Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Boaz

21Și bărbatul Naomiei avea o rudă,

2.1
Cap. 3.2, 12.
om puternic, bogat, din familia lui Elimelec. Și numele lui era Boaz.
2.1
Cap. 4.21.
2Și Rut moabita a zis către Naomi: Rogu‐te, lasă‐mă să mă duc în țarină și să culeg spice în urma aceluia în ochii
2.2
Lev. 19.9Deut. 24.19
căruia voi afla har. Și ea i‐a zis: Du‐te, fiica mea. 3Și s‐a dus și a intrat în țarină și culegea pe urma secerătorilor. Și i s‐a întâmplat să dea într‐o parte de ogor al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. 4Și iată, Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor:
2.4
Ps. 129.7,8Lc. 1.282 Tes. 3.16
Domnul fie cu voi! Și ei i‐au zis: Domnul să te binecuvânteze! 5Și Boaz a zis tânărului său care era pus peste secerători: A cui este tânăra aceasta? 6Și tânărul care era pus peste secerători a răspuns și a zis: Este tânăra moabită, care s‐a întors
2.6
Cap. 1.22.
cu Naomi din câmpiile Moabului. 7Și ea a zis: Rogu‐vă să culeg și să adun între snopi pe urma secerătorilor. Și a venit și a rămas de dimineață și până acum și în casă a șezut puțin. 8Și Boaz a zis către Rut: N‐auzi tu, fiica mea? Nu te duce să culegi în altă țarină și nu te depărta de aici, ci ține‐te de fetele mele. 9Ochii tăi să fie pe țarina care se seceră și mergi pe urma lor. Oare n‐am poruncit eu tinerilor să nu te atingă? Și dacă‐ți este sete, du‐te la vase și bea din ce scot tinerii. 10Și ea a căzut
2.10
1 Sam. 25.23
pe față și s‐a plecat la pământ și i‐a zis: De ce am aflat har în ochii tăi ca să te uiți la mine, la mine, o străină? 11Și Boaz a răspuns și i‐a zis: Mi s‐a arătat tot
2.11
Cap. 1.14, 16, 17.
ce ai făcut soacrei tale de la moartea bărbatului tău și cum ai lăsat pe tatăl tău și pe mama ta și țara nașterii tale și ai venit la un popor, pe care nu l‐ai cunoscut mai înainte. 12Domnul să‐ți răsplătească
2.12
1 Sam. 24.19
fapta și deplină să‐ți fie plata de la Domnul Dumnezeul lui Israel, sub ale
2.12
Cap. 1.16.
cărui aripi ai venit să te adăpostești. 13Și ea a zis: Să
2.13
Gen. 33.151 Sam. 1.18
aflu har în ochii tăi, domnul meu, căci m‐ai mângâiat și ai vorbit inimii roabei tale, deși nu
2.13
1 Sam. 25.41
sunt ca una din roabele tale. 14Și Boaz i‐a zis la vremea mâncării: Vino încoace și mănâncă din pâine și întinge‐ți bucătura în oțet. Și ea a șezut lângă secerători și ei i‐au întins grăunțe prăjite și ea a mâncat și s‐a săturat
2.14
Vers. 8.
și a și strâns. 15Și s‐a sculat să culeagă și Boaz a poruncit tinerilor săi zicând: Lăsați‐o să culeagă și între snopi și să n‐o mustrați. 16Și chiar scoateți câteodată pentru ea din mănunchi și lăsați‐i să culeagă și n‐o certați. 17Și ea a cules în țarină până seara și a bătut ce a cules și a fost ca o efă de orz. 18Și l‐a luat și a venit în cetate și soacra ei a văzut ce culesese. Și ea a scos și
2.18
Vers. 14.
i‐a dat ce păstrase după ce se săturase. 19Și soacră‐sa i‐a zis: Unde ai cules astăzi? Și unde ai lucrat? Binecuvântat să fie cel ce s‐a uitat
2.19
Vers. 10.
la tine! Și ea a spus soacrei sale la cine a lucrat și a zis: Numele bărbatului la care am lucrat astăzi este Boaz. 20Și Naomi a zis norei sale: Binecuvântat
2.20
Cap. 3.10.
fie el de Domnul care nu și‐a părăsit îndurarea
2.20
Prov. 17.17
față de cei vii și față de cei morți. Și Naomi i‐a zis: Bărbatul ne este rudă de aproape, una din cele ce au
2.20
Cap. 3.9;
dreptul răscumpărării noastre. 21Și Rut moabita a zis: El mi‐a mai zis: Ține‐te de tinerii mei până vor sfârși tot secerișul meu. 22Și Naomi a zis către Rut, nora sa: Este bine, fiica mea, să ieși cu fetele sale ca să nu te întâmpine în altă țarină. 23Și s‐a ținut de fetele lui Boaz, ca să culeagă, până s‐a sfârșit secerișul orzului și secerișul grâului; și locuia cu soacră‐sa.

3

Rut ascultă de sfatul Naomiei

31Și Naomi, soacră‐sa, i‐a zis: Fiica mea, oare nu‐ți

3.1
1 Cor. 7.361 Tim. 5.8
voi căuta eu odihnă
3.1
Cap. 1.9.
ca să‐ți fie bine? 2Și acum Boaz cu ale cărui fete
3.2
Cap. 2.8.
ai fost, nu este el ruda noastră? Iată el vântură la noapte orzul în arie. 3Deci scaldă‐te și unge‐te
3.3
2 Sam. 14.2
și pune‐ți veșmintele pe tine și coboară‐te la arie. Nu te face cunoscută bărbatului până va sfârși de mâncat și de băut. 4Și va fi așa: când se va culca, înseamnă locul unde se va culca, și intră și descopere picioarele lui și culcă‐te și îți va spune ce ai să faci. 5Și ea i‐a zis: Voi face tot ce ai zis. 6Și s‐a coborât la arie și a făcut după toate cele ce‐i poruncise soacră‐sa. 7Și Boaz a mâncat și a băut și i s‐a veselit
3.7
Jud. 19.6,9,222 Sam. 13.28Est. 1.10
inima și s‐a dus să se culce la capătul unei clăi. Și ea a venit încet și i‐a descoperit picioarele și s‐a culcat. 8Și a fost așa: la miezul nopții bărbatul s‐a speriat și s‐a întors, și iată o femeie era culcată la picioarele lui. 9Și el a zis: Cine ești tu? Și ea a răspuns: Eu sunt Rut, roaba ta, întinde‐ți aripa
3.9
Ezec. 16.8
ta peste roaba ta, căci tu ai
3.9
Cap. 2.20. Vers. 12.
dreptul de răscumpărare. 10Și el a zis: Binecuvântată
3.10
Cap. 2.20.
să fii tu de Domnul, fiica mea! Tu ai arătat mai multă îndurare la urmă decât la
3.10
Cap. 1.8.
început; căci nu te‐ai dus după tineri, fie săraci fie bogați. 11Și acum, fiica mea, nu te teme; tot ce‐mi vei zice îți voi face, căci toată poarta poporului meu știe că ești o femeie
3.11
Prov. 4.12
vrednică. 12Și acum, cu adevărat, eu sunt unul care are dreptul
3.12
Vers. 9.
de răscumpărare, dar este unul,
3.12
Cap. 4.1.
care are dreptul de răscumpărare, care este mai aproape decât mine. 13Rămâi noaptea aceasta și va fi așa: dimineață, dacă va voi să te răscumpere,
3.13
Deut. 25.5Mat. 22.24
bine, să te răscumpere; iar dacă nu va voi să te răscumpere el, te voi răscumpăra eu, viu
3.13
Jud. 8.19Ier. 4.2
este Domnul. Culcă‐te până dimineață. 14Și ea s‐a culcat la picioarele lui până dimineață și s‐a sculat înainte de a se cunoaște unul pe altul. Și el a zis: Nimeni să nu știe că a venit o femeie
3.14
Rom. 12.17
14.161 Cor. 10.322 Cor. 8.211 Tes. 5.22
la arie. 15Și a zis: Adu mantaua care este pe tine și ține‐o. Și ea a ținut‐o și el i‐a măsurat șase măsuri de orz și le‐a pus pe ea și s‐a dus în cetate. 16Și a venit la soacră‐sa și ea a zis: Cum ești, fiica mea? Și ea i‐a istorisit tot ce‐i făcuse bărbatul. 17Și a zis: Mi‐a dat aceste șase măsuri de orz, căci mi‐a zis: Să nu mergi cu mâna goală la soacră‐ta. 18Și ea a zis: Rămâi,
3.18
Ps. 37.3,5
fiica mea, până vei ști cum va ieși lucrul, căci bărbatul nu se va odihni până nu va sfârși lucrul astăzi.

4

Căsătoria lui Boaz cu Rut

41Și Boaz s‐a suit la poartă și a șezut acolo. Și iată cel

4.1
Cap. 3.12.
ce avea dreptul de răscumpărare, de care vorbise Boaz, trecea. Și i‐a zis: Hei, cutare, abate‐te, șezi aici! Și s‐a abătut și a șezut. 2Și a luat zece bărbați din bătrânii
4.2
1 Reg. 21.8Prov. 31.23
cetății și a zis: Ședeți aici. Și au șezut. 3Și a zis celui ce avea dreptul de răscumpărare: Naomi, care s‐a întors din țara Moabului, vinde partea de țarină care era a fratelui nostru Elimelec. 4Și eu m‐am gândit să te înștiințez și să‐ți zic: Cumpără‐o
4.4
Ier. 32.7,8
în fața
4.4
Gen. 28.18
celor ce șed și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă voiești să răscumperi, răscumpără; iar dacă nu voiești să răscumperi, spune‐mi ca să știu, căci afară
4.4
Lev. 25.25
de tine nu este altul care să răscumpere și după tine sunt eu. Și el a zis: Voi răscumpăra. 5Și Boaz a zis: În ziua când vei cumpăra țarina din mâna Naomiei vei cumpăra‐o și de la Rut, moabita, nevasta
4.5
Gen. 38.8Deut. 25.5,6Mat. 22.24
mortului, ca să ridici numele mortului în moștenirea sa. 6Și
4.6
Cap. 3.12, 13.
cel ce avea dreptul de răscumpărare a zis: Nu pot s‐o răscumpăr pentru mine, ca să nu‐mi stric moștenirea mea. Răscumpără pentru tine ce am eu de răscumpărat, căci nu pot să răscumpăr. 7Și aceasta era în vechime în Israel cu privire la
4.7
Deut. 25.7,9
răscumpărare și cu privire la schimb; ca să se întărească orice lucru: un om își scotea încălțămintea și o da aproapelui său și aceasta era dovada în Israel. 8Și cel ce avea dreptul de răscumpărare a zis lui Boaz: Cumpără‐o pentru tine. Și și‐a scos încălțămintea. 9Și Boaz a zis bătrânilor și către tot poporul: Voi sunteți martori astăzi că am cumpărat din mâna Naomiei tot ce era al lui Elimelec și tot ce era al lui Chilion și al lui Mahlon. 10Chiar și pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, mi‐am cumpărat‐o de nevastă, ca să ridic numele mortului în moștenirea sa, și să nu se piardă
4.10
Deut. 25.6
numele mortului dintre frații săi și din poarta locului său; voi sunteți martori astăzi. 11Și tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: Suntem martori. Domnul să facă
4.11
Ps. 127.3
128.3
pe femeia care vine în casa ta ca Rahela și ca Lea, care au zidit
4.11
Deut. 25.9
amândouă casa lui Israel, și câștigă‐ți putere în Efrata
4.11
Gen. 35.16,19
și fă‐ți un nume în Betleem. 12Și casa ta să fie ca și casa lui Pereț, pe care
4.12
Gen. 38.291 Cor. 2.4Mat. 1.3
l‐a născut Tamar lui Iuda, din sămânța
4.12
1 Sam. 2.20
pe care ți‐o va da Domnul din această tânără femeie.

Nașterea lui Obed, strămoșul lui David

13Și Boaz a luat

4.13
Cap. 3.11.
pe Rut și i‐a fost nevastă și a intrat la ea și Domnul
4.13
Gen. 29.31
33.3
i‐a dat ei zămislire și ea a născut un fiu. 14Și femeile au
4.14
Lc. 1.58Rom. 12.15
zis către Naomi: Binecuvântat fie Domnul, care nu te‐a lăsat astăzi fără unul care are drept de răscumpărare, și numele său să fie vestit în Israel. 15Și el îți va fi înviorătorul vieții tale și îngrijitorul bătrânețelor tale, căci noră‐ta, care te iubește, care‐ți este mai bună
4.15
1 Sam. 1.8
decât șapte fii, l‐a născut. 16Și Naomi a luat copilul și l‐a pus la sânul său și i‐a fost ca doică. 17Și vecinele
4.17
Lc. 1.58,59
i‐au dat un nume zicând: S‐a născut un fiu Naomiei. Și i‐au pus numele Obed. El este tatăl lui Isai, tatăl lui David.

Sămânța lui Pereț

18Și acestea sunt neamurile lui Pereț: Pereț

4.18
1 Cron. 2.4Mat. 1.3
a născut pe Hețron 19și Hețron a născut pe Ram și Ram a născut pe Aminadab 20și Aminadab a născut pe
4.20
Num. 1.7
Nahșon și Nahșon a născut pe
4.20
Mat. 1.4
Salmon, 21și Salmon a născut pe Boaz și Boaz a născut pe Obed 22și Obed a născut pe Isai și Isai a născut pe David.
4.22
1 Cron. 2.15Mat. 1.6