Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Harul ne izbăvește de stăpânirea păcatului

61Ce vom zice dar? Să rămânem în păcat

6.1
Cap. 3.8. Vers. 15.

ca să se înmulțească harul? 2Să nu fie așa. Noi care am
6.2
Vers. 11. Cap. 7.4.
Gal. 2.19
6.14Col. 3.31 Pet. 2.24
murit față de păcat, cum vom mai trăi în el? 3Sau nu știți că noi toți care
6.3
Gal. 3.27
am fost botezați pentru Hristos Isus, am fost botezați pentru
6.3
1 Cor. 15.29
moartea lui? 4Deci am fost înmormântați
6.4
Col. 2.12
cu el prin botezul pentru moarte, pentru ca după cum
6.4
Cap. 8.11.
1 Cor. 6.142 Cor. 13.4
Hristos a fost sculat dintre cei morți prin slava
6.4
In. 2.11
11.40
Tatălui, așa
6.4
Gal. 6.15Ef. 4.22‐24Col. 3.10
și noi să umblăm în înnoire de viață. 5Căci dacă
6.5
Fil. 3.10,11
ne‐am făcut o tulpină cu el în asemănarea morții lui, vom fi și în a învierii lui, 6cunoscând aceasta că omul
6.6
Gal. 2.20
5.24
6.14Ef. 4.22Col. 3.5,9
nostru cel vechi a fost răstignit cu el, ca trupul
6.6
Col. 2.11
păcatului să fie desființat pentru ca noi să nu mai fim robi păcatului. 7Căci cine
6.7
1 Pet. 4.1
a murit este îndreptățit de păcat. 8Și dacă
6.8
2 Tim. 2.11
am murit cu Hristos, credem că vom și trăi cu el, 9știind că Hristos
6.9
Ap. 1.18
fiind sculat dintre cei morți, nu mai moare; moartea nu mai are stăpânire peste el. 10Căci în ceea ce a
6.10
Evr. 9.27,28
murit, a murit o dată pentru totdeauna față de păcat; iar în ceea ce trăiește, trăiește
6.10
Lc. 20.38
față de Dumnezeu. 11Așa și voi, socotiți‐vă pe voi înșivă că sunteți morți
6.11
Vers. 2.

față de păcat, dar trăind
6.11
Gal. 2.19
față de Dumnezeu în Hristos Isus. 12Deci
6.12
Ps. 19.13
119.133
păcatul să nu domnească în trupul vostru cel muritor ca să ascultați de poftele lui, 13nici nu înfățișați păcatului mădularele
6.13
Cap. 7.5.
Col. 3.5Iac. 4.1
voastre ca arme de nedreptate, ci înfățișați‐vă
6.13
Cap. 12.1.
1 Pet. 2.24
4.2
pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii dintre cei morți și mădularele voastre lui Dumnezeu ca arme de dreptate. 14Căci
6.14
Cap. 7.4, 6;
8.2Gal. 5.18
păcatul nu va avea stăpânire peste voi; căci nu sunteți sub lege, ci sub har.

Harul nu îndreptățește păcatul

15Ce deci? Să păcătuim pentru că

6.15
1 Cor. 9.21
nu suntem sub lege, ci sub har? Să nu fie așa. 16Nu știți că voi cui
6.16
Mat. 6.24In. 8.342 Pet. 2.19
vă înfățișați pe voi înșivă robi spre ascultare, sunteți robi ai aceluia de care ascultați, fie ai păcatului pentru moarte, fie ai ascultării pentru dreptate? 17Dar mulțumită fie lui Dumnezeu că erați robi ai păcatului, dar ați ascultat din inimă de izvodul
6.17
2 Tim. 1.13
de învățătură la care ați fost dați. 18Și fiind făcuți slobozi
6.18
In. 8.321 Cor. 7.22Gal. 5.11 Pet. 2.16
de păcat, ați fost făcuți robi dreptății. 19Vorbesc omenește din pricina neputinței cărnii voastre: căci după cum ați înfățișat mădularele voastre roabe necurățeniei și nelegiuirii pentru nelegiuire, tot așa acum înfățișați mădularele voastre roabe dreptății pentru sfințire. 20Căci când erați robi
6.20
In. 8.34
ai păcatului, erați slobozi în ce privește dreptatea. 21Deci ce
6.21
Cap. 7.5.

rod aveați atunci în acelea de care acum vă rușinați? Căci sfârșitul
6.21
Cap. 1.32.

acelora este moartea. 22Dar acum, fiind făcuți slobozi
6.22
In. 8.32
de păcat și fiind făcuți robi lui Dumnezeu, aveți rodul vostru pentru sfințire, iar sfârșitul viață veșnică. 23Căci plata
6.23
Gen. 2.17Iac. 1.15
păcatului este moartea, dar darul
6.23
Cap. 2.7;
5.17,211 Pet. 1.4
slobod al lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus, Domnul nostru.