Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Ruperea a patru peceți

61Și am

6.1
Cap. 5.5‐7.

văzut când a deschis Mielul una din cele șapte peceți și am auzit pe una
6.1
Cap. 4.7.

din cele patru viețuitoare zicând ca și cu un glas de tunet: Vino și uită‐te. 2Și am văzut și iată un cal
6.2
Zah. 6.3
alb și cel ce
6.2
Ps. 45.4,5
ședea pe el avea un arc și i
6.2
Zah. 6.11
s‐a dat o cunună; și a ieșit biruitor și ca să biruiască. 3Și când a deschis pecetea a doua, am
6.3
Cap. 4.7.

auzit pe a doua viețuitoare zicând: Vino și uită‐te. 4Și
6.4
Zah. 6.2
a ieșit un alt cal, un cal roșu ca focul, și celui ce ședea pe el i s‐a dat să ia pacea de pe pământ și să se înjunghie unii pe alții și i s‐a dat o sabie mare. 5Și când a deschis pecetea a treia, am
6.5
Cap. 4.7.

auzit pe a treia viețuitoare zicând: Vino și uită‐te. Și am văzut și iată un
6.5
Zah. 6.2
cal negru și cel ce ședea pe el avea o cumpănă în mâna sa. 6Și am auzit ca un glas în mijlocul celor patru viețuitoare zicând: O măsură de grâu pentru un dinar și trei măsuri de orz pentru un dinar! Și nu vătăma untdelemnul
6.6
Cap. 9.4.

și vinul. 7Și când a deschis pecetea a patra, am
6.7
Cap. 4.7.

auzit glasul viețuitoarei a patra zicând: Vino și uită‐te. 8Și am văzut
6.8
Zah. 6.3
și iată un cal gălbui și cel ce ședea deasupra lui avea numele Moartea; și Hadesul urma cu ea; și li s‐a dat stăpânire peste a patra parte a pământului ca să
6.8
Ezec. 14.21
omoare cu sabie și foamete și moarte și
6.8
Lev. 26.22
prin fiarele pământului.

Ruperea peceții a cincea

9Și când a deschis pecetea a cincea, am văzut sub altar

6.9
Cap. 8.3;
9.13
14.18
sufletele
6.9
Cap. 20.4.

celor înjunghiați pentru
6.9
Cap. 1.9.

Cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia
6.9
2 Tim. 1.8
pe care o aveau. 10Și au strigat cu glas mare zicând: Până
6.10
Zah. 1.12
când, Stăpâne
6.10
Cap. 3.7.

sfinte și adevărate, nu
6.10
Cap. 11.18;
9.2
judeci și nu răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor de pe pământ? 11Și li s‐a dat fiecăruia un veșmânt
6.11
Cap. 3.4, 5;
7.9,14
alb și li s‐a zis să
6.11
Evr. 11.40
se mai odihnească puțină vreme, până să se împlinească și cei împreună robi ai lor și frații lor care au să fie omorâți ca și ei.

Ruperea peceții a șasea

12Și am văzut când a deschis pecetea a șasea și

6.12
Cap. 16.18.

s‐a făcut un cutremur mare de pământ și soarele
6.12
Ioel 2.10,31
3.15Mat. 24.29Fapte. 2.20
s‐a făcut negru ca un sac de păr și luna întreagă s‐a făcut ca sângele 13și
6.13
Cap. 8.10;
9.1
stelele cerului au căzut pe pământ, cum își aruncă un smochin, scuturat de vânt mare, smochinele sale iernatice. 14Și cerul
6.14
Ps. 102.26Is. 34.4Evr. 1.12,13
s‐a îndepărtat ca un sul când îl înfășuri; și orice
6.14
Ier. 3.23
4.24
munte și ostrov s‐au mișcat din locurile lor. 15Și împărații pământului și mai marii și căpitanii și bogații și puternicii și orice rob și slobod s‐au
6.15
Is. 2.19
ascuns în peșteri și în stâncile munților. 16Și
6.16
Osea 10.8Lc. 23.30
zic munților și stâncilor: Cădeți peste noi și ascundeți‐ne de fața Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului, 17pentru că
6.17
Is. 13.6Țef. 1.14
a venit ziua cea mare a mâniei lor și
6.17
Ps. 76.7
cine poate să stea?