Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Cum să sfătuiască pe oameni

21Dar tu vorbește cele ce se cuvin învățăturii

2.1
1 Tim. 1.10
6.32 Tim. 1.13
sănătoase: 2Ca bătrânii să fie treji, cinstiți, cuminți, sănătoși în credință
2.2
Cap. 1.13.
, în iubire, în răbdare. 3
2.3
1 Tim. 2.9,10
3.111 Pet. 3.3,4
Ca bătrânele de asemenea să aibă o cuviință sfântă în înfățișare, nu clevetitoare, nici robite de vin mult, învățătoare de bine, 4ca să deprindă pe cele tinere să
2.4
1 Tim. 5.14
fie iubitoare de bărbații lor, iubitoare de copiii lor, 5să fie cuminți, curate, gospodine bune, supuse
2.5
1 Cor. 14.34Ef. 5.22Col. 3.181 Tim. 2.111 Pet. 3.1,5
bărbaților lor, ca
2.5
Rom. 2.241 Tim. 6.1
să nu fie hulit Cuvântul lui Dumnezeu. 6Pe cei mai tineri de asemenea îndeamnă‐i să fie cuminți, 7arătându‐te pe tine însuți în
2.7
1 Tim. 4.121 Pet. 5.3
toate o pildă de fapte bune, de nestricăciune în învățătură, de bună cuviință
2.7
Ef. 6.24
, 8de cuvânt
2.8
1 Tim. 6.3
sănătos, lipsit de învinuire, pentru ca
2.8
Neem. 5.91 Tim. 5.141 Pet. 2.12,15
3.16
cel ce este împotrivă să
2.8
2 Tes. 3.14
se rușineze, neavând să zică nimic rău despre noi. 9Îndeamnă pe robi
2.9
Ef. 6.5Col. 3.221 Tim. 6.1,21 Pet. 2.18
să fie supuși stăpânilor lor în
2.9
Ef. 5.24
toate, și să le fie bineplăcuți, să nu le întoarcă vorba, 10să nu dea ceva la o parte pentru ei însiși, ci să arate toată bună credincioșia, ca
2.10
Mat. 5.16Fil. 2.15
să împodobească în toate învățătura care este a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

Harul lui Dumnezeu arătat

11Căci harul

2.11
Rom. 5.151 Pet. 5.12
lui Dumnezeu, aducător de mântuire tuturor oamenilor, s‐a
2.11
Lc. 3.6In. 1.91 Tim. 2.4
arătat, 12
2.12
Lc. 1.75Rom. 6.19Ef. 1.4Col. 1.221 Tes. 4.7
învățându‐ne ca lepădând necucernicia și
2.12
1 Pet. 4.21 In. 2.16
poftele lumești, să trăim cu înțelepciune și cu dreptate și cu cucernicie în veacul de acum, 13așteptând
2.13
1 Cor. 1.7Fil. 3.202 Pet. 3.12
fericita nădejde
2.13
Fapte. 24.15Col. 1.5,233.7
și arătarea
2.13
Col. 3.42 Tim. 4.1,8Evr. 9.281 Pet. 1.71 In. 3.2
slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos, 14care s‐a
2.14
Gal. 1.4
2.20Ef. 5.21 Tim. 2.6
dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice nelegiuire și să‐și curățească
2.14
Evr. 9.14
un popor
2.14
Ex. 15.16
19.5Deut. 7.6
14.2
26.181 Pet. 2.9
ca stăpânire a sa, râvnitor
2.14
Ef. 2.10
de fapte bune. 15Vorbește acestea și îndeamnă și mustră
2.15
2 Tim. 4.2
cu toată stăpânirea. Nimeni
2.15
1 Tim. 4.12
să nu te disprețuiască.

3

Ce trebuie să‐i învețe Tit

31Adu‐le aminte să

3.1
Rom. 13.11 Pet. 2.13
fie supuși stăpânirilor, dregătorilor, să
3.1
Col. 1.102 Tim. 2.21Evr. 13.21
asculte, să fie gata la orice faptă bună, 2să nu defaime pe
3.2
Ef. 4.31
nimeni, să nu fie gâlcevitori
3.2
2 Tim. 2.24,25
, să fie învoitori
3.2
Fil. 4.5
, arătând orice blândețe
3.2
Ef. 4.2Col. 3.12
către toți oamenii. 3Căci și noi eram
3.3
1 Cor. 6.11Ef. 2.1Col. 1.21
3.71 Pet. 4.3
altădată fără minte, neascultători, fiind duși în rătăcire, robi ai poftelor și feluritelor plăceri, petrecând în răutate și pizmuire, urâcioși, urându‐ne unii pe alții. 4Dar când s‐a arătat bunătatea
3.4
Cap. 2.11.
și dragostea de oameni a lui Dumnezeu
3.4
1 Tim. 2.3
, Mântuitorul nostru, 5ne‐a mântuit nu
3.5
Rom. 3.20
9.11
11.6Gal. 2.16Ef. 2.4,8,92 Tim. 1.9
din faptele cele făcute în dreptate, pe care le‐am făcut noi, ci după mila sa, prin baia nașterii
3.5
In. 3.3,5Ef. 5.261 Pet. 3.21
de a doua oară și prin înnoirea Duhului Sfânt, 6pe care l‐a
3.6
Ezec. 36.25Ioel 2.18In. 1.16Fapte. 2.23
10.45Rom. 5.5
turnat peste noi cu bogăție, prin Isus Hristos Mântuitorul nostru, 7ca
3.7
Rom. 3.24Gal. 2.16
fiind îndreptățiți prin harul lui, să ne facem
3.7
Rom. 8.23,24
moștenitori ai vieții veșnice potrivit nădejdii
3.7
Cap. 1.2.
. 8Credincios
3.8
1 Tim. 1.15
este cuvântul și vreau să stăruiești cu tărie asupra acestor,. ca cei ce au crezut pe Dumnezeu să poarte grijă să stea în fruntea
3.8
Cap. 1.14.; Cap. 2.14.
faptelor bune. Acestea sunt bune și folositoare pentru oameni. 9Dar de
3.9
1 Tim. 1.42 Tim. 2.23
întrebări prostești și de înșirări de neamuri și de certuri și de lupte despre lege ferește‐te, căci
3.9
2 Tim. 2.14
sunt nefolositoare și zadarnice. 10Ferește‐te
3.10
2 Cor. 13.2
de omul dezbinător după
3.10
Mat. 18.17Rom. 16.172 Tes. 3.6,142 Tim. 3.52 In. 10
întâia și a doua mustrare, 11pentru că știi că unul ca acesta s‐a abătut de tot și păcătuiește, fiind osândit
3.11
Fapte. 13.46
de sine însuși.

Îndemnuri deosebite

12Când voi trimite pe Artema la tine sau pe Tihic

3.12
Fapte. 20.42 Tim. 4.12
silește‐te să vii la mine în Nicopoli; căci acolo am hotărât să iernez. 13Pe Zena învățătorul de lege și pe Apolo
3.13
Fapte. 8.24
trimite‐i înainte în călătoria lor cu sârguință, ca să nu le lipsească nimic. 14Și să învețe și ai noștri să
3.14
Vers. 8.
stea în fruntea faptelor bune pentru trebuințele neapărate, ca să nu
3.14
Rom. 15.28Fil. 1.11
4.17Col. 1.102 Pet. 1.8
fie neroditori. 15Toți cei ce sunt cu mine te îmbrățișează. Îmbrățișează pe cei ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi toți!