimi de mii
5.11
Ps. 68.17Dan. 7.10Evr. 12.22
de zecimi de mii și mii de mii, 12zicând cu glas mare: Vrednic
5.12
Cap. 4.11.

este Mielul cel înjunghiat ca să primească puterea și bogății și înțelepciune și tărie și cinste și slavă și laudă. 13Și pe orice
5.13
Fil. 2.10
făptură care este în cer și pe pământ și sub pământ și pe mare și pe toate cele din ele, le‐am auzit zicând: Celui ce
5.13
1 Cron. 29.11Rom. 9.5
16.271 Tim. 6.161 Pet. 4.11
5.11
șade pe scaunul de domnie și Mielului fie lauda
5.13
Cap. 6.16;
7.10
și cinstea și slava și stăpânirea în vecii vecilor. 14Și
5.14
Cap. 19.4.

cele patru viețuitoare ziceau: Amin! Și prezbiterii au
5.14
Cap. 4.9, 10.

căzut jos și s‐au închinat.