Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Naomi

11Și a fost așa: în zilele când judecau judecătorii

1.1
Jud. 2.16
a fost o foamete
1.1
Gen. 12.10
26.12 Reg. 8.1
în țară. Și un bărbat din Betleemul
1.1
Jud. 17.8
lui Iuda s‐a dus să locuiască în câmpiile Moabului, el și nevasta sa și cei doi fii ai săi. 2Și numele bărbatului era Elimelec și numele nevestei sale Naomi și numele celor doi fii ai săi Mahlon și Chilion, efratiți
1.2
Gen. 35.19
din Betleemul lui Iuda. Și au venit în câmpiile
1.2
Jud. 3.30
Moabului și au fost acolo. 3Și Elimelec, bărbatul Naomiei, a murit și a rămas ea și cei doi fii ai săi. 4Și și‐au luat neveste moabite. Numele uneia era Orpa și numele celei de a doua Rut. Și au locuit acolo ca la zece ani. 5Și Mahlon și Chilion, amândoi, au murit și femeia a rămas fără cei doi fii ai săi și fără bărbatul ei.

Rut

6Și s‐a sculat ea, și nurorile ei, și s‐a întors din câmpiile Moabului, căci auzise în câmpiile Moabului că Domnul cercetase pe

1.6
Ex. 4.31Lc. 1.68
poporul său ca să le dea
1.6
Ps. 132.15Mat. 6.11
pâine. 7Și a ieșit din locul unde fusese, și cele două nurori ale sale cu ea, și au mers pe cale ca să se întoarcă în țara lui Iuda. 8Și Naomi a zis celor două nurori ale sale: Duceți‐vă, întoarceți‐vă fiecare
1.8
Ios. 24.15
în casa mamei sale. Domnul să facă
1.8
2 Tim. 1.16,17,18
îndurare cu voi cum ați făcut voi cu cei morți și cu
1.8
Vers. 5. Cap. 2.20.
mine. 9Deie‐vă Domnul să aflați odihnă
1.9
Cap. 3.1.
fiecare în casa bărbatului său! Și le‐a sărutat și ele și‐au înălțat glasurile și au plâns. 10Și i‐au zis: Voim să ne întoarcem negreșit cu tine la poporul tău. 11Și Naomi a zis: Întoarceți‐vă, fiicele mele; pentru ce să mergeți cu mine? Oare mai sunt fii în pântecele meu ca să vă fie
1.11
Gen. 38.11Deut. 25.5
bărbați? 12Întoarceți‐vă, fiicele mele, duceți‐vă; căci sunt prea bătrână, ca să mai am bărbat. Dacă aș zice: Am nădejde, chiar în această noapte, dacă aș fi a unui bărbat și aș naște fii, 13oare ați aștepta voi pentru asta până să se facă mari? V‐ați ținea voi oare pentru asta ca să nu fiți ale altor bărbați? Nu, fiicele mele, căci eu sunt în mai mare amărăciune decât voi, căci mâna Domnului a ieșit
1.13
Jud. 2.15Iov 19.21Ps. 32.4
38.2
39.9,10
împotriva mea. 14Și ele și‐au înălțat glasul și au plâns iarăși. Și Orpa a sărutat pe soacră‐sa, dar Rut s‐a alipit
1.14
Prov. 17.17
18.24
de ea. 15Și ea a zis: Iată, cumnată‐ta s‐a întors la poporul ei și la dumnezeii
1.15
Jud. 11.24
ei: întoarce‐te
1.15
Ios. 24.15,192 Reg. 2.2Lc. 24.28
după cumnată‐ta. 16Și Rut a zis: Nu sta
1.16
2 Reg. 2.2,4,6
de mine să te părăsesc, să mă întorc de pe urma ta; căci încotro vei merge tu voi merge și eu, și unde vei mânea tu, voi mânea și eu; poporul
1.16
Cap. 2.11, 12.
tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. 17Unde vei muri tu, voi muri și eu și acolo voi fi înmormântată. Așa să‐mi facă Domnul
1.17
1 Sam. 3.17
25.222 Sam. 19.132 Reg. 6.31
și încă mai mult dacă altceva decât moartea mă va despărți pe mine de tine! 18Și văzând
1.18
Fapte. 21.14
că era hotărâtă să meargă cu ea, a încetat să‐i mai vorbească. 19Și au mers amândouă până au venit la Betleem. Și a fost așa: când au venit la Betleem, toată cetatea era
1.19
Mat. 21.10
în mișcare pentru ele și femeile ziceau: Aceasta e
1.19
Is. 23.7Plâng. 2.15
Naomi? 20Și ea le‐a zis: Nu mă numiți Naomi, numiți‐mă Mara, căci Cel Atotputernic m‐a amărât foarte mult. 21M‐am dus plină și Domnul m‐a adus iarăși acasă
1.21
Iov 1.21
deșartă. Pentru ce mă mai numiți Naomi, fiindcă Domnul a mărturisit împotriva mea și Cel Atotputernic m‐a întristat? 22Și Naomi s‐a întors, și cu ea Rut Moabita, noră‐sa, care se întorcea din câmpiile Moabului; și au venit în Betleem la începutul
1.22
Ex. 9.31,322 Sam. 21.9
secerișului.

2

Boaz

21Și bărbatul Naomiei avea o rudă,

2.1
Cap. 3.2, 12.
om puternic, bogat, din familia lui Elimelec. Și numele lui era Boaz.
2.1
Cap. 4.21.
2Și Rut moabita a zis către Naomi: Rogu‐te, lasă‐mă să mă duc în țarină și să culeg spice în urma aceluia în ochii
2.2
Lev. 19.9Deut. 24.19
căruia voi afla har. Și ea i‐a zis: Du‐te, fiica mea. 3Și s‐a dus și a intrat în țarină și culegea pe urma secerătorilor. Și i s‐a întâmplat să dea într‐o parte de ogor al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. 4Și iată, Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor:
2.4
Ps. 129.7,8Lc. 1.282 Tes. 3.16
Domnul fie cu voi! Și ei i‐au zis: Domnul să te binecuvânteze! 5Și Boaz a zis tânărului său care era pus peste secerători: A cui este tânăra aceasta? 6Și tânărul care era pus peste secerători a răspuns și a zis: Este tânăra moabită, care s‐a întors
2.6
Cap. 1.22.
cu Naomi din câmpiile Moabului. 7Și ea a zis: Rogu‐vă să culeg și să adun între snopi pe urma secerătorilor. Și a venit și a rămas de dimineață și până acum și în casă a șezut puțin. 8Și Boaz a zis către Rut: N‐auzi tu, fiica mea? Nu te duce să culegi în altă țarină și nu te depărta de aici, ci ține‐te de fetele mele. 9Ochii tăi să fie pe țarina care se seceră și mergi pe urma lor. Oare n‐am poruncit eu tinerilor să nu te atingă? Și dacă‐ți este sete, du‐te la vase și bea din ce scot tinerii. 10Și ea a căzut
2.10
1 Sam. 25.23
pe față și s‐a plecat la pământ și i‐a zis: De ce am aflat har în ochii tăi ca să te uiți la mine, la mine, o străină? 11Și Boaz a răspuns și i‐a zis: Mi s‐a arătat tot
2.11
Cap. 1.14, 16, 17.
ce ai făcut soacrei tale de la moartea bărbatului tău și cum ai lăsat pe tatăl tău și pe mama ta și țara nașterii tale și ai venit la un popor, pe care nu l‐ai cunoscut mai înainte. 12Domnul să‐ți răsplătească
2.12
1 Sam. 24.19
fapta și deplină să‐ți fie plata de la Domnul Dumnezeul lui Israel, sub ale
2.12
Cap. 1.16.
cărui aripi ai venit să te adăpostești. 13Și ea a zis: Să
2.13
Gen. 33.151 Sam. 1.18
aflu har în ochii tăi, domnul meu, căci m‐ai mângâiat și ai vorbit inimii roabei tale, deși nu
2.13
1 Sam. 25.41
sunt ca una din roabele tale. 14Și Boaz i‐a zis la vremea mâncării: Vino încoace și mănâncă din pâine și întinge‐ți bucătura în oțet. Și ea a șezut lângă secerători și ei i‐au întins grăunțe prăjite și ea a mâncat și s‐a săturat
2.14
Vers. 8.
și a și strâns. 15Și s‐a sculat să culeagă și Boaz a poruncit tinerilor săi zicând: Lăsați‐o să culeagă și între snopi și să n‐o mustrați. 16Și chiar scoateți câteodată pentru ea din mănunchi și lăsați‐i să culeagă și n‐o certați. 17Și ea a cules în țarină până seara și a bătut ce a cules și a fost ca o efă de orz. 18Și l‐a luat și a venit în cetate și soacra ei a văzut ce culesese. Și ea a scos și
2.18
Vers. 14.
i‐a dat ce păstrase după ce se săturase. 19Și soacră‐sa i‐a zis: Unde ai cules astăzi? Și unde ai lucrat? Binecuvântat să fie cel ce s‐a uitat
2.19
Vers. 10.
la tine! Și ea a spus soacrei sale la cine a lucrat și a zis: Numele bărbatului la care am lucrat astăzi este Boaz. 20Și Naomi a zis norei sale: Binecuvântat
2.20
Cap. 3.10.
fie el de Domnul care nu și‐a părăsit îndurarea
2.20
Prov. 17.17
față de cei vii și față de cei morți. Și Naomi i‐a zis: Bărbatul ne este rudă de aproape, una din cele ce au
2.20
Cap. 3.9;
dreptul răscumpărării noastre. 21Și Rut moabita a zis: El mi‐a mai zis: Ține‐te de tinerii mei până vor sfârși tot secerișul meu. 22Și Naomi a zis către Rut, nora sa: Este bine, fiica mea, să ieși cu fetele sale ca să nu te întâmpine în altă țarină. 23Și s‐a ținut de fetele lui Boaz, ca să culeagă, până s‐a sfârșit secerișul orzului și secerișul grâului; și locuia cu soacră‐sa.