Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Urări de sănătate

161Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este slujitoare a bisericii, care este în Chencrea

16.1
Fapte. 18.18
, 2ca s‐o
16.2
Fil. 2.293 In. 5,6
primiți în Domnul cu vrednicia cuvenită sfinților și s‐o ajutorați în orice lucru în care ar avea trebuință de voi; căci și ea a fost de ajutor pentru mulți și chiar pentru mine însumi. 3Îmbrățișați pe Prisca
16.3
Fapte. 13.2,18,262 Tim. 4.19
și pe Acuila, împreună lucrătorii mei în Hristos Isus, 4care, pentru viața mea, și‐au pus jos grumajii lor înseși, cărora nu numai eu le mulțumesc, ci și toate bisericile Neamurilor. 5Îmbrățișați și biserica
16.5
1 Cor. 16.19Col. 4.15Flm. 2
ce este în casa lor. Îmbrățișați pe Epenet, iubitul meu, care este pârga
16.5
1 Cor. 16.15
Asiei pentru Hristos. 6Îmbrățișați pe Maria, ca una care s‐a ostenit mult pentru voi. 7Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunia, rudele mele și închiși împreună cu mine, care sunt însemnați între apostoli, și care au
16.7
Gal. 1.22
fost mai înainte de mine în Hristos. 8Îmbrățișați pe Ampliat, iubitul meu în Domnul. 9Îmbrățișați pe Urban împreună lucrătorul nostru în Hristos și pe Stache, iubitul meu. 10Îmbrățișați și pe Apele cel cercat în Hristos. Îmbrățișați pe cei ce sunt dintre ai lui Aristobul. 11Îmbrățișați pe Ierodion, ruda mea. Îmbrățișați pe cei ce sunt dintre ai lui Narcis, care sunt în Domnul. 12Îmbrățișați pe Trifena și pe Trifosa, care s‐au ostenit în Domnul. Îmbrățișați pe Persida iubita, ca una care s‐a ostenit mult în Domnul. 13Îmbrățișați pe Ruf, alesul
16.13
2 In. 1
în Domnul, și pe mama lui și a mea. 14Îmbrățișați pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patroba, pe Herma și pe frații care sunt împreună cu ei. 15Îmbrățișați pe Filolog și pe Iulia, pe Nereu și pe sora lui, și pe Olimpa, și pe toți sfinții care sunt împreună cu ei. 16Îmbrățișați‐vă
16.16
1 Cor. 16.202 Cor. 13.121 Tes. 5.261 Pet. 5.14
unii pe alții cu o sărutare sfântă. Vă îmbrățișează toate bisericile lui Hristos.

Ferirea de dezbinări

17Și vă îndemn, fraților, să aveți ochiul asupra acelora

16.17
Fapte. 15.1,5,241 Tim. 6.3
care fac dezbinări și prilejuri de poticnire împotriva învățăturii pe care ați învățat‐o: și abateți‐vă
16.17
1 Cor. 5.9,112 Tes. 3.6,142 Tim. 3.5Tit 3.102 In. 10
de la ei. 18Căci unii ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Hristos, ci pântecelor
16.18
Fil. 3.191 Tim. 6.5
lor înseși și prin
16.18
Col. 2.42 Tim. 3.6Tit 1.102 Pet. 2.3
vorbe dulci și vorbire frumoasă amăgesc inimile celor fără răutate. 19Căci ascultarea
16.19
Cap. 1.8.

voastră a ajuns la toți. Mă bucur deci de voi și voiesc ca să fiți înțelepți
16.19
Mat. 10.161 Cor. 14.20
față de bine și neamestecați față de rău. 20Iar Dumnezeul
16.20
Cap. 15.33.

păcii va
16.20
Gen. 3.15
zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul
16.20
Vers. 24.
1 Cor. 16.232 Cor. 13.14Fil. 4.231 Tes. 5.282 Tes. 3.18Ap. 22.21
Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi.

Încheiere

21Vă îmbrățișază Timotei

16.21
Fapte. 16.1Fil. 2.19Col. 1.11 Tes. 3.21 Tim. 1.2Evr. 13.23
cel împreună lucrător cu mine și Luciu
16.21
Fapte. 13.1
și Iason
16.21
Fapte. 17.5
și Sosipater,
16.21
Fapte. 20.2
rudele mele. 22Vă îmbrățișez în Domnul, eu Terțiu, care am scris epistola. 23Vă îmbrățișază Gaiu
16.23
1 Cor. 1.14
gazda mea și a întregii biserici. Vă îmbrățișază Erast
16.23
Fapte. 19.222 Tim. 4.20
vistiernicul cetății și Cuart fratele. 24Harul
16.24
Vers. 20.
1 Tes. 5.28
Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi toți. Amin. 25Iar celui
16.25
Ef. 3.201 Tes. 3.132 Tes. 2.17
3.3Iuda 24
ce poate să vă întărească după
16.25
Cap. 2.16.

evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos, după
16.25
Ef. 1.9
3.3‐5Col. 1.27
descoperirea tainei
16.25
1 Cor. 2.7Ef. 3.5,9Col. 1.26
ascunse în vremuri veșnice 26dar
16.26
Ef. 1.92 Tim. 1.10Tit 1.2,31 Pet. 1.20
acum arătată prin scripturi prorocești după rânduiala veșnicului Dumnezeu, făcută cunoscut între Neamuri spre ascultarea
16.26
Fapte. 6.715.18
credinței, 27singurului
16.27
1 Tim. 1.17
6.16Iuda 25
Dumnezeu înțelept, prin Isus Hristos căruia fie slava în veci. Amin.