Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Belșugul harului legământului nou

131În ziua aceea

13.1
Cap. 12.3.

se va deschide un
13.1
Evr. 9.141 Pet. 1.19Ap. 1.5
izvor casei lui David și locuitorilor Ierusalimului pentru păcat și pentru necurăție. 2Și va fi așa: În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi
13.2
Ex. 23.13Ios. 23.7Ps. 16.4Ezec. 30.13Osea 2.17Mica 5.12,13
din țară numele idolilor și ei nu vor mai fi amintiți: și voi scoate de asemenea din țară pe prorocii
13.2
2 Pet. 2.1
și duhul necurat. 3Și va fi așa: dacă va mai proroci cineva, tatăl său și mamă‐sa care l‐au născut îi vor zice: Nu vei trăi! căci vorbești minciuni în numele Domnului. Și tatăl său și mamă‐sa, ei care l‐au născut, îl vor străpunge
13.3
Deut. 13.6,8
18.20
când va proroci. 4Și va fi așa: În ziua aceea prorocii se vor rușina
13.4
Mica 3.6,7
fiecare de vedenia sa, când va proroci; și nu se vor mai îmbrăca în manta de păr
13.4
2 Reg. 1.8Is. 20.2Mat. 3.4
ca să înșele: — 5dar
13.5
Amos 7.14
el va zice: Nu sunt proroc, sunt lucrător de pământ; căci un om m‐a cumpărat din tinerețea mea. 6Și i se va zice: Ce răni sunt acestea de pe mâinile tale? Atunci el va răspunde: Acelea cu care am fost rănit în casa prietenilor mei.

Suferințele păstorului Domnului

7Deșteaptă‐te, sabie, împotriva păstorului

13.7
Is. 40.11Ezec. 34.23
meu și împotriva bărbatului care este
13.7
In. 10.30
14.10,11Fil. 2.6
tovarășul meu, zice Domnul oștirilor; lovește
13.7
Mat. 26.31Mc. 14.27
păstorul și oile se vor risipi; și‐mi voi întoarce mâna către cei
13.7
Mat. 18.10,14Lc. 12.32
mici. 8Și va fi așa: În toată țara, zice Domnul, două părți din ea se vor stârpi și vor muri, dar a treia parte
13.8
Rom. 11.5
va rămâne în ea. 9Și voi duce a treia parte în foc
13.9
Is. 48.10
și o voi lămuri
13.9
1 Pet. 1.6,7
cum se lămurește argintul și o voi cerca așa cum se cearcă aurul. Ei vor chema
13.9
Ps. 50.15
91.15
numele meu și eu voi răspunde. Eu voi
13.9
Ps. 144.15Ier. 30.22Ezec. 11.20Osea 2.23
zice: Acesta este poporul meu. Și ei vor zice: Domnul este Dumnezeul meu.