Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Ruperea peceții a șaptea

81Și când a deschis

8.1
Cap. 6.1.

pecetea a șaptea, s‐a făcut tăcere în cer ca o jumătate de ceas. 2Și
8.2
Mat. 18.10Lc. 1.19
am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și
8.2
2 Cron. 29.25,28
li s‐au dat șapte trâmbițe. 3Și un alt înger a venit și a stat la altar, având o tămâietoare de aur; și i s‐a dat tămâie multă ca s‐o dea rugăciunilor
8.3
Cap. 5.8.

tuturor sfinților pe altarul
8.3
Ex. 30.1
cel de aur înaintea scaunului de domnie. 4Și fumul
8.4
Ps. 148.2Lc. 1.10
tămâiei s‐a suit cu rugăciunile sfinților din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu. 5Și îngerul a luat tămâietoarea și a umplut‐o din focul altarului și a aruncat‐o pe pământ; și s‐au
8.5
Cap. 16.18.

făcut tunete și glasuri și fulgere și un cutremur
8.5
2 Sam. 22.81 Reg. 19.11Fapte. 4.31
de pământ.

Cele dintâi patru trâmbițe

6Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s‐au pregătit să trâmbițeze. 7Și întâiul a trâmbițat: și

8.7
Ezec. 38.22
s‐a făcut grindină și foc amestecat cu sânge și au fost aruncate pe
8.7
Cap. 6.2.

pământ; și a treia parte din pământ a fost arsă de tot; și a treia parte din
8.7
Cap. 9.4.

copaci a fost arsă de tot, și orice iarbă verde a fost arsă de tot. 8Și al doilea înger a trâmbițat, și
8.8
Ier. 51.25Amos 7.4
ca un munte mare aprins de foc a fost aruncat în mare; și
8.8
Cap. 16.3.

a treia parte din mare s‐a
8.8
Ezec. 14.19
făcut sânge. 9Și
8.9
Cap. 16.3.

a murit a treia parte din făpturile care sunt în mare, care au suflare și a treia parte din corăbii a fost nimicită. 10Și al treilea înger a trâmbițat, și
8.10
Is. 14.12
a căzut din cer o stea mare aprinsă ca o făclie și a
8.10
Cap. 16.4.

căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. 11Și numele stelei
8.11
Rut 1.20
se cheamă Pelin. Și
8.11
Ex. 15.23Ier. 9.15
23.15
a treia parte din ape s‐a prefăcut în pelin și mulți din oameni au murit de ape, fiindcă se făcuseră amare. 12Și al
8.12
Is. 13.10Amos 8.9
patrulea înger a trâmbițat și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, ca să fie întunecată a treia parte a lor, și ziua să nu lumineze a treia parte a ei și noaptea asemenea. 13Și am văzut și am
8.13
Cap. 14.6;
19.17
auzit un vultur zburând în mijlocul cerului zicând cu glas mare: Vai
8.13
Cap. 9.12;
11.14
, vai, vai, de locuitorii de pe pământ, din pricina celorlalte glasuri ale trâmbiței celor trei îngeri care au să mai trâmbițeze!