Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Îngerul cu funia de măsurat

21Și mi‐am ridicat ochii și am văzut și iată un bărbat

2.1
Ezec. 40.3
și în mâna lui era o funie de măsurat. 2Atunci am zis: Unde mergi? Și el mi‐a zis: Să măsor
2.2
Ap. 11.1
21.15,16
Ierusalimul ca să văd câtă‐i este lățimea și câtă‐i este lungimea. 3Și iată îngerul care vorbea cu mine a ieșit și un alt înger i‐a ieșit înainte, 4și i‐a zis: Aleargă, vorbește tânărului acestuia zicând: Ierusalimul
2.4
Ier. 31.27Ezec. 36.10,11
va fi locuit ca sate fără ziduri, pentru mulțimea oamenilor și a vitelor din el. 5Căci eu, zice Domnul, îi voi fi un zid
2.5
Is. 26.1
de foc de jur împrejur și voi fi slava
2.5
Is. 60.19Ap. 21.23
în mijlocul lui. 6Ho! Ho! fugiți
2.6
Is. 48.20
52.11Ier. 1.14
50.8
51.6,45
din țara de la miazănoapte, zice Domnul, căci eu v‐am risipit
2.6
Deut. 28.64Ezec. 17.21
, ca cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. 7Ho! scapă
2.7
Ap. 18.4
Sioane, tu, care locuiești cu fiica Babilonului! 8Căci așa zice Domnul oștirilor: După slavă m‐a trimis el la neamurile care v‐au prădat. Căci cine se atinge
2.8
Deut. 32.10Ps. 17.82 Tes. 1.6
de voi, se atinge de lumina ochiului său. 9Căci, iată
2.9
Is. 11.15
19.16
îmi voi scutura mâna peste ei și vor ajunge de pradă celor ce le slujeau; și veți cunoaște
2.9
Cap. 4.9.

că Domnul oștirilor m‐a trimis. 10Cântă și bucură‐te
2.10
Is. 12.6
54.1Țef. 3.14
, fiică a Sionului, căci iată, eu vin și
2.10
Lev. 26.12Ezec. 37.27In. 1.142 Cor. 6.16
voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. 11Și multe neamuri
2.11
Is. 2.2,3
49.22
60.3
se vor lipi de Domnul în ziua aceea
2.11
Cap. 3.10.

, și‐mi vor fi popor
2.11
Ex. 12.49
. Și eu voi locui în mijlocul tău și vei cunoaște
2.11
Ezec. 33.33
că Domnul oștirilor m‐a trimis la tine. 12Și Domnul va moșteni
2.12
Deut. 32.9
pe Iuda ca partea sa de moștenire în țara sfântă și va alege
2.12
Cap. 1.17.

iarăși Ierusalimul. 13Toată carnea să tacă
2.13
Hab. 2.20Țef. 1.7
înaintea Domnului, căci el s‐a sculat din locuința sa
2.13
Ps. 68.5Is. 57.5
cea sfântă.