Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Rut ascultă de sfatul Naomiei

31Și Naomi, soacră‐sa, i‐a zis: Fiica mea, oare nu‐ți

3.1
1 Cor. 7.361 Tim. 5.8
voi căuta eu odihnă
3.1
Cap. 1.9.
ca să‐ți fie bine? 2Și acum Boaz cu ale cărui fete
3.2
Cap. 2.8.
ai fost, nu este el ruda noastră? Iată el vântură la noapte orzul în arie. 3Deci scaldă‐te și unge‐te
3.3
2 Sam. 14.2
și pune‐ți veșmintele pe tine și coboară‐te la arie. Nu te face cunoscută bărbatului până va sfârși de mâncat și de băut. 4Și va fi așa: când se va culca, înseamnă locul unde se va culca, și intră și descopere picioarele lui și culcă‐te și îți va spune ce ai să faci. 5Și ea i‐a zis: Voi face tot ce ai zis. 6Și s‐a coborât la arie și a făcut după toate cele ce‐i poruncise soacră‐sa. 7Și Boaz a mâncat și a băut și i s‐a veselit
3.7
Jud. 19.6,9,222 Sam. 13.28Est. 1.10
inima și s‐a dus să se culce la capătul unei clăi. Și ea a venit încet și i‐a descoperit picioarele și s‐a culcat. 8Și a fost așa: la miezul nopții bărbatul s‐a speriat și s‐a întors, și iată o femeie era culcată la picioarele lui. 9Și el a zis: Cine ești tu? Și ea a răspuns: Eu sunt Rut, roaba ta, întinde‐ți aripa
3.9
Ezec. 16.8
ta peste roaba ta, căci tu ai
3.9
Cap. 2.20. Vers. 12.
dreptul de răscumpărare. 10Și el a zis: Binecuvântată
3.10
Cap. 2.20.
să fii tu de Domnul, fiica mea! Tu ai arătat mai multă îndurare la urmă decât la
3.10
Cap. 1.8.
început; căci nu te‐ai dus după tineri, fie săraci fie bogați. 11Și acum, fiica mea, nu te teme; tot ce‐mi vei zice îți voi face, căci toată poarta poporului meu știe că ești o femeie
3.11
Prov. 4.12
vrednică. 12Și acum, cu adevărat, eu sunt unul care are dreptul
3.12
Vers. 9.
de răscumpărare, dar este unul,
3.12
Cap. 4.1.
care are dreptul de răscumpărare, care este mai aproape decât mine. 13Rămâi noaptea aceasta și va fi așa: dimineață, dacă va voi să te răscumpere,
3.13
Deut. 25.5Mat. 22.24
bine, să te răscumpere; iar dacă nu va voi să te răscumpere el, te voi răscumpăra eu, viu
3.13
Jud. 8.19Ier. 4.2
este Domnul. Culcă‐te până dimineață. 14Și ea s‐a culcat la picioarele lui până dimineață și s‐a sculat înainte de a se cunoaște unul pe altul. Și el a zis: Nimeni să nu știe că a venit o femeie
3.14
Rom. 12.17
14.161 Cor. 10.322 Cor. 8.211 Tes. 5.22
la arie. 15Și a zis: Adu mantaua care este pe tine și ține‐o. Și ea a ținut‐o și el i‐a măsurat șase măsuri de orz și le‐a pus pe ea și s‐a dus în cetate. 16Și a venit la soacră‐sa și ea a zis: Cum ești, fiica mea? Și ea i‐a istorisit tot ce‐i făcuse bărbatul. 17Și a zis: Mi‐a dat aceste șase măsuri de orz, căci mi‐a zis: Să nu mergi cu mâna goală la soacră‐ta. 18Și ea a zis: Rămâi,
3.18
Ps. 37.3,5
fiica mea, până vei ști cum va ieși lucrul, căci bărbatul nu se va odihni până nu va sfârși lucrul astăzi.

4

Căsătoria lui Boaz cu Rut

41Și Boaz s‐a suit la poartă și a șezut acolo. Și iată cel

4.1
Cap. 3.12.
ce avea dreptul de răscumpărare, de care vorbise Boaz, trecea. Și i‐a zis: Hei, cutare, abate‐te, șezi aici! Și s‐a abătut și a șezut. 2Și a luat zece bărbați din bătrânii
4.2
1 Reg. 21.8Prov. 31.23
cetății și a zis: Ședeți aici. Și au șezut. 3Și a zis celui ce avea dreptul de răscumpărare: Naomi, care s‐a întors din țara Moabului, vinde partea de țarină care era a fratelui nostru Elimelec. 4Și eu m‐am gândit să te înștiințez și să‐ți zic: Cumpără‐o
4.4
Ier. 32.7,8
în fața
4.4
Gen. 28.18
celor ce șed și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă voiești să răscumperi, răscumpără; iar dacă nu voiești să răscumperi, spune‐mi ca să știu, căci afară
4.4
Lev. 25.25
de tine nu este altul care să răscumpere și după tine sunt eu. Și el a zis: Voi răscumpăra. 5Și Boaz a zis: În ziua când vei cumpăra țarina din mâna Naomiei vei cumpăra‐o și de la Rut, moabita, nevasta
4.5
Gen. 38.8Deut. 25.5,6Mat. 22.24
mortului, ca să ridici numele mortului în moștenirea sa. 6Și
4.6
Cap. 3.12, 13.
cel ce avea dreptul de răscumpărare a zis: Nu pot s‐o răscumpăr pentru mine, ca să nu‐mi stric moștenirea mea. Răscumpără pentru tine ce am eu de răscumpărat, căci nu pot să răscumpăr. 7Și aceasta era în vechime în Israel cu privire la
4.7
Deut. 25.7,9
răscumpărare și cu privire la schimb; ca să se întărească orice lucru: un om își scotea încălțămintea și o da aproapelui său și aceasta era dovada în Israel. 8Și cel ce avea dreptul de răscumpărare a zis lui Boaz: Cumpără‐o pentru tine. Și și‐a scos încălțămintea. 9Și Boaz a zis bătrânilor și către tot poporul: Voi sunteți martori astăzi că am cumpărat din mâna Naomiei tot ce era al lui Elimelec și tot ce era al lui Chilion și al lui Mahlon. 10Chiar și pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, mi‐am cumpărat‐o de nevastă, ca să ridic numele mortului în moștenirea sa, și să nu se piardă
4.10
Deut. 25.6
numele mortului dintre frații săi și din poarta locului său; voi sunteți martori astăzi. 11Și tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: Suntem martori. Domnul să facă
4.11
Ps. 127.3
128.3
pe femeia care vine în casa ta ca Rahela și ca Lea, care au zidit
4.11
Deut. 25.9
amândouă casa lui Israel, și câștigă‐ți putere în Efrata
4.11
Gen. 35.16,19
și fă‐ți un nume în Betleem. 12Și casa ta să fie ca și casa lui Pereț, pe care
4.12
Gen. 38.291 Cor. 2.4Mat. 1.3
l‐a născut Tamar lui Iuda, din sămânța
4.12
1 Sam. 2.20
pe care ți‐o va da Domnul din această tânără femeie.

Nașterea lui Obed, strămoșul lui David

13Și Boaz a luat

4.13
Cap. 3.11.
pe Rut și i‐a fost nevastă și a intrat la ea și Domnul
4.13
Gen. 29.31
33.3
i‐a dat ei zămislire și ea a născut un fiu. 14Și femeile au
4.14
Lc. 1.58Rom. 12.15
zis către Naomi: Binecuvântat fie Domnul, care nu te‐a lăsat astăzi fără unul care are drept de răscumpărare, și numele său să fie vestit în Israel. 15Și el îți va fi înviorătorul vieții tale și îngrijitorul bătrânețelor tale, căci noră‐ta, care te iubește, care‐ți este mai bună
4.15
1 Sam. 1.8
decât șapte fii, l‐a născut. 16Și Naomi a luat copilul și l‐a pus la sânul său și i‐a fost ca doică. 17Și vecinele
4.17
Lc. 1.58,59
i‐au dat un nume zicând: S‐a născut un fiu Naomiei. Și i‐au pus numele Obed. El este tatăl lui Isai, tatăl lui David.

Sămânța lui Pereț

18Și acestea sunt neamurile lui Pereț: Pereț

4.18
1 Cron. 2.4Mat. 1.3
a născut pe Hețron 19și Hețron a născut pe Ram și Ram a născut pe Aminadab 20și Aminadab a născut pe
4.20
Num. 1.7
Nahșon și Nahșon a născut pe
4.20
Mat. 1.4
Salmon, 21și Salmon a născut pe Boaz și Boaz a născut pe Obed 22și Obed a născut pe Isai și Isai a născut pe David.
4.22
1 Cron. 2.15Mat. 1.6