Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Boaz

21Și bărbatul Naomiei avea o rudă,

2.1
Cap. 3.2, 12.

om puternic, bogat, din familia lui Elimelec. Și numele lui era Boaz.
2.1
Cap. 4.21.

2Și Rut moabita a zis către Naomi: Rogu‐te, lasă‐mă să mă duc în țarină și să culeg spice în urma aceluia în ochii
2.2
Lev. 19.9Deut. 24.19
căruia voi afla har. Și ea i‐a zis: Du‐te, fiica mea. 3Și s‐a dus și a intrat în țarină și culegea pe urma secerătorilor. Și i s‐a întâmplat să dea într‐o parte de ogor al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. 4Și iată, Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor:
2.4
Ps. 129.7,8Lc. 1.282 Tes. 3.16
Domnul fie cu voi! Și ei i‐au zis: Domnul să te binecuvânteze! 5Și Boaz a zis tânărului său care era pus peste secerători: A cui este tânăra aceasta? 6Și tânărul care era pus peste secerători a răspuns și a zis: Este tânăra moabită, care s‐a întors
2.6
Cap. 1.22.

cu Naomi din câmpiile Moabului. 7Și ea a zis: Rogu‐vă să culeg și să adun între snopi pe urma secerătorilor. Și a venit și a rămas de dimineață și până acum și în casă a șezut puțin. 8Și Boaz a zis către Rut: N‐auzi tu, fiica mea? Nu te duce să culegi în altă țarină și nu te depărta de aici, ci ține‐te de fetele mele. 9Ochii tăi să fie pe țarina care se seceră și mergi pe urma lor. Oare n‐am poruncit eu tinerilor să nu te atingă? Și dacă‐ți este sete, du‐te la vase și bea din ce scot tinerii. 10Și ea a căzut
2.10
1 Sam. 25.23
pe față și s‐a plecat la pământ și i‐a zis: De ce am aflat har în ochii tăi ca să te uiți la mine, la mine, o străină? 11Și Boaz a răspuns și i‐a zis: Mi s‐a arătat tot
2.11
Cap. 1.14, 16, 17.

ce ai făcut soacrei tale de la moartea bărbatului tău și cum ai lăsat pe tatăl tău și pe mama ta și țara nașterii tale și ai venit la un popor, pe care nu l‐ai cunoscut mai înainte. 12Domnul să‐ți răsplătească
2.12
1 Sam. 24.19
fapta și deplină să‐ți fie plata de la Domnul Dumnezeul lui Israel, sub ale
2.12
Cap. 1.16.
Ps. 17.8
36.7
57.1
63.7
cărui aripi ai venit să te adăpostești. 13Și ea a zis: Să
2.13
Gen. 33.151 Sam. 1.18
aflu har în ochii tăi, domnul meu, căci m‐ai mângâiat și ai vorbit inimii roabei tale, deși nu
2.13
1 Sam. 25.41
sunt ca una din roabele tale. 14Și Boaz i‐a zis la vremea mâncării: Vino încoace și mănâncă din pâine și întinge‐ți bucătura în oțet. Și ea a șezut lângă secerători și ei i‐au întins grăunțe prăjite și ea a mâncat și s‐a săturat
2.14
Vers. 8.

și a și strâns. 15Și s‐a sculat să culeagă și Boaz a poruncit tinerilor săi zicând: Lăsați‐o să culeagă și între snopi și să n‐o mustrați. 16Și chiar scoateți câteodată pentru ea din mănunchi și lăsați‐i să culeagă și n‐o certați. 17Și ea a cules în țarină până seara și a bătut ce a cules și a fost ca o efă de orz. 18Și l‐a luat și a venit în cetate și soacra ei a văzut ce culesese. Și ea a scos și
2.18
Vers. 14.

i‐a dat ce păstrase după ce se săturase. 19Și soacră‐sa i‐a zis: Unde ai cules astăzi? Și unde ai lucrat? Binecuvântat să fie cel ce s‐a uitat
2.19
Vers. 10.
Ps. 41.1
la tine! Și ea a spus soacrei sale la cine a lucrat și a zis: Numele bărbatului la care am lucrat astăzi este Boaz. 20Și Naomi a zis norei sale: Binecuvântat
2.20
Cap. 3.10.
2 Sam. 2.5Iov 29.13
fie el de Domnul care nu și‐a părăsit îndurarea
2.20
Prov. 17.17
față de cei vii și față de cei morți. Și Naomi i‐a zis: Bărbatul ne este rudă de aproape, una din cele ce au
2.20
Cap. 3.9;
4.6
dreptul răscumpărării noastre. 21Și Rut moabita a zis: El mi‐a mai zis: Ține‐te de tinerii mei până vor sfârși tot secerișul meu. 22Și Naomi a zis către Rut, nora sa: Este bine, fiica mea, să ieși cu fetele sale ca să nu te întâmpine în altă țarină. 23Și s‐a ținut de fetele lui Boaz, ca să culeagă, până s‐a sfârșit secerișul orzului și secerișul grâului; și locuia cu soacră‐sa.