Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Strâmtorarea Ierusalimului. Binecuvântarea

141Iată, vine o zi

14.1
Is. 13.9Ioel 2.31Fapte. 2.20
a Domnului și prada ta va fi împărțită în mijlocul tău. 2Căci voi aduna
14.2
Ioel 3.2
toate neamurile la luptă împotriva Ierusalimului; și cetatea va fi luată și casele
14.2
Is. 13.16
vor fi jefuite și femeile vor fi răpite: și jumătate din cetate va merge în robie, și rămășița poporului nu va fi stârpită din cetate. 3Atunci Domnul va ieși și va lupta cu neamurile acelea cum s‐a luptat în ziua de bătaie. 4Și picioarele sale vor sta în ziua aceea pe muntele
14.4
Ezec. 11.23
Măslinilor, care este înaintea Ierusalimului spre răsărit. Și muntele Măslinilor se va despica în mijlocul său spre răsărit și spre apus și va fi o vale foarte
14.4
Ioel 3.12,14
mare și jumătate din munte se va strămuta spre miazănoapte și jumătate din el spre miazăzi. 5Și voi veți fugi prin valea munților mei, căci valea munților se va întinde până la Ațel: și veți fugi, cum ați fugit dinaintea cutremurului
14.5
Amos 1.1
de pământ în zilele lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și Domnul Dumnezeu meu va veni
14.5
Mat. 16.27
24.30,31
25.31Iuda 14
și toți sfinții
14.5
Ioel 3.11
cu tine. 6Și va fi așa: În ziua aceea nu va fi lumină, cei strălucitori se vor da înapoi. 7Dar ea va fi o zi deosebită
14.7
Ap. 22.5
, cunoscută
14.7
Mat. 24.36
Domnului, nu zi și nu noapte; și va fi așa: la vremea serii
14.7
Is. 30.26
60.19,20Ap. 21.23
va fi lumină. 8Și va fi așa: În ziua accea vor ieși ape vii
14.8
Ezec. 47.1Ioel 3.18Ap. 22.1
din Ierusalim; jumătate din ele spre marea de răsărit și jumătate din ele spre marea de apus: va fi și vara și iarna. 9Și Domnul va fi Împărat
14.9
Dan. 2.44Ap. 11.15
peste tot pământul. În ziua aceea va fi un singur Domn
14.9
Ef. 4.5,6
și numai numele lui unul singur. 10Toată țara se va face ca Araba
14.10
Is. 40.4
, de la Gheba până la Rimon, spre miazăzi de Ierusalim; și Ierusalimul va fi înălțat și va locui pe
14.10
Cap. 12.6.

locul său, de la poarta lui Beniamin până la locul porții întâi, până la poarta unghiului și de la turnul lui
14.10
Neem. 3.1
12.39Ier. 31.38
Hananeel până la teascurile împăratului. 11Și oameni vor locui în el și nu va mai fi blestem
14.11
Ier. 31.40
, ci Ierusalimul va locui la adăpost
14.11
Ier. 23.6
. 12Și aceasta va fi rana cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care s‐au luptat împotriva Ierusalimului: carnea le va pieri stând ei încă în picioare și ochii le vor pieri în găurile lor și limba le va pieri în gură. 13Și va fi așa: În ziua aceea va fi o tulburare
14.13
1 Sam. 14.15,20
mare de la Domnul între ei; și vor apuca fiecare mâna
14.13
Jud. 7.222 Cron. 20.23Ezec. 38.21
aproapelui său, și mâna lui se va ridica împotriva mâinii aproapelui său. 14Și Iuda se va lupta și el la Ierusalim; și vor fi adunate
14.14
Ezec. 39.10,17
toate bogățiile tuturor neamurilor de primprejur, aur și argint și haine în mare mulțime. 15Și așa
14.15
Vers. 12.

va fi rana calului, catârului, cămilei și măgarului și a tuturor vitelor care vor fi în acele tabere, ca rana aceasta. 16Și va fi așa: Toți câți vor rămâne din toate neamurile, care au venit împotriva Ierusalimului, se vor sui
14.16
Is. 60.6,7,9
66.23
din an în an, ca să se închine Împăratului, Domnul oștirilor, și să facă sărbătoarea
14.16
Lev. 23.31,43Neem. 8.14Osea 12.9In. 7.2
colibelor. 17Și va fi așa: Cine nu se va sui la Ierusalim din toate familiile pământului
14.17
Is. 60.12
ca să se închine Împăratului, Domnul oștirilor, peste ei nu va fi ploaie. 18Și dacă familia Egiptului nu se va sui și nu va veni, nici
14.18
Deut. 11.10
peste ei nu va fi, ci va fi rana cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să facă sărbătoarea colibelor. 19Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să facă sărbătoarea colibelor. 20În ziua aceea va fi pe zurgălăii cailor: Sfinte
14.20
Is. 23.18
pentru Domnul! Și oalele în casa Domnului vor fi ca farfuriile înaintea altarului. 21Da, orice oală în Ierusalim și în Iuda va fi sfântă pentru Domnul oștirilor. Și toți cei ce jertfesc vor veni și vor lua din ele și vor fierbe în ele: și în ziua aceea nu va mai fi
14.21
Is. 35.8Ioel 3.17Ap. 21.27
22.15
niciun canaanit în casa
14.21
Ef. 2.19,20,21,22
Domnului oștirilor.