Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Ce trebuie să‐i învețe Tit

31Adu‐le aminte să

3.1
Rom. 13.11 Pet. 2.13
fie supuși stăpânirilor, dregătorilor, să
3.1
Col. 1.102 Tim. 2.21Evr. 13.21
asculte, să fie gata la orice faptă bună, 2să nu defaime pe
3.2
Ef. 4.31
nimeni, să nu fie gâlcevitori
3.2
2 Tim. 2.24,25
, să fie învoitori
3.2
Fil. 4.5
, arătând orice blândețe
3.2
Ef. 4.2Col. 3.12
către toți oamenii. 3Căci și noi eram
3.3
1 Cor. 6.11Ef. 2.1Col. 1.21
3.71 Pet. 4.3
altădată fără minte, neascultători, fiind duși în rătăcire, robi ai poftelor și feluritelor plăceri, petrecând în răutate și pizmuire, urâcioși, urându‐ne unii pe alții. 4Dar când s‐a arătat bunătatea
3.4
Cap. 2.11.

și dragostea de oameni a lui Dumnezeu
3.4
1 Tim. 2.3
, Mântuitorul nostru, 5ne‐a mântuit nu
3.5
Rom. 3.20
9.11
11.6Gal. 2.16Ef. 2.4,8,92 Tim. 1.9
din faptele cele făcute în dreptate, pe care le‐am făcut noi, ci după mila sa, prin baia nașterii
3.5
In. 3.3,5Ef. 5.261 Pet. 3.21
de a doua oară și prin înnoirea Duhului Sfânt, 6pe care l‐a
3.6
Ezec. 36.25Ioel 2.18In. 1.16Fapte. 2.23
10.45Rom. 5.5
turnat peste noi cu bogăție, prin Isus Hristos Mântuitorul nostru, 7ca
3.7
Rom. 3.24Gal. 2.16
fiind îndreptățiți prin harul lui, să ne facem
3.7
Rom. 8.23,24
moștenitori ai vieții veșnice potrivit nădejdii
3.7
Cap. 1.2.

. 8Credincios
3.8
1 Tim. 1.15
este cuvântul și vreau să stăruiești cu tărie asupra acestor,. ca cei ce au crezut pe Dumnezeu să poarte grijă să stea în fruntea
3.8
Cap. 1.14.; Cap. 2.14.

faptelor bune. Acestea sunt bune și folositoare pentru oameni. 9Dar de
3.9
1 Tim. 1.42 Tim. 2.23
întrebări prostești și de înșirări de neamuri și de certuri și de lupte despre lege ferește‐te, căci
3.9
2 Tim. 2.14
sunt nefolositoare și zadarnice. 10Ferește‐te
3.10
2 Cor. 13.2
de omul dezbinător după
3.10
Mat. 18.17Rom. 16.172 Tes. 3.6,142 Tim. 3.52 In. 10
întâia și a doua mustrare, 11pentru că știi că unul ca acesta s‐a abătut de tot și păcătuiește, fiind osândit
3.11
Fapte. 13.46
de sine însuși.

Îndemnuri deosebite

12Când voi trimite pe Artema la tine sau pe Tihic

3.12
Fapte. 20.42 Tim. 4.12
silește‐te să vii la mine în Nicopoli; căci acolo am hotărât să iernez. 13Pe Zena învățătorul de lege și pe Apolo
3.13
Fapte. 8.24
trimite‐i înainte în călătoria lor cu sârguință, ca să nu le lipsească nimic. 14Și să învețe și ai noștri să
3.14
Vers. 8.

stea în fruntea faptelor bune pentru trebuințele neapărate, ca să nu
3.14
Rom. 15.28Fil. 1.11
4.17Col. 1.102 Pet. 1.8
fie neroditori. 15Toți cei ce sunt cu mine te îmbrățișează. Îmbrățișează pe cei ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi toți!