Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel, rob al lui Dumnezeu, și apostol al lui Isus Hristos, potrivit credinței aleșilor lui Dumnezeu și cunoștinței

1.1
2 Tim. 2.25
depline a adevărului, care este potrivit cucerniciei
1.1
1 Tim. 3.16
6.3
, 2pe temeiul nădejdii
1.2
2 Tim. 1.1
de viață veșnică
1.2
Num. 23.192 Tim. 2.13
, pe care a făgăduit‐o mai înainte de vremuri veșnice Dumnezeu care nu minte
1.2
Rom. 16.252 Tim. 1.91 Pet. 1.20
, 3iar
1.3
2 Tim. 1.10
la vremurile sale cuvenite a făcut cunoscut cuvântul său în propovăduirea care
1.3
1 Tes. 2.41 Tim. 1.11
mi‐a fost încredințată mie, după
1.3
1 Tim. 1.1
2.3
4.10
porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru; 4lui Tit
1.4
2 Cor. 2.13
7.13
8.6,16,23
12.18Gal. 2.3
, adevăratul
1.4
1 Tim. 1.2
meu copil, potrivit credinței
1.4
Rom. 1.122 Cor. 4.132 Pet. 1.1
de obște: Har
1.4
Ef. 1.2Col. 1.21 Tim. 1.22 Tim. 1.2
și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus Mântuitorul nostru!

Tit să pună prezbiteri în Creta

5Pentru aceasta te‐am lăsat în Creta, ca să rânduiești

1.5
1 Cor. 11.34
mai departe cele rămase neorânduite și să pui
1.5
Fapte. 14.232 Tim. 2.2
în fiecare cetate prezbiteri, cum ți‐am poruncit: 6dacă
1.6
1 Tim. 3.2
este cineva fără vină, bărbat
1.6
1 Tim. 3.12
al unei singure neveste, având
1.6
1 Tim. 3.4,12
copii credincioși, care nu sunt învinuiți de destrăbălare sau nesupuși. 7Căci episcopul trebuie să fie fără vină, ca
1.7
Mat. 24.451 Cor. 4.1,2
econom al lui Dumnezeu, nu plăcând sieși, nu pornit la mânie, nu dedat
1.7
Lev. 10.9Ef. 5.181 Tim. 3.3,8
vinului, nu deprins să bată, nu dedat la câștig urât
1.7
1 Tim. 3.3,81 Pet. 5.2
, 8ci
1.8
1 Tim. 3.2
primitor de oaspeți, iubitor de bine, cuminte, drept, cuvios, înfrânat, 9ținându‐se
1.9
2 Tes. 2.152 Tim. 1.13
de cuvântul
1.9
1 Tim. 1.15
4.9
6.32 Tim. 2.2
credincios, care este potrivit învățăturii, ca să fie în stare atât ca să îndemne în învățătura sănătoasă
1.9
1 Tim. 1.10
6.32 Tim. 4.3
cât și să mustre pe cei ce vorbesc împotrivă.

Învățătorii mincinoși

10Căci mulți sunt

1.10
1 Tim. 1.6
nesupuși, vorbitori în deșert și amăgitori
1.10
Rom. 16.18
, mai ales cei din tăierea împrejur, 11cărora
1.11
Fapte. 15.1
trebuie a le astupa gura, ca unii care dărapănă
1.11
Mat. 23.142 Tim. 3.6
case întregi, învățând pe alții, pentru
1.11
1 Tim. 6.5
câștig rușinos, cele ce nu trebuie. 12Unul
1.12
Fapte. 17.28
dintre ei, chiar un proroc al lor, a zis: Cretanii sunt totdeauna mincinoși, fiare rele, pântece leneșe. 13Mărturia aceasta este adevărată. Pentru această pricină
1.13
2 Cor. 13.102 Tim. 4.2
mustră‐i aspru, ca să fie sănătoși în credință
1.13
Cap. 2.2.

, 14să nu
1.14
1 Tim. 1.4
4.72 Tim. 4.4
ia seama la basme iudaicești și la poruncile
1.14
Is. 29.13Mat. 15.9Col. 2.22
unor oameni care își întorc fața de la adevăr. 15Toate
1.15
Lc. 11.39‐41Rom. 14.14,201 Cor. 6.12
10.23,251 Tim. 4.3,4
sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei
1.15
Rom. 14.23
necurați și necredincioși nimic nu este curat, ci atât mintea lor cât și cugetul lor este necurat. 16Ei mărturisesc că cunosc pe Dumnezeu, dar îl tăgăduiesc prin
1.16
2 Tim. 3.5Iuda 4
faptele lor, fiind urâcioși, și nesupuși și netrebnici pentru
1.16
Rom. 1.282 Tim. 3.8
orice faptă bună.