Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Roadele acestui fapt

51Deci fiind îndreptățiți din credință

5.1
Is. 32.17In. 16.33
, avem pace
5.1
Ef. 2.14Col. 1.20
la Dumnezeu prin
5.1
In. 10.9
14.6Ef. 2.18
3.12Evr. 10.19
Domnul nostru Isus Hristos, 2prin care am avut și intrare prin credință la acest har, în
5.2
1 Cor. 15.1
care stăm; și ne lăudăm
5.2
Evr. 3.6
în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 3Și nu numai așa, ci ne
5.3
Mat. 5.11,12Fapte. 5.412 Cor. 12.10Fil. 2.17Iac. 1.2,121 Pet. 3.14
lăudăm și în necazuri, știind
5.3
Iac. 1.3
că necazul lucrează răbdare, 4iar răbdarea
5.4
Iac. 1.12
, încercare și încercarea, nădejde; 5iar nădejdea
5.5
Fil. 1.20
nu dă de rușine, pentru că
5.5
2 Cor. 1.22Gal. 4.6Ef. 1.13,14
iubirea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne‐a fost dat. 6Căci pe când eram noi încă neputincioși, Hristos la vremea cuvenită a
5.6
Cap. 4.25. Vers. 8.

murit pentru cei nelegiuiți. 7Căci abia dacă va muri cineva pentru un drept; căci pentru cel bun poate ar îndrăzni cineva chiar să moară. 8Dar Dumnezeu
5.8
In. 15.131 Pet. 3.181 In. 3.16
4.9,10
învederează iubirea sa însăși către noi prin aceea că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 9Cu mult mai mult deci, fiind îndreptățiți acum în
5.9
Cap. 3.25.
Ef. 2.13Evr. 9.141 In. 1.7
sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia
5.9
Cap. 1.18.
1 Tes. 1.10
lui Dumnezeu. 10Căci dacă
5.10
Cap. 8.32.

, pe când eram vrăjmași, am fost împăcați
5.10
2 Cor. 5.18,19Ef. 2.16Col. 1.20,21
cu Dumnezeu prin moartea Fiului său, mult mai degrabă, fiind împăcați, vom fi mântuiți prin
5.10
In. 5.26
14.192 Cor. 4.10,11
viața lui. 11Dar nu numai așa, ci ne
5.11
Cap. 2.17;
3.29,30Gal. 4.9
și lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am luat acum împăcarea.

Păcatul și harul

12De aceea după cum printr‐un

5.12
Gen. 3.61 Cor. 15.21
singur om a intrat păcatul în lume și prin
5.12
Gen. 2.171 Cor. 15.21
păcat moartea, și astfel moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit: 13(căci până la lege era păcat în lume, dar păcatul
5.13
Cap. 4.15.
1 In. 3.4
nu se trece în socoteală când nu este lege. 14Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise și peste cei ce nu păcătuiseră după asemănarea călcării lui Adam, care
5.14
1 Cor. 15.21,22,45
este un chip al celui ce avea să vină. 15Însă darul slobod nu este ca greșeala. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul slobod a prisosit față de cei
5.15
Is. 53.11Mat. 20.28
26.28
mulți prin harul unui singur om, Isus Hristos. 16Și darul nu este ca printr‐unul singur care a păcătuit: căci judecata a venit de la unul singur spre osândă, iar darul slobod a venit din multe greșeli spre o faptă de îndreptățire. 17Căci dacă prin greșeala unuia singur moartea a domnit printr‐unul singur, cu mult mai mult cei ce primesc prisosirea harului și a darului dreptății vor domni în viață printr‐unul singur, Isus Hristos). 18Așadar, după cum printr‐o singură greșeală judecata a fost pentru
5.18
In. 12.32Evr. 2.9
toți oamenii spre osândă, tot așa și printr‐o singură faptă de dreptate, darul slobod a fost pentru toți oamenii spre o faptă de îndreptățire de viață. 19Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa și prin neascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. 20Dar legea
5.20
In. 15.224.15
7.8Gal. 3.19,23
a venit pe deasupra ca să se înmulțească greșeala; și unde s‐a înmulțit
5.20
Lc. 7.471 Tim. 1.14
păcatul, harul a prisosit peste măsură, 21pentru ca, după cum păcatul a domnit prin moarte, tot așa și harul să domnească prin dreptate spre viață veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru.