Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Chemare la căință

11În luna a opta, în

1.1
Ezra 4.24Hag. 1.1
anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a fost către Zaharia
1.1
Ezra 5.1Mat. 23.35
, prorocul, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând: 2Domnul s‐a mâniat pe părinții voștri cu mânie mare, 3de aceea le vei zice: Așa zice Domnul oștirilor: Întoarceți‐vă
1.3
Ier. 25.5
35.15Mica 7.19Mal. 3.7Lc. 15.20Iac. 4.8
la mine, zice Domnul oștirilor și eu mă voi întoarce la voi, zice Domnul oștirilor. 4Nu fiți ca părinții voștri, la care au strigat
1.4
2 Cron. 36.15,16
prorocii de mai înainte, zicând: Așa zice Domnul oștirilor: Întoarceți‐vă
1.4
Is. 31.6Ier. 3.12
18.11Ezec. 18.30Osea 14.1
acum de la căile voastre cele rele și de la faptele voastre cele rele; dar n‐au auzit, nici n‐au ascultat de mine, zice Domnul. 5Părinții voștri, unde sunt? Și prorocii, oare trăiesc ei în veac? 6Dar cuvintele
1.6
Is. 55.1
mele și așezămintele mele pe care le‐am poruncit slujitorilor mei, prorocilor, n‐au ajuns ele oare pe părinții voștri? Și ei s‐au întors și au zis: Cum a gândit să ne facă Domnul oștirilor, după
1.6
Plâng. 1.18
2.17
căile noastre și după faptele noastre, așa ne‐a făcut.

Îngerul și cei patru cai

7În ziua a douăzeci și patra a lunii a unsprezecea, care este luna Șebat, în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a fost către Zaharia, prorocul, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând: 8Am văzut noaptea și iată un bărbat

1.8
Ios. 5.13Ap. 6.4
călărea pe un cal roșu și a stat între mirții care erau într‐o vale joasă și în dosul lui erau cai roșii
1.8
Cap. 6.2‐7.

, murgi și albi. 9Atunci am zis: Ce sunt aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi‐a zis: Îți voi arăta ce sunt aceștia. 10Și bărbatul care stătea între mirți a răspuns și a zis: Aceștia
1.10
Evr. 1.14
sunt aceia pe care i‐a trimis Domnul ca să cutreiere pământul. 11Și
1.11
Ps. 103.20,21
au răspuns Îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis: Noi am cutreierat pământul și iată tot pământul este în pace și liniște. 12Atunci Îngerul Domnului a răspuns și a zis: Doamne
1.12
Ps. 102.13Ap. 6.10
al oștirilor, până când nu te vei îndura de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te‐ai mâniat șaptezeci de ani
1.12
Ier. 25.11,12Dan. 9.2
? 13Și Domnul a răspuns îngerului care vorbea cu mine cu cuvinte bune
1.13
Ier. 29.10
, cuvinte mângâietoare. 14Și îngerul care vorbea cu mine mi‐a zis: Strigă și zi: Așa zice Domnul oștirilor: Sunt gelos
1.14
Ioel 2.18
pentru Ierusalim și pentru Sion cu mare gelozie, 15și m‐am mâniat cu mânie mare pe neamurile care sunt liniștite: căci eu m‐am mâniat numai puțin
1.15
Is. 47.6
și ei au ajutat răului. 16De aceea așa zice Domnul: M‐am întors
1.16
Is. 12.1
54.88.3
cu îndurare spre Ierusalim; casa mea va fi zidită în el, zice Domnul oștirilor, și funia
1.16
Cap. 2.1, 2.

de măsurat se va întinde peste Ierusalim. 17Și iarăși strigă și zi: Așa zice Domnul oștirilor: Cetățile mele iarăși se vor vărsa de propășire și Domnul iarăși va mângâia Sionul
1.17
Is. 51.3
și iarăși
1.17
Is. 14.13.2
va alege Ierusalimul.

Patru coarne și patru fierari

18Și mi‐am ridicat ochii și am văzut și iată patru coarne. 19Și am zis îngerului care vorbea cu mine: Ce sunt acestea? Și mi‐a zis: Acestea

1.19
Ezra 4.1,4,7
5.3
sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. 20Și Domnul mi‐a arătat patru fierari. 21Atunci am zis: Ce vin aceștia să facă? Și el a vorbit zicând: Acelea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, încât nimeni nu și‐a ridicat capul: dar aceștia au venit să le înspăimânte ca să dea jos coarnele neamurilor care au înălțat cornul
1.21
Ps. 75.4,5
împotriva țării lui Iuda ca s‐o risipească.