Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Cei tari să îngăduie pe cei slabi

151Și noi

15.1
Gal. 6.1
cei tari suntem datori ca să purtăm slăbiciunile
15.1
Cap. 14.1.

celor neputincioși și să nu ne plăcem nouă înșine. 2Fiecare
15.2
1 Cor. 9.19,22
10.24,33
13.5Fil. 2.4,5
dintre noi să placă aproapelui său spre bine pentru zidire
15.2
Cap. 14.19.

. 3Căci
15.3
Mat. 26.39In. 5.30
6.38
și Hristos nu și‐a plăcut sie însuși, ci, după cum este scris: Ocările
15.3
Ps. 69.9
celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. 4Căci toate câte au fost
15.4
Cap. 4.23, 24.
1 Cor. 9.9,10
10.112 Tim. 3.16,17
scrise mai înainte au fost scrise spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea scripturilor să avem nădejde. 5Iar Dumnezeul
15.5
Cap. 12.16.
1 Cor. 1.10Fil. 3.16
răbdării și al mângâierii să vă dea ca să gândiți aceeași unii cu alții după Hristos Isus, 6ca într‐un gând și cu
15.6
Fapte. 4.24,32
o gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. 7De aceea primiți‐vă
15.7
Cap. 14.1, 3.

unii pe alții cum
15.7
Cap. 5.2.

v‐a primit Hristos spre slava lui Dumnezeu.

Hristos a întărit făgăduințele

8Căci zic că Hristos

15.8
Mat. 15.24In. 1.11Fapte. 3.25,26
13.46
s‐a făcut slujitor al tăierii împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să
15.8
Cap. 3.3.
2 Cor. 1.20
întărească făgăduințele date părinților. 9Iar Neamurile să slăvească
15.9
In. 10.16
pe Dumnezeu pentru mila lui după cum este scris: Pentru aceasta
15.9
Ps. 18.49
îți voi da laudă între Neamuri și voi cânta numelui tău. 10Și iarăși zice: Veseliți‐vă
15.10
Deut. 32.43
Neamurilor, cu poporul său. 11Și iarăși: Lăudați
15.11
Ps. 117.1
, toate Neamurile, pe Domnul, și să‐l laude toate popoarele. 12Și iarăși Isaia zice: Va
15.12
Is. 11.1,10Ap. 5.5
22.16
fi o rădăcină a lui Iese și va fi unul care se va ridica să cârmuiască peste Neamuri, în el vor nădăjdui Neamurile. 13Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple de orice bucurie
15.13
Cap. 12.12;
14.17
și de pace în a crede, ca să prisosiți în nădejde, prin puterea Duhului Sfânt.

Pavel despre slujba lui

14Și eu însumi sunt încredințat

15.14
2 Pet. 1.121 In. 2.21
, frații mei, despre voi că și voi înșivă sunteți plini
15.14
1 Cor. 8.1,7,10
de bunătate, umpluți cu orice cunoștință, în stare să vă și îndemnați unii pe alții. 15Și v‐am scris mai cu îndrăzneală în unele părți, ca unul care vă aduc iarăși aminte din pricina harului
15.15
Cap. 1.5;
12.3Gal. 1.15Ef. 3.7,8
care mi‐a fost dat de la Dumnezeu, 16ca să
15.16
Cap. 11.13.
Gal. 2.7‐91 Tim. 2.72 Tim. 1.11
fiu un slujitor rânduit al lui Hristos Isus pentru Neamuri, slujind în jertfă evanghelia lui Dumnezeu pentru ca jertfirea
15.16
Is. 66.20Fil. 2.17
Neamurilor să fie făcută bineprimită, fiind sfințită prin Duhul Sfânt. 17Deci am cu ce mă lăuda în
15.17
Evr. 5.1
Hristos Isus în cele privitoare la Dumnezeu. 18Căci nu voi îndrăzni să vorbesc despre
15.18
Fapte. 21.19Gal. 2.8
cele ce n‐a lucrat Hristos prin mine pentru
15.18
Cap. 1.5;
16.26
ascultarea Neamurilor, prin cuvânt și prin faptă, 19prin
15.19
Fapte. 19.112 Cor. 12.12
puterea semnelor și minunilor, prin puterea Duhului Sfânt; încât de la Ierusalim și împrejur până în Iliric am îndeplinit propovăduirea evangheliei lui Hristos; 20căutând însă astfel ca o cinste a mea să vestesc evanghelia nu unde a mai fost numit Hristos, ca
15.20
2 Cor. 10.13,15,16
să nu zidesc pe temelie străină, 21ci, după cum este scris: Cei cărora
15.21
Is. 52.15
nu li s‐a vestit despre el vor vedea și cei ce n‐au auzit, vor înțelege.

Planurile apostolului

22De aceea am

15.22
Cap. 1.13.
1 Tes. 2.17,18
și fost împiedicat de multe ori ca să vin la voi. 23Dar acum, nemaiavând vreun loc în aceste ținuturi și
15.23
Fapte. 19.21
de mulți ani având dorința să vin la voi, 24de îndată ce aș pleca în Spania (căci nădăjduiesc să vă văd trecând pe la voi și
15.24
Fapte. 15.3
să fiu petrecut de voi într‐acolo, după ce mă voi fi bucurat mai întâi puțin de tovărășia voastră) 25și acum mă duc
15.25
Fapte. 19.21
20.22
24.17
la Ierusalim slujind sfinților. 26Căci Macedonia și Ahaia au
15.26
1 Cor. 16.1,22 Cor. 8.1
binevoit să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. 27Da, au binevoit și le sunt datornici; căci dacă
15.27
2 Cor. 9.2,12
Neamurile au fost făcute părtașe la cele duhovnicești ale lor, le
15.27
1 Cor. 9.41.
Gal. 6.6
datorează și ele să le slujească în cele ale cărnii. 28Deci după ce voi săvârși aceasta și le voi pecetlui acest rod
15.28
Fil. 4.17
, voi pleca în Spania pe la voi. 29Și știu
15.29
Cap. 1.11.

că venind la voi, voi veni în plinătatea binecuvântării lui Hristos. 30Vă îndemn dar, fraților, prin Domnul nostru Isus Hristos și prin
15.30
Fil. 2.1
iubirea Duhului, să
15.30
2 Cor. 1.11Col. 4.12
vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre pentru mine către Dumnezeu, 31ca să
15.31
2 Tes. 3.2
fiu scăpat de neascultătorii din Iudeea și slujirea
15.31
2 Cor. 8.4
mea rânduită pentru Ierusalim să fie bineprimită sfinților; 32ca să vin la voi cu bucurie, prin voia
15.32
Cap. 1.10.

lui Dumnezeu, și să
15.32
Fapte. 18.211 Cor. 4.19Iac. 4.15
mă odihnesc
15.32
1 Cor. 16.182 Cor. 7.132 Tim. 1.16Flm. 7,20
împreună cu voi. 33Iar Dumnezeul
15.33
Cap. 16.20.
1 Cor. 14.382 Cor. 13.11Fil. 4.91 Tes. 5.232 Tes. 3.16Evr. 13.20
păcii să fie cu voi toți. Amin.