Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Orbirea lui Israel

111Deci zic: Oare a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Să nu fie așa. Căci și

11.1
1 Sam. 12.22Ier. 31.372 Cor. 11.22Fil. 3.5
eu sunt israelit, din sămânța lui Avraam, din seminția lui Beniamin. 2Dumnezeu n‐a lepădat pe poporul său pe care l‐a
11.2
Cap. 8.29.

cunoscut mai dinainte. Sau nu știți ce zice scriptura despre Ilie, cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel? 3Doamne
11.3
1 Reg. 19.10,14
, au omorât pe prorocii tăi, au surpat altarele tale din temelie și eu am rămas singur și caută sufletul meu. 4Dar ce‐i zice răspunsul dumnezeiesc? Mi‐am
11.4
1 Reg. 19.18
lăsat șapte mii de bărbați care nu și‐au plecat genunchiul la Baal. 5Astfel
11.5
Cap. 9.27.

deci și în vremea de acum este o rămășiță potrivit unei alegeri din har. 6Iar dacă
11.6
Cap. 4.4, 5.
Gal. 5.4Deut. 9.4,5
este din har, nu mai este din fapte: altfel harul nu mai este har. 7Ce deci? Ceea ce caută
11.7
Cap. 9.31;
10.9
stăruitor Israel n‐a dobândit, iar alegerea a dobândit aceasta și ceilalți au fost învârtoșați, 8după cum este scris: Dumnezeu
11.8
Is. 29.10
le‐a dat un duh de amorțire, ochi
11.8
Deut. 29.4Is. 6.9Ier. 5.21Ezec. 12.2Mat. 13.14In. 12.40Fapte. 28.26,27
ca să nu vadă și urechi ca să nu audă până în ziua de azi. 9Și David zice: Masa lor să
11.9
Ps. 69.22
li se prefacă laț și capcană și piatră de poticnire și răsplată pentru ei. 10
11.10
Ps. 69.23
li se întunece ochii ca să nu vadă și încovoaie‐le pururea spinarea.

Înștiințarea Neamurilor

11Deci zic: Oare s‐au poticnit ei ca să cadă? Să nu fie așa. Ci prin

11.11
Fapte. 13.46
18.6
22.18,21
28.24,28
poticnirea lor a venit mântuire pentru Neamuri, ca să‐i facă pe ei geloși. 12Și dacă poticnirea lor este bogăția lumii și împuținarea lor o bogăție a Neamurilor, cu cât mai mult plinătatea lor? 13Vouă Neamurilor vă spun. Întrucât deci eu sunt
11.13
Fapte. 9.15
13.2
22.21Gal. 1.16
2.2,7‐9Ef. 3.81 Tim. 2.72 Tim. 1.11
apostol al Neamurilor îmi slăvesc slujba mea, 14poate cumva voi face geloși pe cei ce sunt carnea mea, și
11.14
1 Cor. 7.16
9.221 Tim. 4.16Iac. 5.20
voi mântui pe unii din ei. 15Căci dacă lepădarea lor este împăcarea lumii, ce va fi primirea lor, dacă nu viață dintre cei morți? 16Iar dacă pârga
11.16
Lev. 23.10Num. 15.18‐21
este sfântă, așa este și frământătura; și dacă rădăcina este sfântă, așa sunt și ramurile. 17Și dacă unele
11.17
Ier. 11.16
dintre ramuri au fost rupte și tu
11.17
Fapte. 2.39Ef. 2.12,13
, fiind un măslin sălbatic, ai fost altoit în ele și te‐ai făcut împreună părtaș al rădăcinii și al grăsimii măslinului, 18nu
11.18
1 Cor. 10.12
te lăuda față de ramuri; iar dacă te lauzi, nu tu ții rădăcina, ci rădăcina pe tine. 19Dar vei zice: Unele ramuri au fost rupte ca să fiu altoit eu. 20Bine; au fost rupte prin necredința lor, iar tu stai prin credință. Nu
11.20
Cap. 12.16.

gândi lucruri înalte, ci teme‐te
11.20
Prov. 28.14Is. 66.2Fil. 2.12
. 21Căci dacă n‐a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. 22Deci vezi bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: asprime către cei ce au căzut, iar către tine bunătatea lui Dumnezeu, dacă
11.22
1 Cor. 15.2Evr. 3.6,14
vei stărui în bunătatea lui; altfel și
11.22
In. 15.2
tu vei fi tăiat. 23Și chiar ei, dacă
11.23
2 Cor. 3.16
nu vor stărui în necredință, vor fi altoiți; căci Dumnezeu este puternic să‐i altoiască iarăși. 24Căci dacă tu ai fost tăiat din cel ce din fire este un măslin sălbatic și, împotriva firii, ai fost altoit într‐un măslin bun, cu atât mai mult aceștia, care sunt ramurile firești, vor fi altoiți în chiar măslinul lor.

Tot Israelul va fi mântuit

25Căci nu voiesc să nu știți, fraților, taina aceasta, ca să nu fiți cuminți

11.25
Cap. 12.16.

în ochii voștri înșivă, că pentru Israel s‐a făcut învârtoșare
11.25
Vers. 7.
2 Cor. 3.14
în parte până
11.25
Lc. 21.24Ap. 7.9
va intra plinătatea Neamurilor. 26Și astfel tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: Izbăvitorul va veni
11.26
Is. 59.29.
Ps. 14.7
din Sion; el va abate nelegiuirile de la Iacov. 27Și acesta
11.27
Is. 27.9Ier. 31.31Evr. 8.8
10.16
este legământul de la mine pentru ei, când voi înlătura păcatele lor. 28Negreșit în ce privește evanghelia sunt vrăjmași, pentru voi, dar în ce privește alegerea sunt iubiți
11.28
Deut. 7.8
9.5
10.15
, pentru părinții lor. 29Căci darurile și chemarea
11.29
Num. 23.19
lui Dumnezeu sunt fără părere de rău. 30Căci după cum și voi n‐ați ascultat altădată
11.30
Ef. 2.2Col. 3.7
de Dumnezeu, iar acum ați căpătat milă prin neascultarea lor, 31astfel și aceștia n‐au ascultat acum, ca prin mila către voi să capete și ei milă acum. 32Căci Dumnezeu
11.32
Cap. 3.9.
Gal. 3.22
a închis împreună pe toți în neascultare ca să aibă milă de toți. 33O, adâncime a bogăției și a înțelepciunii și a cunoștinței lui Dumnezeu! Cât
11.33
Ps. 36.6
de cu neputință de cercetat sunt judecățile lui și cât de cu neputință de urmărit
11.33
Iov 11.7Ps. 92.5
căile lui! 34Pentru că
11.34
Iov 15.8Is. 40.13Ier. 23.181 Cor. 2.16
cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine
11.34
Iov 36.22
s‐a făcut sfetnicul lui? 35Sau cine
11.35
Iov 35.7
41.11
i‐a dat întâi lui și i se va da înapoi? 36Căci toate sunt din el
11.36
1 Cor. 8.6Col. 1.16
și prin el și pentru el! A lui
11.36
Gal. 1.51 Tim. 1.172 Tim. 4.18Evr. 13.211 Pet. 5.112 Pet. 3.18Iuda 25Ap. 1.6
să fie slava în veci! Amin.