Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Cum să sfătuiască pe oameni

21Dar tu vorbește cele ce se cuvin învățăturii

2.1
1 Tim. 1.10
6.32 Tim. 1.13
sănătoase: 2Ca bătrânii să fie treji, cinstiți, cuminți, sănătoși în credință
2.2
Cap. 1.13.

, în iubire, în răbdare. 3
2.3
1 Tim. 2.9,10
3.111 Pet. 3.3,4
Ca bătrânele de asemenea să aibă o cuviință sfântă în înfățișare, nu clevetitoare, nici robite de vin mult, învățătoare de bine, 4ca să deprindă pe cele tinere să
2.4
1 Tim. 5.14
fie iubitoare de bărbații lor, iubitoare de copiii lor, 5să fie cuminți, curate, gospodine bune, supuse
2.5
1 Cor. 14.34Ef. 5.22Col. 3.181 Tim. 2.111 Pet. 3.1,5
bărbaților lor, ca
2.5
Rom. 2.241 Tim. 6.1
să nu fie hulit Cuvântul lui Dumnezeu. 6Pe cei mai tineri de asemenea îndeamnă‐i să fie cuminți, 7arătându‐te pe tine însuți în
2.7
1 Tim. 4.121 Pet. 5.3
toate o pildă de fapte bune, de nestricăciune în învățătură, de bună cuviință
2.7
Ef. 6.24
, 8de cuvânt
2.8
1 Tim. 6.3
sănătos, lipsit de învinuire, pentru ca
2.8
Neem. 5.91 Tim. 5.141 Pet. 2.12,15
3.16
cel ce este împotrivă să
2.8
2 Tes. 3.14
se rușineze, neavând să zică nimic rău despre noi. 9Îndeamnă pe robi
2.9
Ef. 6.5Col. 3.221 Tim. 6.1,21 Pet. 2.18
să fie supuși stăpânilor lor în
2.9
Ef. 5.24
toate, și să le fie bineplăcuți, să nu le întoarcă vorba, 10să nu dea ceva la o parte pentru ei însiși, ci să arate toată bună credincioșia, ca
2.10
Mat. 5.16Fil. 2.15
să împodobească în toate învățătura care este a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

Harul lui Dumnezeu arătat

11Căci harul

2.11
Rom. 5.151 Pet. 5.12
lui Dumnezeu, aducător de mântuire tuturor oamenilor, s‐a
2.11
Lc. 3.6In. 1.91 Tim. 2.4
arătat, 12
2.12
Lc. 1.75Rom. 6.19Ef. 1.4Col. 1.221 Tes. 4.7
învățându‐ne ca lepădând necucernicia și
2.12
1 Pet. 4.21 In. 2.16
poftele lumești, să trăim cu înțelepciune și cu dreptate și cu cucernicie în veacul de acum, 13așteptând
2.13
1 Cor. 1.7Fil. 3.202 Pet. 3.12
fericita nădejde
2.13
Fapte. 24.15Col. 1.5,233.7
și arătarea
2.13
Col. 3.42 Tim. 4.1,8Evr. 9.281 Pet. 1.71 In. 3.2
slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos, 14care s‐a
2.14
Gal. 1.4
2.20Ef. 5.21 Tim. 2.6
dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice nelegiuire și să‐și curățească
2.14
Evr. 9.14
un popor
2.14
Ex. 15.16
19.5Deut. 7.6
14.2
26.181 Pet. 2.9
ca stăpânire a sa, râvnitor
2.14
Ef. 2.10
de fapte bune. 15Vorbește acestea și îndeamnă și mustră
2.15
2 Tim. 4.2
cu toată stăpânirea. Nimeni
2.15
1 Tim. 4.12
să nu te disprețuiască.