Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Predarea în slujba lui Dumnezeu

121Vă îndemn

12.1
2 Cor. 10.1
dar, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, ca să
12.1
1 Pet. 2.5
înfățișați
12.1
Ps. 50.13,141 Cor. 6.13,20
trupurile voastre ca o jertfă
12.1
Evr. 10.20
vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, care este închinarea voastră chibzuită. 2Și să
12.2
1 Pet. 1.141 In. 2.15
nu fiți fățuiți ca veacul acesta: ci fiți schimbați
12.2
Ef. 1.18
4.23Col. 1.21‐22
3.10
prin înnoirea minții voastre, ca să încercați
12.2
Ef. 5.10,171 Tes. 4.3
care este voia lui Dumnezeu cea bună și bineplăcută și desăvârșită. 3Căci prin harul
12.3
Cap. 1.5;
15.151 Cor. 3.10
15.10Gal. 2.9Ef. 3.2,7,8
care îmi este dat zic oricui care este între voi să nu
12.3
Prov. 25.27Ecl. 7.16
gândească despre sine mai sus decât ceea ce trebuie să gândească, ci să gândească așa ca să fie cumpătat, după cum Dumnezeu a împărțit fiecăruia
12.3
1 Cor. 12.7,11Ef. 4.7
o măsură de credință. 4Căci după cum
12.4
1 Cor. 12.12Ef. 4.16
într‐un singur trup avem multe mădulare și toate mădularele n‐au aceeași lucrare: 5astfel noi
12.5
1 Cor. 10.17
12.20,27Ef. 1.23
4.25
, cei mulți, suntem un singur trup în Hristos, iar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. 6Având
12.6
1 Cor. 12.41 Pet. 4.10,11
însă deosebite daruri potrivit
12.6
Vers. 3.

harului care ne‐a fost dat; fie prorocie
12.6
Fapte. 11.271 Cor. 12.10,28
13.2
14.1,6,29,31
, să prorocim după măsura credinței noastre; 7fie slujbă, să ne vedem de slujbă; fie că cineva
12.7
Fapte. 13.1Gal. 6.6Ef. 4.111 Tim. 5.17
este învățător, să‐și vadă de învățătură; 8fie că cineva
12.8
Fapte. 15.321 Cor. 14.3
este îndemnător, să‐și vadă de îndemnare; cel
12.8
Mat. 6.1‐3
ce împarte, să împartă cu dărnicie; cel
12.8
Fapte. 20.281 Tim. 5.17Evr. 13.7,241 Pet. 5.2
ce cârmuiește, să fie cu sârguință; cel ce face milă, s‐o facă cu
12.8
2 Cor. 9.7
voioșie.

Dragostea să se arate în toate

9Iubirea

12.9
1 Tim. 1.51 Pet. 1.22
să fie fără fățărnicie. Aveți groază
12.9
Ps. 34.14
36.4
97.10Amos 5.15
de rău, lipiți‐vă de bine. 10În iubirea frățească fiți cu
12.10
Evr. 13.11 Pet. 1.22
2.17
3.82 Pet. 1.7
dragoste duioasă unii către alții; în cinste
12.10
Fil. 2.31 Pet. 5.5
: dând întâietate unii altora; 11în sârguință: fără preget; în duh: fierbinți, slujind Domnului; 12în nădejde: bucurându‐vă
12.12
Lc. 10.2015.13Fil. 3.1
4.41 Tes. 5.16Evr. 3.61 Pet. 4.13
; în necaz: răbdători
12.12
Lc. 21.191 Tim. 6.11Evr. 10.36
12.1Iac. 1.4
5.71 Pet. 2.19,20
; în rugăciune: stăruitori
12.12
Lc. 18.1Fapte. 2.42
12.5Ef. 6.18Col. 4.21 Tes. 5.17
cu răbdare; 13în trebuințele
12.13
1 Cor. 16.12 Cor. 9.1,12Evr. 6.10
13.161 In. 3.17
sfinților: părtași; în iubirea de oaspeți
12.13
1 Tim. 3.2Tit 1.8Evr. 13.21 Pet. 4.9
: urmărind‐o. 14Binecuvântați
12.14
Mat. 5.44Lc. 6.28
23.34Fapte. 7.601 Cor. 4.121 Pet. 2.23
3.9
pe cei ce vă prigonesc; binecuvântați și nu blestemați. 15Bucurați‐vă
12.15
1 Cor. 12.26
cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. 16Gândiți
12.16
Cap. 15.5.
1 Cor. 1.10Fil. 2.2
3.161 Pet. 3.8
aceeași unii pentru alții. Nu
12.16
Ps. 131.1
2Ier. 45.5
gândiți la cele înalte, ci lăsați‐vă mânați de cele smerite. Nu
12.16
Prov. 3.7
26.12Is. 5.21
vă faceți cuminți în ochii voștri înșivă.

Răzbunarea este a Domnului

17Nu

12.17
Prov. 20.22Mat. 5.391 Tes. 5.151 Pet. 3.9
răsplătiți nimănui rău pentru rău; puneți‐vă
12.17
Cap. 14.16.
2 Cor. 8.21
în minte cele frumoase înaintea tuturor oamenilor. 18Dacă este cu putință, întrucât vă privește, trăiți
12.18
Mc. 9.50Evr. 12.14
în pace cu toți oamenii. 19Nu
12.19
Lev. 19.18Prov. 24.29
vă răzbunați voi înșivă, iubiților, ci dați loc mâniei; căci este scris: A mea este răzbunarea
12.19
Deut. 32.35Evr. 10.30
, eu voi răsplăti, zice Domnul. 20Ci
12.20
Ex. 23.4,5Prov. 25.21,22Mat. 5.44
dacă va flămânzi vrăjmașul tău, dă‐i de mâncare; dacă va înseta, dă‐i să bea; căci făcând aceasta vei îngrămădi cărbuni de foc pe capul lui. 21Nu fi biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.