Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Puterea viitoare a lui Iuda

121Sarcina Cuvântului Domnului despre Israel. Așa zice Domnul care întinde

12.1
Is. 42.5
44.24
45.12,18
48.13
cerurile și pune temelia pământului și întocmește
12.1
Num. 16.22Evr. 12.9
duhul omului înăuntrul său: 2Iată, voi face Ierusalimul un potir
12.2
Is. 51.17,22,23
de amețire pentru toate popoarele de jur împrejur, și el va fi chiar și împotriva lui Iuda la împresurarea împotriva Ierusalimului. 3Și va fi așa: În ziua aceea
12.3
Vers. 4.6, 8, 9, 11. Cap. 13.1;
14.4,6,8,9,13
voi face Ierusalimul o piatră împovărătoare
12.3
Mat. 21.44
pentru toate popoarele. Toți câți se vor împovăra cu ea vor fi răniți; și toate neamurile pământului vor fi adunate împotriva lui. 4În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi
12.4
Ps. 76.6Ezec. 38.4
orice cal cu groază și pe călărețul său cu nebunie. Și‐mi voi deschide ochii peste casa lui Iuda și voi lovi cu orbire orice cal al popoarelor. 5Și domnitorii lui Iuda vor zice în inima lor: Locuitorii Ierusalimului vor fi tăria mea prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. 6În ziua aceea voi face pe domnitorii lui Iuda ca
12.6
Obad. 18
o vatră de foc între lemn și ca o făclie de foc în snopi; și vor mistui pe toate popoarele de jur împrejur la dreapta și la stânga și Ierusalimul va locui iarăși în locul său, în Ierusalim. 7Și Domnul va mântui corturile lui Iuda întâi, ca slava casei lui David și slava locuitorilor Ierusalimului să nu se ridice peste Iuda. 8În ziua aceea Domnul va apăra pe locuitorii Ierusalimului; și cel ce se poticnește
12.8
Ioel 3.10
între ei va fi în ziua aceea ca David; și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. 9Și va fi așa: În ziua aceea voi căuta să stârpesc
12.9
Hag. 2.22
toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. 10Și voi vărsa peste casa
12.10
Ier. 31.9
50.4Ezec. 39.29Ioel 2.28
lui David și peste locuitorii Ierusalimului duhul harului și al cererii; și vor privi
12.10
In. 19.34,37Ap. 1.7
spre mine pe care l‐au străpuns: și vor boci după el, cum
12.10
Ier. 6.26Amos 8.10
bocește cineva după singurul lui fiu, și vor avea amărăciune pentru el, ca cineva care are amărăciune după întâiul născut al său. 11În ziua aceea va fi plângere mare
12.11
Fapte. 2.37
în Ierusalim, ca plângerea din Hadadrimon
12.11
2 Reg. 23.29
2
în valea Meghidonului. 12Și țara va boci, fiecare familie deosebit
12.12
Mat. 24.30Ap. 1.7
; familia casei lui David deosebit și nevestele lor deosebit; familia casei lui Natan
12.12
2 Sam. 5.14Lc. 3.31
deosebit și nevestele lor deosebit; 13familia casei lui Levi deosebit și nevestele lor deosebit; familia Șimeiților deosebit și nevestele lor deosebit. 14Și toate celelalte familii fiecare familie deosebit și nevestele lor deosebit.