Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Domnul va binecuvânta pe Iuda și pe Israel

101Cereți de la Domnul

10.1
Ier. 14.22
ploaie
10.1
Deut. 11.14
la vremea ploii târzii
10.1
Iov 29.23Ioel 2.23
. Domnul va face fulgere și el le va da ploaie îmbelșugată: fiecăruia verdeață în câmpul său. 2Căci terafimii
10.2
Ier. 10.8Hab. 2.18
au vorbit deșertăciune
10.2
Iov 13.14
și ghicitorii au văzut minciună și au spus visuri mincinoase; ei mângâie în deșert. De aceea merg pe calea lor ca o turmă, sunt în nevoie, căci n‐au păstor. 3Mânia mea s‐a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi
10.3
Ezec. 34.17
pe țapi! Căci Domnul oștirilor a cercetat
10.3
Lc. 1.68
turma sa casa lui Iuda, și‐i
10.3
Cânt. 1.9
va face ca și calul său cel măreț în luptă. 4Din el va ieși piatra unghiului
10.4
Num. 24.171 Sam. 14.38Is. 19.13
, din el
10.4
Is. 22.23
cuiul, din el arcul de luptă, din el orice cârmuitor. 5Și vor fi ca vitejii care calcă
10.5
Ps. 18.42
noroiul ulițelor în luptă; și se vor lupta, căci Domnul este cu ei: și călăreții pe cai vor fi rușinați. 6Și voi întări casa lui Iuda și voi mântui casa lui Iosif și‐i voi aduce
10.6
Ier. 3.18Ezec. 37.21
înapoi, căci voi avea
10.6
Osea 1.7
milă de ei și vor fi ca și cum nu i‐aș fi lepădat: căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor și‐i voi auzi
10.6
Cap. 13.9.

. 7Și Efraim va fi ca un viteaz și inima
10.7
Ps. 104.15
li se va bucura ca de vin: da, copiii lor vor vedea aceasta și se vor bucura; inima le va fi voioasă în Domnul. 8Le voi fluiera
10.8
Is. 5.26
și‐i voi aduna, căci eu i‐am răscumpărat. Și se
10.8
Is. 49.19Ezec. 36.37
vor înmulți cum se înmulțeau. 9Și‐i voi semăna
10.9
Osea 2.23
între popoare și își vor aduce aminte
10.9
Deut. 30.1
de mine în țări depărtate: și vor trăi cu copiii lor și se vor întoarce. 10Și‐i voi aduce
10.10
Is. 11.11,16Osea 11.11
iarăși din țara Egiptului și‐i voi aduna din Asiria și‐i voi duce în țara Galaadului și Liban și nu se va găsi
10.10
Is. 49.20
loc pentru ei. 11Și el
10.11
Is. 11.15,16
va trece prin marea strâmtorării, și va lovi valurile în mare, și toate adâncurile Nilului se vor usca: și mândria Asiriei
10.11
Is. 14.25
va fi coborâtă și toiagul de domnie
10.11
Ezec. 30.13
al Egiptului se va depărta. 12Și‐i voi face tari în Domnul și vor umbla în
10.12
Mica 4.5
numele lui, în sus și în jos, zice Domnul.