Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Mântuirea este aproape

101Fraților, plăcerea inimii mele și cererea mea către Dumnezeu pentru ei este ca să fie mântuiți. 2Căci le mărturisesc că

10.2
Fapte. 21.20
22.3Gal. 1.14
4.17
au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu potrivit unei depline cunoștințe. 3Căci necunoscând dreptatea lui Dumnezeu
10.3
Cap. 1.17;
9.30
și căutând să statornicească pe a lor
10.3
Fil. 3.9
, nu s‐au supus dreptății lui Dumnezeu. 4Căci Hristos
10.4
Mat. 5.17Gal. 3.24
este sfârșitul legii ca dreptate pentru orice credincios. 5Căci Moise scrie despre dreptatea care este din lege: Omul
10.5
Lev. 18.5Neem. 9.29Ezec. 20.11,13,21Gal. 3.12
care va face va trăi prin ea. 6Iar dreptatea care este din credință zice așa
10.6
Deut. 30.12,13
: Nu zice în inima ta: Cine se va sui în cer? (adică să aducă jos pe Hristos.) 7Sau: Cine se va pogorî în adânc? (adică să scoată afară pe Hristos dintre cei morți.) 8Dar ce zice ea? Cuvântul este aproape
10.8
Deut. 30.14
de tine, în gura ta și în inima ta: adică cuvântul credinței pe care o propovăduim. 9Pentru că dacă
10.9
Mat. 10.32Lc. 12.8Fapte. 8.37
vei mărturisi cu gura ta pe Isus ca Domn și vei crede în inima ta că Dumnezeu l‐a sculat dintre cei morți, vei fi mântuit. 10Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. 11Căci scriptura zice: Oricine
10.11
Is. 28.16
49.23Ier. 17.7
care crede în el nu va fi rușinat. 12Căci nu
10.12
Fapte. 15.9Gal. 3.28
este deosebire de iudeu și grec: căci el este
10.12
Fapte. 10.361 Tim. 2.5
Domn al tuturor
10.12
Ef. 1.7
2.4,7
, bogat pentru toți care‐l cheamă. 13Căci
10.13
Ioel 2.32Fapte. 2.21
oricine care va chema numele
10.13
Fapte. 9.14
Domnului va fi mântuit.

Lucrul acesta a fost vestit

14Dar cum vor chema pe acela în care n‐au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n‐au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? 15Și cum vor propovădui dacă nu vor fi trimiși? După cum este scris: Cât

10.15
Is. 52.7Naum 1.15
de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc cele bune! 16Dar nu
10.16
Cap. 3.3.
Evr. 4.2
toți au ascultat de evanghelie. Căci Isaia zice: Doamne
10.16
Is. 53.1In. 12.38
, cine a crezut cele auzite de la noi? 17Deci credința vine din cele auzite, iar cele auzite prin cuvântul lui Hristos. 18Dar eu zic: Oare n‐au auzit ei? Da, negreșit: Sunetul lor a ieșit în
10.18
Ps. 19.4Mat. 24.14
28.19Mc. 16.15Col. 1.6,23
tot pământul și
10.18
1 Reg. 18.10Mat. 4.8
cuvintele lor până la marginile pământului locuit. 19Dar eu zic: Oare n‐a cunoscut Israel? Moise cel dintâi zice: Eu vă
10.19
Deut. 32.21
voi întărâta la gelozie cu aceea ce nu este neam
10.19
Tit 3.3
, vă voi ațâța la mânie cu un neam neînțelegător. 20Iar Isaia îndrăznește și zice: Am fost
10.20
Is. 65.1
aflat de cei ce nu mă căutau și m‐am arătat celor ce nu întrebau de mine. 21Dar despre Israel zice: Toată
10.21
Is. 65.2
ziua am întins mâinile către un popor neascultător și împotrivitor cu vorba.